Dr. Hack Péter: Elkerülés és feltámadás – ez a Húsvét igazi üzenete

Dr. Hack Péter: Elkerülés és feltámadás – ez a Húsvét igazi üzenete

Dr. Hack Péter 2020.04.12-i rendhagyó, otthoni prédikációjának összefoglalója

Isten által rendelt ünnep volt a páska ünnepe. Akkor már 430 éve volt Izrael Egyiptomban. Ebben az időben már olyan uralkodó volt hatalmon, aki nem emlékezett József áldásos tevékenységére. Izrael fiai szolgaságba kerültek, de a szolgasorban is nagyon megsokasodtak. Az egyiptomiakat ez félelemmel töltötte el.  Ezért rendelte el a fáraó, hogy minden újszülött zsidó fiúgyermeket meg kell ölni. Mózes ilyen időben született. A húsvét arra a múltbeli eseményre való emlékezés, amikor Isten megszabadította Izraelt az egyiptomi rabságból. A szabadítás eseménysorának előzménye az volt, hogy Izrael fiai fohászkodtak és Isten meghallotta a kiáltásukat. Elrendelte a páskabárány feláldozását és azt, hogy minden nemzedékben emlékezzenek vissza a szabadításra. Izrael népe ezért évezredeken át a mai napig minden évben megtartotta az ünnepet.

A húsvét –  vagy pészach – azt jelenti: elkerülés. Nem a hús újbóli vételét jelenti, hanem azt, hogy Izrael házait elkerülte a csapás. Az Újszövetségben Jézus Krisztus halála és feltámadása áll az ünnep középpontjában.

Fontos, hogy a mostani járványveszélyt ne bagatellizáljuk el; ne legyünk vakmerőek. Meg kell tennünk azt, amit emberileg a védelemért megtehetünk, nem elég csupán azt hangoztatni, hogy az Úr úgyis megvéd minket. A járvány az emberek egészségét és az országok gazdaságát egyaránt támadja.

NAGYON ELGONDOLKODTATÓ, HOGY A JELENLEGI JÁRVÁNY A VILÁG LEGFEJLETTEBB RÉGIÓIT ÉRTE EL ELSŐSORBAN, NEM AZ ELMARADOTTABB RÉSZEIT, MINT A KORÁBBI JÁRVÁNYOK.

Ma nem annak van itt az ideje, hogy azt keressük, mi okozta a jelenlegi járványt, hanem inkább azzal törődjünk, hogy csendesítsük le a lelkünket, és  intenzívebben keressük az Urat. Nem bízhatunk az életszínvonalban, a tudomány fejlettségében, hanem csak Istenben. Az utóbbi évek gazdasági növekedése hamis optimizmushoz vezetett, és az emberek többsége természetes dolgokba kezdte vetni a bizalmát. Az ilyen alapon készült tervek viszont hamar semmivé válhatnak. Rossz döntéseket hozhatnak ilyenkor az emberek, amilyenek a rossz üzleti kapcsolatok vagy a túlzott anyagi terheket jelentő hitelek felvétele. Ezek az Úrral való kapcsolatunkat is rossz irányba vihetik. Tény, hogy lehet korrigálni a rossz döntéseket is. A tékozló fiú rájött arra, hogy rossz döntést hozott, de eldöntötte, hogy változtatni fog és amit elrontott, helyrehozza. Most, amikor bezártságban vagyunk többen is, azt tapasztalhatjuk, hogy néhány korábbi tevékenységünk nem is volt fontos, ezért könnyen meglehetünk nélküle.

Mózesék idejében a páskabárány vére jelezte, hogy kik vannak benne a szövetségben és ki van azon kívül. Aki belül volt, azt elkerülte a pusztító. Akkor, ha a vér rajta van az életünkön és nincs kovász benne, akkor jó okunk van a reménységre a jelenlévő fenyegetettség ellenére is.

Ma is be lehet lépni a szövetségbe, de ehhez újra kell gondolni, mi van az első helyen, mi az életünk értelme. Világjárás, szórakozás, szelfizés egzotikus helyeken, mint cél, csak azért, hogy mások elismerését vívja ki valaki –  fiatalok: nem ez az élet értelme.

A páska a tavaszi ünnepek első állomása. Számunkra AZ ünnepnek Az az üzenete, hogy erősítsük meg a szövetségünket az Úrral, és bottal a kezünkben, felövezve, útra készen várjuk az Úr visszajövetelét.

A jövendőt keressük! Ne azon töprengjünk, hogy melyik luxusüdülőben töltjük majd a nyári szabadságunkat, hanem azon, hogy hogyan tudunk életeket menteni. Ha a járvány vége után egy ébredési időszak jön, akkor hasznos tagjai tudjunk lenni Isten munkájának.

Az ünnep egyik eleme az volt, hogy a családoknak a báránnyal együtt kellett eltölteni négy napot annak érdekében, hogy érzelmi kötődés jöjjön létre, és csak az után kellett azt levágni. Ma az az üzenet, hogy mi is igyekezzünk a mi húsvéti Bárányunkkal, Jézus Krisztussal szorosabb kapcsolatot kialakítani.


Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.
(1 Korinthus 5:7)


A páskához szorosan kapcsolódik a kovásztalan kenyerek ünnepe. Pál apostol felhívja a figyelmet arra, hogy kevés kovász is képes megposhasztani az egész tésztát. A kovász az, ami romlást okoz.

TÖREKEDJÜNK ARRA, HOGY A BŰN KOVÁSZÁT KISZORÍTSUK AZ ÉLETÜNKBŐL.

Az ünnepsorozat harmadik eleme az első zsengék ünnepe, ami az árpaaratáshoz kötődik. Az első zsenge a halottak közül Krisztus, és utána jönnek azok, akik Krisztuséi.

Jó, hogy van élő reménységünk, hiszen tudhatjuk az Igéből, hogy olyan korszak fog következni a történelem vége után, amelyben már Isten lesz minden mindenben. Bízunk a feltámadás reménységében, hiszen az élet több, mint az eledel. Nem földi, hanem mennyei kincseket kívánunk gyűjteni. Gyermekeinkben azt a reménységet erősítsük, hogy a mennyei Jeruzsálemben lesz az arany utcákra nyíló otthonunk, ami sokkal értékesebb, mint bármely földi ingatlan.

Most, amikor össze van zárva a család, akkor legyünk nyitottak arra, hogy többet beszéljünk gyermekeinknek az egykori világi életünk értelmetlenségéről. Arról, hogy csak az eleje jó mindig annak, amit az ördög kínál. Mondjuk el, hogy hálásak vagyunk azért, hogy Isten kihozott minket a silány, értelmetlen, bűnös tevékenységekből. Emlékezzünk meg arról, hogy Isten honnan hozott ki bennünket.

Ha esetleg bűnök miatt ki is esett valaki szövetségből, akkor arra emlékezzen, hogy Istennél mindig van visszaút. Ez a visszaút a bűnvallás, az újbóli megtérés, amire mostani időszakban is ad lehetőséget a gyülekezet. A világ hosszú ideje pótcselekvések felkínálásával igyekezett elvonni az emberek tömegét az Istennel való kapcsolat ápolásától. A mai időszak nagyon alkalmas arra, hogy megújítsuk az Úrral való kapcsolatunkat, ezért keressük rendszeresen az Urat akkor is, ha otthonról tudunk dolgozni. Tartsunk időnként olyan szüneteket, amelyekben szellemileg fel tudunk frissülni, és vonjuk be ebbe a családtagjainkat is.


Semmi kovászost ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek.
Előhívá tehát Mózes Izráel minden véneit és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskhát.
És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, amely az edényben van; ti közületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig.
Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az Égyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.
( 2 Mózes 12:20-23)


Erősítsük meg a Krisztus testével és vérével való kapcsolatot, a vér szövetségét, és akkor ez  védelmet jelent életünk minden területén. Adjuk át teljesen életünket Szent Szellem vezetésének.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes II. könyve 12:1-28, 2:23-25
  • Korinthusi I. levél 5:6-8, 15:20-28

Hrabovszki György jegyzete