Dr. Hack Péter: Dávid hálaimája az adakozásnál

Dr. Hack Péter: Az áldás útja az Istennek letett élet

Dr. Hack Péter 2021.05.09-i prédikációjának összefoglalója

Dávid egy élet bölcsességét foglalta össze egy beszédében arról, hogy mi a fontos az életben és mi nem az. Nem volt könnyű sorsa életének kezdetén, ő mégsem a rossz dolgokra, a nehézségekre emlékezett vissza, hanem arra, hogy Isten végül mindig győzelmeket adott neki. Ennek oka az volt, hogy Dávid a küzdelmekbe következetesen beleállt, és Istentől várta a sikereket. Ezeket nem protekcióval, nem emberi kapcsolatokkal, hanem Isten kegyelméből lehet elérni. Dávid azt fogalmazta meg, hogy minden áldás forrása Isten személye.

MINDEN ISTENÉ, EZÉRT TUDNUNK KELL, HOGY AMIT ELÉRTÜNK, AZÉRT ISTENNEK KELL HÁLÁT ADNUNK.

A Vele való kapcsolat dönti el, hogy az életünk hogyan is fog alakulni. Isten akarata, hogy legyünk tisztában azzal, hogy Ő minden jónak a Forrása, és a gyermekeinek akar elsősorban adni.

Azokban az igékben kell a hitünket gyakorolnunk, amelyeket az ördög leginkább akar támadni. Ilyenek a nyelveken szólás, a Szent Szellemmel való betöltekezés, a démonűzés, adakozás, tizedfizetés. Ezeket ő igyekszik ezeket kriminalizálni, hogy az emberek szégyenteljes dolognak tartsák ezeket a szellemi tevékenységeket, sőt az olyan közösséghez tartozást is, ahol ezeket az igazságokat megélik. Ezért van az, hogy amikor valakiről kiderül, hogy hívő, akkor gyakran olyan vádak érik, amiket az ördög ad emberek szájába.

ISTEN AZT KÉRI TŐLÜNK, HOGY VÁLTOZZUNK EL A MI ELMÉNK MEGÚJULÁSA ÁLTAL, HOGY MEGISMERHESSÜK AZ Ő JÓ, KEDVES ÉS TÖKÉLETES AKARATÁT.

Vannak olyan dolgok, amiket Isten munkál ki bennünk, de az elme megújítása az Ige szerint a mi feladatunk. Ezért a gondolkodásunkat rendszeresen össze kell vetnünk Isten Igéjével, és szükség esetén korrigálni azt. Amikor ez megtörténik, akkor már várhatjuk Istentől a sikereket, győzelmeket, áldást.

A gondolkodásmód megváltozása arra is terjedjen ki, hogy szabaduljunk meg a panaszkodó, zúgolódó kultúrától. Lehet, hogy e cél eléréséhez akár negyven évre is szüksége lesz a mi népünknek, mint Izraelnek a pusztában, hogy az egyiptomi fogság következményeitől megszabaduljanak. Elterjedt hazánkban az a nézet, hogy nálunk nem lehet tisztességesen meggazdagodni, ami nem igaz. Ebből a téves felfogásból is meg kell térni. Az Istentől kapott áldásra ne kenjük rá a gyanúnak a ragacsát; ne rontsuk el az áldott ember örömét. Ezzel ugyanis a jót rossznak mondanánk. Igen, erre is vonatkozik a gondolkodás megújításának szükségessége! Nem igaz az, hogy a szegény ember azért tisztességes, mert szegény, a gazdag pedig azért tisztességtelen, mert gazdag. A Biblia szerint a szegénység nem áldás, hanem egy állapot. Nem helyes elhinni, hogy az áldás átvétele mások meglopását jelenti.

SOK BIBLIAI PÉLDA MUTATJA, HOGY AZ ISTEN AKARATÁT CSELEKVŐ EMBEREK ANYAGI TERÜLETEN ÁLDOTTAK LETTEK. EZEK UTÁN ÖRÖMMEL ÉS BŐKEZŰEN TUDTAK ADAKOZNI. JÉZUS SEM VOLT SZEGÉNY FÖLDI SZOLGÁLATA SORÁN, MERT ISTEN RENDELT MELLÉ OLYAN SZEMÉLYEKET, AKIK JÓ SZÍVVEL ADAKOZTAK.

Jézus mondta, hogy jobb adni, mint kapni. Ezért öröm az adakozás. Azért nagy áldás az anyagi jólét, mert képes a hívő abból jótéteményt gyakorolni. Ez is Isten kegyelméből van. Amikor valaki anyagi áldásba akar jutni, annak azt kell megértenie, hogy ehhez az út a vetés. A vetésről azt mondja az Ige, hogy ki-ki a lehetőségéhez képest tegye azt. Nem szentségtelen dolog az adakozás, hiszen akkor nem nézte volna Jézus a Templomban ülve, hogy ki hogyan adakozik. Isten a vetést megáldja, és arra is megtanít, hogy a kapott áldással hogyan kell sáfárkodni.

Dávid megemlékezett arról, hogy jövevények, zsellérek voltak, de az Istentől kapott gazdagságot Isten munkájára akarta fordítani. Nekünk nem úgy kell ma templomot építeni, mint Izraelnek. Hozzuk be a tizedet és az áldozni valót Isten házába és Ő ígérete szerint meg fogja dorgálni a kártevőt az életünkben.

AZ ÁLDÁS FORRÁSA MAGA ISTEN SZEMÉLYE. A MEGGAZDAGODÁS MOTÍVUMA AKKOR HELYES, HA ENNEK CÉLJA AZ, HOGY A JÓTÉTEMÉNYEKRE GAZDAGODJUNK MEG.

Tudjunk minden jóért hálát adni az Úrnak, és akkor Ő be fog vinni minket az Ígéret Földjére, és ott meg fog nyugtatni bennünket. Akik hűségesen szolgálják Istent, azok életére rászállnak az áldásai, és kívánatos földdé teszi őket az Úr.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Krónika I. könyve 29:1-18
  • Róma levél 12:1-2
  • Korinthusi II. levél 9:8

Hrabovszki György jegyzete