Dr. Hack Péter: A boldogság Isten terve az ember életére vonatkozóan

Dr. Hack Péter: Soha ne add fel, mert az Úr fogja a kezedet!

Dr. Hack Péter 2021.03.14-i prédikációjának összefoglalója

A boldogság nem az emberi lélekből fakad, hanem az ember szellemén keresztül lehet hozzájutni. Nem igaz, hogy tízezer emberből csak egy lehet boldog, valami különleges teljesítmény következtében. Vannak emberek, akik arra gondolnak, hogy csak egy tengerparti nyaralás által lehetnek boldogok. Nem a külső körülmények tesznek boldoggá, hanem Isten.

A boldogsághoz fontos az, hogy az ember vágyódjon Isten után. A Mennyek Országához kötődik a boldogság. Erről az országról mondja a Biblia, hogy igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm.

TÖKÉLETES ÖRÖMÖT, BOLDOGSÁGOT NEM A FÖLDÖN KAPHATJA MEG AZ EMBER, MERT AZT ISTEN A MENNYBEN KÍVÁNJA ÁTADNI. A FÖLDI ÉLET VISZONT MÁR – AZ EMBER HOZZÁÁLLÁSÁTÓL FÜGGŐEN – LEHET A MENNY ELŐSZOBÁJA.

A rendszeres és őszinte imádkozás az ehhez vezető út. Az otthonokban az igazságnak kell uralkodnia, nem a viszályoknak, veszekedéseknek. Szívből kell kívánni, hogy jöjjön el Isten Országa az otthonunkba. A boldogságnak feltétele az is, hogy békességteremtők legyünk. Amikor érzékeljük, hogy konfliktus közeledik, akkor az vezessen bennünket, hogy a rosszat csak jóval lehet legyőzni.

Isten számára fontos, hogy az emberek boldogok legyenek már itt a Földön is, ezért Ő rá akar helyezni mindenkit a boldogság pályájára. Ennek módja, hogy az Úr törvényében gyönyörködjünk,  ehhez viszont időre van szükség, amit rá kell szánni. Így képesek leszünk a természetes dolgokat is Isten Igéjén keresztül látni. Ezért adta Isten Mózes által azt a parancsot, hogy kössék a kezükre a törvény igéit. Akik képesek ezt megcselekedni, azok életében láthatóvá válik a harmónia. Aki örök életre vágyódik, az ennek megfelelően éljen.

KERESNI KELL AZ ÚR VEZETÉSÉT MINDEN TERÜLETEN, HOGY AZ ÉLETIDŐNKET NE OLYAN EMBEREKKEL TÖLTSÜK, AKIK ESETLEG LEHÚZNAK BENNÜNKET. SZOLGÁLNI KELL FELÉJÜK, DE ÜGYELVE ARRA, HOGY A MÁSIKAT FELÜDÍTSÜK ÉS MI MAGUNK IS ÜDÜLJÜNK EZ ÁLTAL.

Az igazságban járók áldást jelentenek egymás számára. Keressük a boldogság forrását, azaz Istent. A boldogságot Isten helyezi belénk azzal, hogy nem járunk gonoszok tanácsán, nem állunk meg bűnösök útján, nem ülünk csúfolódók székében, így áldottá és áldássá leszünk. Isten akarata, hogy ilyen emberek legyünk. Nagyon jó, ha tele van a gyülekezet ilyen emberekkel, mert akkor ők mágnesként fogják vonzani azokat az embereket, akik még nincsenek jó állapotban, de vonzódnak a hit felé. Nekik ártani is lehet, ha nem él valaki hiteles életet keresztényként. Márpedig Jézus azt mondta, hogy megtérés után legyünk a világ világossága.

A BOLDOGSÁG ALAPFELTÉTELE AZ ISTENNEL VALÓ MEGBÉKÉLÉS. AMÍG A ROSSZBAN VAGYUNK, ADDIG NEM VAGYUNK KÉPESEK JÓ LELKIISMERETTEL ISTENT KERESNI, DE A VELE MEGBÉKÉLT EMBER JÓ REMÉNYSÉGGEL NÉZ MINDEN NAP ELÉ, MERT TUDJA, HOGY LESZNEK UGYAN HARCAI, DE ISTENNEL GYŐZTES LESZ.

Nagy áldás az, hogy az ember olyan személyekkel van körülvéve az Egyházban, akik kitartanak az Úr mellett, és ez hálát fakaszt az ember szívében, és így teljes megelégedettségben tud élni, sőt másokon is tud segíteni. Az ilyen ember nem fél a rossz hírektől sem, mert erős a szíve.

AZ IDŐSÖDŐ EMBER IS LEHET BOLDOG, HA RENDSZERESEN MEGEMLÉKEZIK ARRÓL, HOGY MENNYI JÓT TETT VELE ISTEN. ÉRDEMES A ROSSZAKAT ELFELEJTENI ÉS A JÓ DOLGOKAT MEGŐRIZNI. A BIZONYSÁGOK FELLEGEI VESZNEK BENNÜNKET KÖRÜL, ÉS EZEK VEZÉRELHETIK AZ EMBERT ÉLETÚTJÁN.

A járvány miatti bezártságunk nem jó, de ebből is ki lehet venni a jót. A megtérésünk és a ragaszkodásunk az igazsághoz megnyitja számunkra a boldogsághoz vezető utat. Az Ige szerint  mindenki boldog és jól van dolga annak, aki az Úr útjaiban jár. Ennél többre az embernek nem is kell vágyakoznia.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 5:3
  • Zsoltárok könyve 1:1-3, 32:1-2, 112:1-8, 119:1-3, 128:1-6

Hrabovszki György jegyzete