Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2020.11.08-i prédikációjának összefoglalója

Az emberek életét gyakran váratlan események alakítják. Különösen tragikus egy ember számára, ha gyermekét veszíti el. Az ilyen személy nem láthatja felnőni utódját, sem kibontakozni annak személyiségét; nem gyűjthet örökséget neki, és nem láthatja meg fiainak fiait, amire pedig ígérete van a hívőknek. Nagyon nagy csapásként éli meg ezt egy szülő. Ezt élte át egy főember, aki magas társadalmi pozíciója ellenére is képes volt leborulva kifejezni, hogy nem követelőzve, hanem alázattal kéri Jézus segítségét. Van olyan élethelyzet, ami több éven át jelent nehézséget. Hajlamos ilyenkor az ember megneheztelni Istenre is, a világra is. Ilyen helyzetben volt az a vérfolyásos asszony, aki Jézushoz hittel és bizalommal fordulva nyerte el a gyógyulását.

A főember nem hagyta, hogy a hitét elvegyék, amikor úgy tűnt, már késő. A vérfolyásos asszonynak lehetett egy csomó diagnózisa, amit az orvosok kimondtak rá, mert sok orvosnál járt már, és egy csomó pénze elment a betegségre, és tisztátalan állapota miatt erősen korlátozott volt, de ő Jézushoz fordult. Jézus mindkettőjüknek azt mondta, hogy „Bízzál, higgyél!”

A  halálon és a tisztátalanságon az orvosok nem tudnak segíteni, de Jézus tud ezeken segíteni. A főember kislánya feltámadt, a vérfolyásos asszony meggyógyult.

Mindkét esetben a kulcs a hit és a bizalom. Nekünk is ez segíthet a mai nehéz helyzetünkben. Ilyenkor az ördög mindig gondoskodik arról, hogy olyan embereket hozzon eléd, akiknek sikereit látva elcsüggedjél. Ez esetben megtörténhet, hogy fáradtan, csüggedten az ember rossz döntéseket hoz, ahogy tette azt Ézsau, amikor öccse ajánlatára egy tál lencséért eladta elsőszülöttségi jogát. Ézsau elveszítette a hitét és a bizalmát, mert nem látta semminek értelmét, amiért annyit küzdött és fáradt. De nem így az említett történetekben szereplő főember és az asszony, akik megtartották a hitet és a bizalmat.

ISTEN IGÉJE ARRA TANÍT BENNÜNKET, HOGY GYÖNYÖRKÖDJÜNK AZ ÚRBAN, ÉS AKKOR Ő MEGADJA SZÍVÜNK KÉRÉSÉT. AKI NEM BOSSZANKODIK AZ ELVETEMÜLTEK SZERENCSÉS ÚTJÁN, HANEM ISTENBEN BÍZIK, ANNAK Ő FELHOZZA AZ IGAZSÁGÁT.

A médiából áradó hírek, és a környezetünkben lévők beszédei nem építik a hitünket, de az Ige  megvallása igen. Ahogy a zsoltárokban van, úgy érdemes szólni a lelkünknek, hogy ne csüggedjen, mert a beszédben teremtő erő van. A kimondott szó akkor lesz hatásos, ha azt hittel és bizalommal tesszük. Így megmarad a hitünk és a bizalmunk.

A BIZALOMRA ISTEN AZZAL VÁLASZOL, HOGY VÉDELMÉVEL KÖRÜLVESZI A BENNE BÍZÓKAT, AHOGYAN A HEGYEK KÖRÜLVESZIK JERUZSÁLEMET.

Vannak bizonyságaink arra vonatkozólag, hogy akik bíztak az Úrban, azok meggyógyultak. Igen, ez a helyes hozzáállás nehézségben: megragadni az Úr erős karját. Nem kell, hogy bűntudata legyen annak, aki megbetegszik. Nem tudjuk az okát, hogy miért betegszik meg az egyik ember, akárhogy is vigyázott, és a másik miért nem. Egy a fontos, hogy minden helyzetben az Úrban bízzunk! Akik az Úrban bíznak, azok ereje megújul.

NEM ÖNMAGUNKAT KELL KIRÁNTANI A NEHÉZSÉGBŐL. ISTENBEN BÍZZUNK, HOGY Ő FOG MEGSZABADÍTANI.

Nem szabad önsajnálatba, kétségbeesésbe zuhanni, mert ezzel az ördög munkáját segítenénk elő. Ne engedjük kibeszélni magunkból a hitet és a bizalmat, hiszen az által erősít meg minket Isten, hogy a jövőre vonatkozó ígéreteket birtokba tudjuk venni: az eljövendő királyságot, és a Mennyben, az örökkévalóságban az örökös örömöt. Isten akarata az, hogy már itt a Földön is Ő legyen a boldogságunk Forrása!

Elhangzott igék:

  • Máté evangéliuma 9:18-26
  • Zsoltárok könyve 37:2-9, 42:12, 115:9-10, 2:12, 20:7-9, 125:1-2
  • Ésaiás próféta 40:28-31
  • Korinthusi II. levél 1:20-21

Hrabovszki György jegyzete