Dr. Hack Péter: Bizonyságok fellegei mutatják a jó irányt

Mózes és az Ígéret földje - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2021.10.03-i prédikációjának összefoglalója

A keresztény élet áldásaival együtt is küzdelmes élet. Ezt korrekt módon el kell mondani a megtérés előtt állóknak. A Biblia szerint sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. A hívő élet futáshoz hasonló annyiban, hogy kitartást igényel, és közben sikerélmény alig-alig van, inkább csak a végén. A pályánk futása során nézzünk a hitünk Fejedelmére, Jézus Krisztusra! Ő sokkal nagyobb próbákon ment keresztül, mint mi, ráadásul ártatlanul. Mi bármely próbánk során szeretnénk kiszállni abból, de nem tudjuk azt gyorsan megtenni. Jézus Krisztus megtehette volna megpróbáltatásának bármely pillanatában, de nem akarta.

A JÓ ÚTON HALADÓ EMBER ÉLETÉBEN FOLYAMATOSAN JÖNNEK AZ ÁLDÁSOK, AMI ÁLTAL AZ ILLETŐ BELÉPHET ISTEN ORSZÁGÁBA. EZ AZ ORSZÁG MÁR ELJÖTT A FÖLDRE JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL.

Erő és hatalom kell ahhoz, hogy az ember végigfuthassa a pályáját. Arról lehet tudni, hogy jó irányba halad-e valaki, hogy a bizonyságok fellegei veszik-e körül. Fontos, hogy a pályánkon futva sose vegyük le a szemünket a célról, különben nagy fáradsággal futjuk meg a küzdőteret, mégsem nyerjük el a remélt jutalmat.

A hit fejedelmére kell néznünk, a Názáreti Jézus Krisztusra, aki a mi bűneinkért keresztet szenvedett, feltámadt és Isten királyi székének jobbjára ült.

Az akadályokat le kell győzni, hogy élvezhessük mindazt a jót, amit Isten adni akar nekünk. Akadályt jelenthet valamely betegség, de az átkok is, amelyek legyőzéséhez Isten erejére van szükség, mert emberi erő ehhez kevés. Istennel viszont még a látszólag zsákutcába jutott életek is helyreállítása is lehetséges. Ehhez feltétlenül szükséges hittel járulni Eléje, mert a nélkül lehetetlen Neki tetszeni. Amikor kérünk, akkor nem kell előre tudnunk azt, hogy Isten milyen módon fog segíteni, csak hinni kell, hogy Ő tud és akar segíteni.

Isten ígéreteit hit által tudjuk birtokba venni.

Jézus kifejezte, hogy az anyagi dolgok nem utálatosak Isten előtt, és Ő megadja az anyagi szükségletek betöltéséhez kellő javakat. Ennek viszont akadálya lehet az aggodalmaskodás, ami olyan, mintha valaki kövekkel szórná tele a szántóföldjét. Isten cselekszik az életünkben, és változásokat akar létrehozni életünk minden területén. A futásunk során érhetnek bennünket sérelmek, de ezeket tudni kell helyesen kezelni. Ne a sérelmeket, hanem a bizonyságokat tartsuk számon! A jót kell megőrizni, ami rossznak látszik, attól meg őrizkedni, nem pedig fordítva.

ISTEN JELENLÉTÉBE AZ ÚT AZ ÁLDÁSOKON KERESZTÜL VEZET, AZ ÁLDÁSOKNAK VISZONT FELTÉTELEI VANNAK: SZORGALMASAN HALLGATNI AZ ÚR SZAVÁRA ÉS MEGTARTANI A PARANCSOLATAIT.

Közben viszont az ördög is vet a hívők életébe, többek között úgy, hogy sérelmeket hoz létre bennük. Isten elvárása felénk az, hogy a sérelmeken lépjünk túl; bocsássuk meg azokat, ahogyan Ő is megbocsátotta nekünk, amiket mi okoztunk Neki. Ezután várhatjuk az áldásokat, de azokat nem azért kapjuk, hogy az egónkat hizlaljuk, hanem azért, hogy meglátszódjék rajtunk Isten dicsősége. Aki szívből megtért, az tud örülni a másik áldásának is, mert azt látja meg belőle, hogy Isten képes megáldani azt, aki szorgalmasan hallgat az Ő szavára.

ISTEN FOKOZATOSAN VISZI BE AZ ÁLDÁSBA A GYÜLEKEZETET IS ÉS A HÍVŐT IS, AKI BENNE VAN A KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁBAN, RÉSZE ANNAK, ÉS RAGASZKODIK AHHOZ.

Körforgás ez, hiszen az egyéni áldásokból lesz a közösség áldása, ami aztán visszahat az egyénekére; ezt a vetés aratás szellemi törvénye garantálja. Így jutunk hitről hitre, igazságról igazságra, áldásról áldásra. Akik így élnek, azok megtapasztalják, hogy működik, ami a Bibliában meg van írva.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Zsidókhoz írt levél 12:1-4
  • Máté evangéliuma 6:25-34
  • Thesszalonikai I. levél 5:21
  • Mózes V. könyve 28:1-13

Hrabovszki György jegyzete