Dr. Hack Péter: Béthel, a szövetség helye, ahol ismét szól az Úr

Dr. Hack Péter: Béthel, a szövetség helye, ahol ismét szól az úr

DR. HACK PÉTER 2020.03.22-I RENDHAGYÓ, OTTHONI PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A titkok az Úréi, a kijelentett igazságok a mieink. Amiről nem kaptunk kijelentést, azzal kapcsolatban nem érdemes találgatásokba bocsátkozni, hogy mi annak a háttere. Az embereket érintő csapást mindig az ördög hozza létre, nem Isten; Ő esetleg csak leveszi a védelmet valakiről, vagy emberek bizonyos csoportjáról.

Érheti az embert próba, támadás úgy is, hogy nem tett semmi olyat, ami ezt kiváltotta volna, erre példa Jób története. Jákob nagy áldással tért vissza Lábántól, és letelepedett Kánaán földjén. Ezután csapások érték. Jákob elkezdte keresni, hogy miért ment le a védelem az életükről, és megtalálta az okot. Ma viszont nemcsak az Egyházat érte csapás – aminek az okát esetleg Egyházon belül kellene keresni –, hanem az egész emberiség számára érkezett el egy nagyon súlyos megpróbáltatás.

A jelenlegi helyzetünkben valójában fogságban vagyunk. Jeremiás próféta azt írta a babiloni foglyoknak, hogy igyekezzenek a város jólétén, ahol ők fogságban vannak, és könyörögjenek érte az Úrhoz, mert a város jóléte lesz az ő jólétük forrása.

NEM ÉRDEMES BŰNBAKOT KERESNI, HANEM INKÁBB AZT, HOGY HOGYAN KERÜLHETÜNK ISTEN VÉDŐSZÁRNYAI ALÁ, ÉS HOGYAN ÉRHETJÜK EL AZT, HOGY A PRÓBÁBÓL JOBB EMBERKÉNT KERÜLJÜNK KI.

Korábban évtizedeken keresztül megtapasztaltuk Isten áldásait, gyógyulásokat, szabadulásokat. A jelenlegi korszak viszont mást tartogat. Az Úr a jellemünket készíti fel az új korszakra, amelyben személyes döntéseket kell majd hozni, az eddigi életvitelünket önkritikusan felülvizsgálva. Az Istenhez való viszonyunktól, a Vele való közösség minőségétől függ az, hogy a próbákból milyen módon fog valaki kikerülni.

Jákob történetében a kulcsszó Béthel; az volt az a hely, ahol ő Istennel a szövetséget megkötötte. Béthel neve korábban Lúz volt, ami görbeséget, kanyart jelent. Az ő életében több kanyar is volt, amik kiegyenesítésre szorultak; és ilyenek vannak a mi életünkben is. Tennivalónk tehát ebben az időben, amikor van lehetőségünk intenzívebben keresni Istent, hogy kiegyenesítsük az életünk görbeségeit, kanyarjait. Hálásak lehetünk Istennek azért, hogy van lehetőségünk arra, hogy e nehéz helyzetben is tarthassuk a kapcsolatot az Úrral és egymással. A felszabadult időnket erre érdemes kihasználni.

Jákobot Lábán nagyon csúnyán becsapta; azt tervezte, hogy elszegényíti és ehhez – emberi szinten – meg is voltak az eszközei. Isten viszont nem így akarta.

BÉTHELBEN AZT MONDTA ISTEN JÁKOBNAK, HOGY VELE VAN, HOGY MEGŐRIZZE. EZT AZ ÍGÉRETET MI IS MEGRAGADHATJUK MAGUNKNAK, HISZEN MEGÍGÉRTE, HOGY JÓT KÉSZÍT AZ ŐT SZERETŐKNEK, ÉS NEM HARAGRA RENDELT MINKET, HANEM MEGTARTÁSRA.

Jákobnak voltak anyagi nehézségei, és nekünk is lehetnek a jelenlegi helyzetben. A megoldás csak az lehet, hogy Istenhez kiáltunk. Amikor Jákob szövetséget kötött Istennel Lúzban, attól kezdve a hely neve már nem Lúz, azaz görbeség volt, hanem Isten háza. Jákob nevét is megváltoztatta Isten, csalóról Istennel harcolóra, azaz Izraelre. Béthel tehát az Isten háza; az a hely, ahol Isten szól hozzánk. Jákób Béthelbe ment vissza a csapás idején.

Hálásak lehetünk azért, hogy olyan időben érte a világot a jelenlegi csapás, amikor már adva van a lehetőség, ami korábban nemvolt meg, hogy az elzártságban is táplálkozhassunk Isten Igéjével. Keressük tehát erre a lehetőségeket segítségül hívva az Úr Nevét. Isten kész arra, hogy meghallgassa azokat, akik segítségül hívják az Ő Nevét; ezt a Szentírás több helyen is kijelenti. Kiáltsunk tehát ebben az időben is Istenhez, és ha megáll a járvány, tudni fogjuk, hogy ez imameghallgatás még akkor is, ha lesznek olyan személyek, akikhez konkrétan köthető lesz ez.

Érdemes kigyűjteni azokat az igeszakaszokat, amelyek megvallásával növelhetjük a hitünket a szabadulásra. Ma meg vagyunk fosztva a testvéri közösség gyakorlásának több formájától is, ami persze nem jó, de ha segítségül hívjuk az Úr Nevét, akkor Ő megszabadít ebből a helyzetből és mi pedig dicsőítjük Őt. Amikor megsokasodnak bennünk az aggódások, akkor Isten vigasztalása megvidámítja a lelkünket. Aki lecsillapítja a lelkét, ahhoz eljön a vigasztalás. A mai helyzetünkre is vonatkozik Jézus tanítása, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjunk, mert elég minden napnak a maga baja.

AMIKOR AZT ÉRZED, HOGY SÜLLYEDSZ, AZ ÉLETED SÚLYOS NEHÉZSÉGBE KERÜLT, AKKOR KIÁLTS AZ ÚRHOZ, AHOGYAN PÉTER TETTE, AMIKOR SÜLLYEDNI KEZDETT A TENGEREN. AKKOR BÉKESSÉG SZÁLL RÁD, ÉS JÓ REMÉNYSÉGGEL NÉZEL A JÖVŐRE, ISTEN ÍGÉRETEIT TARTVA SZEM ELŐTT.

Ma többen felismerik, hogy az emberi segítség hiábavaló, ezért segítségül hívják az Úr Nevét. Teszik ezt egészen nagy hatalmú emberek is, mint például a Fehér Ház politikusai. A mai idő a hit próbájának ideje. Jézus Krisztus nem változott meg, Ő tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ugyanaz, Aki azt ígérte, hogy aki a szükségben Hozzá kiált, azt megszabadítja.

A próba idején tehát ki kell egyenesíteni a kanyarokat, abba kell hagyni a görbe utakat, a csalásokat. Menjünk Béthelbe, arra a helyre, ahol az Úr újra szól hozzánk. Hívjuk segítségül az Ő Nevét, hálaadással, magasztalással! Ha ezt sokan, egységben megtesszük, akkor Isten képes csodát tenni, és sokkal hamarabb megállíthatja a járványt, mint ahogyan azt a tudósok előre jelezték. A járvány megállítása után pedig az élet minden területén is számíthatunk a helyreállításra.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes I. könyve 35:1-7, 9-15, 28:13-22, 31:11-13
  • Királyok I. könyve 8:52-53
  • Zsoltárok könyve 50:14-15, 81:8, 91:14-16, 94:17-23, 105:1-2; 8, 116:16-19, 118:5 119:145-146, 31:22-25

Hrabovszki György jegyzete