Dr. Hack Péter: Becsüljük meg Isten elhívását!

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Dr. Hack Péter 2022.07.24-i prédikációjának összefoglalója

Mennyei elhívás részesei vagyunk; Istentől kaptunk meghívást. Úgy érdemes berendezni az életünket, hogy ennek a célnak rendeljük alá az életvezetésünket. Világi célok követése esetén is szükséges áldozatot hozni. Nagyobb cél az, hogy Isten emeljen be minket az Ő Országába, ezért még inkább érdemes áldozatot hozni.

MEGTÉRÉSÜNKKOR KITŰZÖTT ELÉNK ISTEN EGY CÉLT, AMIRE AZT MONDTA, HOGY AKARJUK AZT ELÉRNI. EZ A CÉL AZ ÜDVÖSSÉG ELNYERÉSE.

Vannak emberek, akik már megtérésük előtt is képesek voltak fegyelmezett életet élni, de akik esetében nem így volt, azoknak meg kell ezt tanulniuk. Pál apostol arra buzdít minket, hogy Jézus Krisztus jó vitézei legyünk, hozzátéve azt, hogy ehhez szükséges egy alapos kiképzés.

NAGYON ÉRTÉKELNÜNK KELL ISTEN MEGHÍVÁSÁT. MINDEN DÖNTÉSÜNKKEL JELEZNÜNK KELL, HOGY HALADNI AKARUNK A CÉL FELÉ, AMINEK ELÉRÉSÉT ISTEN ELÉNK TŰZTE.

Az Atya személy, Akinek meg kell mutatnunk tetteinkkel azt, hogy szeretjük Őt. Ő áldozatot hozott értünk, erre válaszul nekünk is áldozatot kell hoznunk Őérte. Minden tettünk akkor hasznos, ha közelebb visz Istenhez, nem pedig távolít Tőle. A földi élet céljai soha ne kerüljenek előrébb, mint az, hogy sikerüljön megmaradni az Úrban. Akár házasságkötés, akár diplomaszerzés, vagy karrier csak eszközök legyenek arra, hogy megerősödjön az ember az Úr iránti elkötelezettségében.

ISTEN A HŰSÉGESHEZ HŰSÉGES, A TISZTÁVAL TISZTA, A VISSZÁSHOZ VISSZÁS. MI IS LEGYÜNK HŰSÉGESEK AZ ELHÍVÁSUNKHOZ, ÉS ENNEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN KAPUNK IS SEGÍTSÉGET AZ IGE ÁLTAL.

A megszentelődés szükséges ahhoz, hogy megláthassuk Istent, de ehhez feltétlenül kell érintés Tőle. A hívő aktív közreműködésére is szükség van ehhez; át kell adnunk Istennek lényünk mindhárom alkotórészét, azaz szellemünket, lelkünket és testünket is. Fontos, hogy a szellemünk uralma alatt legyen a lelkünk és a testünk, mert így a szellemünk megszentelődése által a lelkünk és a testünk is kapni fog Isten érintéséből.

NE ELÉGEDJÜNK MEG ANNÁL KEVESEBBEL, HOGY ISTEN AZ EGÉSZ LÉNYÜNK FELETT URALMAT VEGYEN, MERT AMIKOR Ő MEGÉRINTI AZ EMBERT, AKKOR ÉLET ÁRAD BELE.

Az élet pedig nem csupán biológiai, hanem isteni élet; az pedig maga Jézus Krisztus, Aki az út, az igazság és az élet.

A szellemi ember ellentéte a testi ember, akinek a teste az uralkodó a lénye alkotórészei között. Rendszeresen meg kell vizsgálnia az embernek azt, hogy bizonyos területeken előfordulnak-e még benne testi megnyilvánulások, és ha igen, akkor törekedni kell a változásra. A versengés, az irigység akadálya annak, hogy Isten közösséget vállaljon valakivel.

AZ ELHÍVOTTAKAT ISTEN MEGSZABADÍTÓ ERŐVEL MENEKÍTI KI A BŰN ÉS A HALÁL URALMA ALÓL, HA A HÍVŐ ENGEDELMESEN EGYÜTTMŰKÖDIK VELE.

Az engedelmes ember Jézus ígérete szerint nem lát majd halált, azaz nem a halál angyalai jönnek majd a lelkéért és a szelleméért, hanem Isten angyalai viszik a Mennybe, és amikor eljön az ideje, akkor a test is feltámad, és egyesül a lélekkel és a szellemmel. Ettől kezdve a hívő romolhatatlan testben fog élni az Úrral.

AKI SZELLEMI EMBER, AZT SEM JOGOSÍTJA FEL AZ IGE A TEST ÉS A LÉLEK ELHANYAGOLÁSÁRA. SZELLEMINEK LENNI AZT JELENTI, HOGY AZ EMBER ALKOTÓRÉSZEI KÖZÖTT A SZELLEME URALKODIK A MÁSIK KETTŐ FÖLÖTT, DE AZOKRA IS GONDJA VAN.

Jézus földi szolgálata során többször is kimutatta érzelmeit: Lázár sírjánál sírt, a galambárusokkal kapcsolatban pedig a haragját fejezte ki. Ezzel együtt is mindig a szelleme vezette Őt. Egy egészséges lelkű ember arról ismerhető meg, hogy mindig adni akar.

ÉLETVEZETÉSÜNKHÖZ ÉRDEMES TANÁCSOT KÉRNI AZ ÚRTÓL, AKI AZT KÉSZSÉGGEL MEG IS ADJA. NEM A SZÜLŐKTŐL LÁTOTT MINTÁT KELL KÖVETNÜNK, HANEM AZ IGE ÁLTAL KAPOTT VEZETÉST.

Ez esetben áldást nyerünk és áldást fogunk jelenteni a környezetünkben lévők számára is. Kérjük rendszeres önvizsgálat után az Urat, hogy takarítsa ki belőlünk azt, ami nem oda való. Ez esetben örömről örömre, hitről hitre fog vezetni az Úr.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Thesszalonikai I. levél 5:23-24
  • János apostol III. levele 1:4
  • Korinthusi I. levél 3:1-3, 2:14-16
  • Róma levél 8:1-9

Hrabovszki György jegyzete