Dr. Hack Péter: Az Úrral legyőzhetjük az üdvösségünk útjában álló anákokat!

Dr. Hack Péter: Az áldás útja az Istennek letett élet

Dr. Hack Péter 2024.01.28-i prédikációjának összefoglalója

A bibliai történetek a mi tanulságunkra írattak meg. Isten Izraelt Egyiptomból hozta ki. Ahhoz, hogy Izrael nagy néppé válhasson, szükséges volt Egyiptomba költözni Jákób családjának, mert ott több hely volt adva a növekedéshez, mint Kánaánban. Harccal sem tudtak volna új területet szerezni, mert ők akkor még nem voltak elég erősek a harchoz.

Az egyiptomi fogság idején adott volt a békesség addig, amíg József élt, de utána az új fáraó kegyetlenül kezdett bánni Izrael népével. Ezért a nép Istenhez kiáltott, és Ő szabadítót ígért Mózes személyében. Izraelnek tehát földterületet ígért Isten, az Egyháznak pedig az az ígérete, hogy a mennyei dicsőségbe juthat. Ma már karnyújtásra van az Egyház a dicsőségbe jutástól.

Jézus előre megmondta, hogy az utolsó idők olyanok lesznek, mint Noé idejében, amikor a Föld megtelt gonoszsággal. Látjuk, hogy ma a hazugság és a gonoszság milyen nagy erővel támad. A jelenlegi gázai háború nem izraeli szándékból indult, de ezt a világ másképpen látja, Izraelt hibáztatja a háború miatt.

A VILÁG GYŰLÖLETE IZRAELLEL SZEMBEN VALÓJÁBAN AZ ISTENNEL SZEMBENI GYŰLÖLETET JELENTI. EZ A GYŰLÖLET SOKKAL NAGYOBB, MINT KORÁBBAN GONDOLTUK VOLNA.

Úgy tűnik, a világ semmit nem tanult a holokausztból. Magyarországon a vidék legnagyobb problémája, hogy nem rendezte a múlt bűneit, a zsidókhoz fűződő viszonyát.

A mai időkben Isten lehetőséget ad arra, hogy kikémlelhessük a jövőt. Figyelnünk kell a világ eseményeire, de nem az a lényeg, hanem az csak azt mutatja, hol tart Isten órája a dicsőségbe jutáshoz vezető úton.

A tejjel és mézzel folyó föld nem volt messze, és Mózes kémeket küldött ki, hogy járják be a földet. A kémek közül voltak, akik Anák fiaira néztek, és ezek miatt az óriások miatt vitték rossz hírét az új hazának. Mi higgyünk abban, hogy be lehet lépni a mennyei Jeruzsálembe. Jézus azt mondta, hogy elmegy és helyet készít a tanítványainak. Ő most már az Atya dicsőségében van. Azt mondta, hogy jobb nekünk, ha Ő elmegy, mint ha maradna, mert az Ő távozásával lehetőség nyílik arra, hogy elküldje a a Szent Szellemet.

A MI ÉLETÜNK ANÁKJAI AZT AKARJÁK ELÉRNI, HOGY ELIDEGENÍTSENEK MINKET A MENNYEI HAZÁTÓL.

A kémek mindkét csoportja ugyanazt látta, de az egyik csoport hittel nézte, a másik pedig Istent kihagyva abból, amit látott. Nem az a lényeg, mit látunk, hanem hogy hogyan nézzük!

Ki kell ábrándítani azokat, akik azt gondolják, hogy a világban hamarosan minden jóra fordul. A gonoszság jelen van a világban, de tehetünk ellene oly módon, hogy kérünk még Istentől kegyelmet. Ehhez az Egyháznak szellemi módon kell élni, nem az élményeket keresni, hanem az Istennel való bensőséges, személyes kapcsolatra törekedni. Jézus elküldte a Vigasztalót, Aki elvezet minket minden igazságra.

A Korinthusi levélben Pál apostol megkülönbözteti az embereket a természetük alapján. Az Ádámtól született ember érzéki, azaz pszichikai ember, de az újjászületett ember szellemi.

A BIBLIA SZERINT A PSZICHIKAI EMBER NEM FOGADJA EL AZ ISTEN SZELLEMÉTŐL VALÓ DOLGOKAT, ÉS NEM IS TEHETI, MERT AZOK BOLONDSÁGOK SZÁMÁRA.

Nem képes azokat felfogni, mivel csak szellemi módon lehet azokat befogadni. A szellemi ember viszont Krisztus értelmével rendelkezik. Az ilyen ember bepillantást kap Isten dicsőségének egy picike cseppjébe. Ez csak szellemi módon lehetséges. Így teljesül be az az ígéret, hogy a Szent Szellem megjelenti a bekövetkezendőket.

Vannak a Bibliában olyan jelenetek, amikor a próféták betekintenek a Mennybe. Ilyenkor olyat látnak, ami az emberi értelem számára felfoghatatlan. Amikor az ember a szellemében figyel Istenre, akkor csodálatos békesség száll rá, és ilyenkor kaphat kijelentéseket.

TÖREKEDNÜNK KELL ARRA, HOGY MINÉL GYAKRABBAN BELÉPJÜNK A  SZELLEMI DIMENZIÓBA, AHOL ISTEN BÉKESSÉGE MINDEN ÉRTELMET FELÜLHALAD.

A köztünk és az ígéretek között lévő Anákok a romlott kívánságok. Érdemes önmagunkat megvizsgálni, hogy az ígéretekhez hogyan viszonyulunk. Lehetetlennek tartjuk-e a Mennybe jutást, vagy elérhetőnek? A hűséges ember számára válik elérhetővé az Istennel való együttélés. Vannak tevékenységek, amelyek megakadályozzák az embert az örök életbe jutásban. Ezeket ne szükségszerűeknek lássuk, hanem legyőzendő ellenségeknek. Ilyenek a paráznaság, bálványimádás, féltékenység, versengés, meghasonlás. Ez harcunk a bennünket kísértő és bennünk levő romlott kívánságokkal van. Aki azzal intézi el ezt a döntéshelyzetet, hogy „ő ilyen ember és kész”, az a tíz kém álláspontjával azonosul. A tizenkét kémből kettő, Káleb és Józsué viszont azt mondta, hogy az Úrral győztesek lehetünk! Mindenkinek van harca ezzel kapcsolatban, de ezt a harcot fel is kell vállalni, és az Úr segítségével meg kell harcolni.

AZ ÖRÖKKÉVALÓ SORSUNK A VÁLASZTÁSUNKTÓL FÜGG. A POKOL VÁLASZTÁS NÉLKÜL IS ADOTT, MERT ODA JUT AZ, AKI NEM VÁLASZTJA A MENNYET.

Istennel együttműködve ellene tudunk állni az ördögnek, ami által kifejezzük, hogy nem szeretjük azt, amit az ördög kínál, hanem azt szeretjük, amit Isten képes nyújtani számunkra. Amikor van látásunk erről, akkor fogunk tudni küzdeni érte. A Menny felé vezető úton a földi kapcsolatainkat is rendezni kell, hogy egy rendezetlen kapcsolat se legyen akadály.

A jövő felé legyünk nyitottak, ne a múlt felé. Isten dicsősége legyen a célunk. Aki ebben az irányban halad, annak már itt a földi életben is lesznek jó bizonyságai, hogy jó irányban halad.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes IV. könyve 13:18-14:10
  • Korinthusi I. levél 2:14-16
  • Galata levél 5:18-23

Hrabovszki György jegyzete