Dr. Hack Péter: Az odafelvalókkal törődjetek!

Dr. Hack Péter: Az odafelvalókkal törődjetek!

DR. HACK PÉTER 2020.02.16-I PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

Pál apostol inti a hívőket arra, hogy az odafelvalókkal törődjenek, mert Isten többet kínál nekünk, mint pusztán a földi élet. Ezért az életcéljainkat ne csupán a földi dimenzióban határozzuk meg. Fontos természetesen a földi élet is; Isten már itt a Földön is sok mindent akar adni az Őt szeretőknek. Az első, amit megkaptunk megtéréskor, hogy képesek lettünk bűn nélkül élni. Nagy ajándék ez, hiszen sok ember szeretne bűnmentesen élni, de a megtéretlen ember nem képes erre. Anyagi jólétre is elhívott minket az Úr. Jézus Krisztus megváltott minket a szegénységből, hogy  a Tőle kapott javakkal jótéteményekre is szabadok legyünk. Nem a jólét a bűn, hanem a pénz szeretete, a fösvénység az, ami bálványimádás.

JÓ, HA AZ EMBER ÉLVEZI ISTEN GONDVISELŐ SZERETETÉT, ÉS A TŐLE KAPOTT ANYAGI JAVAKAT AZ Ő DICSŐSÉGÉRE HASZNÁLJA.

Jézus Krisztus keresztáldozata az átkokat is megtörte az életünk fölött; azokat is, amelyek saját bűneink miatt jöttek ránk, és azokat is, amelyeket felmenőink bűnei okoztak. Gyógyulást is szerzett számunkra Isten, hiszen a Szentírás kijelenti, hogy Jézus Krisztus sebeivel meggyógyultunk.

AZ ÁLDÁSOK AKKOR LÉPNEK BE AZ ÉLETÜNKBE, HA TÖBBÉ NEM ÉLÜNK BŰNÖKBEN. A BŰN NEM MAGÁNÜGY, MERT A KÖRNYEZETÜNKBEN LÉVŐK IS SZENVEDNI FOGNAK A KÖVETKEZMÉNYEITŐL.

Az a felszólítás, hogy az odafelvalókkal törődjünk, természetesen nem jelenti azt, hogy a földi dolgokkal egyáltalán nem kell foglalkozni, de azt igen, hogy a földi élet csak felkészülés a mennyei életre. A világ nem véletlenül akarja elvonni az emberek figyelmét a mennyei perspektíváról. Teszi azt többek között azzal, hogy vizuális élmények tömkelegét zúdítja a világra. Vigyázni kell, hogy függővé ne váljunk, és ne az diktáljon, aki a rendszer túlsó végén van. Tartsuk mindig szem előtt Pál apostol intését: mindent szabad nékem, de nem minden épít. Az utolsó időkben az ördög a technikát arra használja, hogy levegye a figyelmet Isten dolgairól. Az ellenség nem finomkodik, ezért résen kell lennünk.

Az Ige arra int bennünket, hogy keressük az odafelvalókat, és azokkal törődjünk. Az a jó, ha ez tart egy hívőt izgalomban; ha azt tartja fontosnak, hogy meg tudjon állni majd az Úr előtt. Ahogy Gilgálból, a fordulat helyéről elindulva Józsué és csapata egész éjjel menetelt, nekünk is így kell aktívan birtokba vennünk a győzelmet a hívő életben.

JÉZUS  KRISZTUS MEGSZEREZTE SZÁMUNKRA A GYŐZELMET, DE NEKÜNK AZT A  MEGTÉRÉS UTÁN ÉRVÉNYESÍTENÜNK KELL. ENNEK ÉRDEKÉBEN AKTÍVNAK KELL LENNÜNK, ERŐFESZÍTÉSEKET TÉVE.

Két dologra szólít föl Pál apostol: öldököljétek meg és vessétek el magatoktól. Az aktivitás kezdete a testi bűnök megöldöklése és elvetése.  Az öldöklés a súlyosabb bűnökkel kapcsolatosan merül fel; azokkal, amelyek nagyon sokat tudnak ártani elkövetőinek, mert Isten haragját váltják ki az engedetlenség fiaira. Ma az anyagi dolgok és a paráznaság mozgatják a világot. Ahhoz, hogy ezek ellen harcolhasson az ember, először önmagát kell szabaddá tennie. Az öldökléshez kell egyfajta indulat, de ezt a Biblia jogos önvédelemnek nevezi, hiszen ha az ember nem öli meg a súlyos bűnöket, akkor azok fogják őt megölni.

VANNAK OLYAN TEVÉKENYSÉGEK,  AMELYEKET LE KELL VETNI, ÉS AZ IGE SZERINT AZT KÖNNYEN MEG IS TUDJA TENNI A HÍVŐ. HARAGNAK, INDULATNAK, TRÁGÁR BESZÉDEKNEK NINCS HELYE AZ ÉLETÜNKBEN.

Arra is felszólít Pál apostol, hogy ne hazudjunk egymás ellen. A trágár beszédeket és a hazugságokat ki kell dobálni, mert azok különben ott maradnak az ember atmoszférájában; szavaink nem szállnak el, mint ahogyan a mondás tartja, hanem a személyiségünkre nagyon rossz hatást tesznek. Ha már levetettük a régi  természetet, akkor fel kell öltözni az új embert: a könyörületességet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést. Mindezek mellé, még tudnunk kell elszenvednünk egymás dolgait, és megbocsátani is egymásnak. A megbocsátás mértéke az, ahogyan Isten megbocsátott nekünk Krisztusban.

Vannak tehát akadályok, amelyek gátolnak bennünket abban, hogy eljussunk a Mennybe. Ezek megöldöklése illetve levetése, továbbá a bűnök megbocsátása után – az aktivitás további lépéseiként – fel kell öltözni a szeretetet, ami a tökéletesség kötele.

A SZENT SZELLEM AZÉRT JÖTT, HOGY SEGÍTSEN MEGVÁLTOZNI. HA EGYÜTTMŰKÖDÜNK VELE,  A KAPCSOLATAINK JELENTŐSEN JAVULNI FOGNAK.

Ezeket munkálni kell az életünkben, amit csak a Szent Szellemmel együttműködve tehetünk meg. Az óembert tehát folyamatosan halálban kell tartanunk. A győzelem már adott számunkra, de még birtokba kell azt venni. Kérhetjük ehhez Isten segítségét, és akkor meg is fogjuk azt kapni.

Akinek ez sikerül, annak az élete példa lesz mások számára, és követni akarják majd. Az ilyen emberek életmentőkké válhatnak.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Kolossé levél 3:1-17
  • Korinthusi II. levél 5:21, 8:9
  • Galata levél 3:13-14
  • Péter apostol I. levele 2:24

Hrabovszki György jegyzete