Dr. Hack Péter: Az Ezeréves Királyság eljövetelét várjuk

Dr. Hack Péter: Az ezeréves királyság eljövetelét várjuk

Dr. Hack Péter 2020.10.11-i prédikációjának összefoglalója

Korunkban változik a világ, új világrend épül ki. Arra haladunk, hogy kialakuljon a készpénz nélküli társadalom. Ennek célja a teljes kontroll létrehozása az emberek fölött. Az lesz ennek a következménye, hogy csak azok adhatnak és vehetnek, akik felveszik az antikrisztus nevét vagy számát. Nagyon jól látható, hogy erőteljesen terjednek az antikrisztusi elvek. Amerikában nagy lendülettel épül az élettagadó rendszer, ahol sokan azt tekintik „alapvető emberi jognak”, hogy a méhmagzatot szabadon megöljék! Ezért rendkívüli a jelentősége a küszöbön álló elnökválasztásnak.

Jelenleg az antikrisztusi kor előtti stádiumban élünk. A mi figyelmünk középpontjában mégsem az antikrisztusi birodalom kell legyen, hanem az, ami a nagy Babilon után következik.

CÉLUNK, HOGY RÉSZESEI LEGYÜNK AZ ELSŐ FELTÁMADÁSNAK, ÉS ÍGY AZ EZERÉVES KIRÁLYSÁGNAK IS, AMI AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG ELŐTTI FEJEZETE AZ ÜDVTÖRTÉNETNEK.

Az emberek fölötti kontroll kiépülése nagy léptekkel halad. Az ehhez szükséges technika használható jóra is, rosszra is. Az antikrisztusi birodalom is használja, és az emberek nagy része nem is veszi észre, hogy elnyomás eszköze lesz ez. Nem kell attól tartanunk, hogy az antikrisztus bélyegét akaratunk ellenére belénk csempészhetik, és emiatt ítéletre jutnánk. Isten csak a tudatos vétkezést bünteti. Az életpárti politikusok hatalomra jutása az új világrend kiépülésének késleltetését szolgálja. A próféciák a szemünk előtt teljesülnek be. Az Egyházról a Jelenések könyvében az 5. fejezettől nincs szó, utána már a világban zajló eseményekről olvashatunk. Ebbe a világba jön vissza az Úr,  Aki igazságosan ítél, és hadakozik az ellenségeivel.

AZ ŐSI KÍGYÓ, AZ ISTEN ELLENSÉGE, MÁR LÉTEZETT A VILÁG TEREMTÉSE ELŐTT, DE AZ EZER ÉVES KIRÁLYSÁG IDŐTARTAMA ALATT MEG LESZ KÖTÖZVE.

Ő oltalmazó kerub volt addig, amíg bűnbe nem esett. Fényes csillag volt, innen ered a Lucifer név. Szép volt, bölcs és gazdag, emiatt önimádó lett és vétkezett. Ettől kezdve azt a dicsőséget kívánta meg, ami kizárólag a Fiút illeti meg. Hogy imádást akar, az mutatja, hogy erre akarta rávanni Jézust, de Ő az Igével ellene állt. A lázadó angyallal ellentétben, Jézus Krisztus az Istennek való engedelmességet és az alázatot képviselte, és ez vezetett felmagasztalásához.

JÉZUS KRISZTUS ENGEDELMESSÉGE MIATT KAPOTT OLYAN NEVET AZ ATYÁTÓL, AMI MINDEN NÉV FELETT VALÓ NÉV.

Már a teremtés kezdetén létezett a gonosz. Isten már ekkor elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Itt tehát már jelen van a sötétség, ami az Isten világosságának ellentéte. A sötétségről nem mondja az Ige, hogy jó, csak a világosságról. Az, hogy Ádámnak őriznie kellett a kertet, mutatja a sötétségnek a jelenlétét, azaz azt, hogy van az Isten által létrehozott világot fenyegető erő is.

ISTEN MEGVIZSGÁLTA A TEREMTÉSÉT ÉS MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY MINDEN, AMIT ALKOTOTT, IGEN JÓ.

A látható világra vonatkozott ez a megállapítás. Ennek a világnak a része volt az Éden – ami gyönyörűséget jelent –, és ebbe helyezte Isten az embert. Sajnos, az első emberpár jobban hitt a kísértőnek, mint annak a Személynek, Aki teremtette és Akitől minden jót kapott. A bűnbeeséssel az ember beengedte ebbe a világba a rosszat, és nemcsak a saját életébe és utódai életébe, hanem az egész látható világba is – mert megszegte Isten parancsát és nem őrizte az Édent.

Az Édenben minden növény egészséges volt, nem volt semmi mérgező, mint ma, és az állatok nem voltak ragadozók. A természet sem jelentett semmi veszélyt az ember számára; nem voltak természeti csapások. Az első emberpár rossz döntésének következményeként jött létre minden rossz. Ettől kezdve az ördögé lett a látható világ feletti uralom, amire hivatkozott is Jézus megkísértésekor, és Ő nem cáfolta ezt az állítást. A tulajdonjog átruházása ugyanis, sajnos, jogszerűen történt, hiszen a tulajdonostól szerezte azt meg.

AZ EMBER ELSŐDLEGES FELELŐSSÉGE A KÖRNYEZET ROSSZ ÁLLAPOTÁÉRT NEM A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS, HANEM A BŰN. AZ LEHET CSAK MEGOLDÁS AZ EMBERISÉGNEK ERRE A PROBLÉMÁJÁRA, HA A BŰN KISZORUL A VILÁGBÓL.

A jövő azon múlik, hogy minél több ember higgyen Istennek, és minél kevesebben higgyenek az evilág fejedelmének.

Isten már elkezdte helyreállítani a teremtéskori állapotot. Ez sikerülni is fog, mivel az Ezeréves Királyság alatt nem Ádám fog uralkodni, hanem az Ember Fia, Jézus Krisztus. Az Ő visszajövetelekor majd megláthatják az emberek, hogy milyen lett volna a világ, ha Ádám és Éva ugyanúgy reagált volna a kísértésre, ahogyan Jézus a pusztai megkísértésekor. Jézus a Szent Lélekkel tele úgy reagált, hogy „csak Istent imádd és csak neki szolgálj!” Ha Ádám és Éva így válaszolt volna a kísértésre, nem lettek volna járványok, háborúk, elnyomás, holokauszt, gulág, és más csapások.

Kérdezheti valaki, hogy miért engedte meg Isten, hogy ezek bekövetkezzenek. Azért, mert Ő a képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és ennek megfelelően szabad akaratot is adott neki. Ádám és Éva hibás döntését korrigálhatjuk a Szent Szellem segítségével, mert Vele képesek vagyunk különbséget tenni jó és rossz között. Fel tudjuk ismerni, ha rossz hatás ér bennünket, sőt erőt is vehetünk Belőle, így képesek vagyunk a rossznak ellene is állni.

A VILÁG ÍTÉLET ELŐTT ÁLL, DE MI NE AZ ÍTÉLETET VÁRJUK, HANEM ISTEN ORSZÁGÁT!

Történhet még sok rossz dolog  világon, de mi annak ellenére kívülállóként nézzük, hogy itt vagyunk a világban, mert nem az elkövetők, hanem az áldozatok oldalán állunk.

ISTEN IGÉJE REMÉNYSÉGET ADHAT EZEKBEN AZ IDŐKBEN IS, HA BEENGEDJÜK AZ ÉLETÜNKBE. VÁLTOZIK A VILÁG, DE AZT TUDJUK A SZENTÍRÁSBÓL, HOGY AZ ÚR ELJÖVETELE BIZTOS, MINT A HAJNAL.

Tudjuk, hogy a Bárány menyegzőjére szóló meghívó már a zsebünkben van, ezért jót várhatunk! Arra készüljünk tehát, hogy el fogunk ragadtatni az Úr jelenlétébe, és mindenkor Vele leszünk. Ahhoz, hogy a fehér ruhába öltözött mennyei seregéhez tartozzunk, fel kell öltöznünk a fehér ruhát, ami a szentek igazságos cselekedetei. A mennyei lakodalom után visszajövünk Vele, hogy az Úrral együtt uralkodjunk ezer esztendeig.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Jelenések könyve 19:6-20:6
  • Lukács evangéliuma 4:5-8
  • Mózes I. könyve 1:1-2, 18, 21, 25-26, 31,  2:15,
  • János 1. levele 1:5-7
  • Thesszalonikai I. levél 4:15-17

Hrabovszki György jegyzete