Dr. Hack Péter: Az eltévedteket szeretettel várja vissza az Atya

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2024.05.12-i prédikációjának összefoglalója

Az Ige formál minket, és azon keresztül tudunk segíteni más embereknek. Aki eltávolodott Istentől és az Ő Igéjétől, annak van lehetősége felismerni azt, hogy rossz döntést hozott, és korrigálhatja önmagát. Vonatkozik ez arra az esetre is, amikor nem teljes az eltávolodás az Úrtól, hanem csak életének valamely területén tévedt el a hívő.

AZ IGE ALAPJÁN AZT LÁTHATJUK, HOGY AZ ELTÉVEDTEKET ISTEN SZERETETTEL ÉS NEM SZEMREHÁNYÁSSAL VÁRJA VISSZA.

Aki nem akarja felismerni a hibáját, az nem fogja megismerni az Atya bűnbocsánatát, és azt, hogy ráadatja a legszebb ruhát. Az egész Menny számára öröm az, ha megtér valaki tévedéséből, bűnéből.

KULCSKÉRDÉS, HOGY AZ EMBER ÁTMENJEN AZON A FOLYAMATON, AMI A TÉKOZLÓ FIÚ TÖRTÉNETÉBEN OLVASHATÓ.

Vannak, akik az élet egy-egy területén tékozolták azt a jót, amit Isten adott nekik. Csapdát jelenthet az önigazság, amikor valaki mindenért másokat okol, csak a saját útját tartja helyesnek. Amikor felmerül a kérdés, hogy jó úton halad-e az ember, akkor legjobb a Bibliát elővenni, és azt tekinteni irányadónak. Minél hamarabb teszi meg ezt az ember, annál előbb sikerül majd javítani.

AKI ELTÁVOLODIK ISTEN BESZÉDÉTŐL, AZ NEM CSUPÁN ÖNMAGÁNAK ÁRT, HANEM A KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐKNEK IS, HISZEN ILYEN ÁLLAPOTÁBAN NEM TUD MEGFELELŐ SEGÍTSÉGET NYÚJTANI NEKIK.

Isten akarata, hogy áldást jelentsünk egymás számára. Őszintén szembe kell nézni a helyzetünkkel; ez nem spórolható meg. Sőt, az is kevés, mert szükséges, hogy elismerjük a saját felelősségünket, és ne másokat okoljunk mindenért.

Jobb visszatérni ahhoz a helyzethez, amikor még minden rendben volt, azaz az első szeretethez. Ez esetben nem depresszióba kell esni, nem kell arra gondolni, hogy innen már nincs jó megoldás. Meg kell keresni azt a lehetőséget, hogy mi módon lehet megtalálni a jó folytatást. A büszkeség semmiképp se tartson vissza ilyenkor, mert jobb megalázkodva a Mennybe jutni, mint büszkén a pokolba. Fel kell tenni önmagunknak a kérdést, hogy szeretjük-e eléggé Istent; szánunk-e Rá elegendő időt.

AZ ÚR FÉLTÉKENYEN SZERETŐ ISTEN, AKI ELVÁRHATJA, HOGY LEGALÁBB ANNYI FIGYELMET KAPJON TŐLÜNK, MINT AMENNYIT Ő AD NEKÜNK. MÁRPEDIG Ő A FIÁT ADTA ÉRTÜNK, ÚGY SZERETETT.

Időben kell segítséget kérni baj esetén, ellenkező esetben már csak természetfeletti csoda által lehet segítséget nyerni.

Meg kell vizsgálni, hogy mit tartunk fontosnak. Amikor a valóban fontos dolgokkal van baj, akkor javítani kell. Nem egyszerre romlik el minden, ezért van lehetőségünk arra, hogy időben változtassunk. Nem könnyű önmagunkban meglátni a hibákat, még nehezebb elismerni azokat. Ez a felismerés tulajdonképpen az, hogy belátjuk, az Istentől kapottakat nem a használati utasításnak megfelelően használtuk.

A mai világban már más eszközöket kell használnunk, mint korábban,  mivel az ellenségünk is ezt teszi. Az Úr dolgaira is kell gondolnunk, arra is kell időt szakítanunk természetes tennivalóink ellátása mellett. A családnak szüksége van egy jó állapotban lévő vezetőre.

NEM A MUNKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEKET KELL ELSŐ HELYRE TENNI, HANEM AZ ÚR AKARATÁRA KELL FIGYELNI, ÉS A CSALÁD VEZETÉSÉRE. AZ IGAZI SIKER AZ, HA A FELNŐTT GYERMEKEK SZERETNEK A SZÜLEIKKEL LENNI.

A tékozló fiú felismerte a helyzetét; tudta, hogy ő hibázott, és megtalálta a jó megoldást. Amikor visszatérve azt tapasztalta, hogy örömmel fogadta őt az Atya, nem változott az álláspontja, hanem alázatos maradt továbbra is. Megértette, hogy minden jó az Atyától származik, és azt annak megfelelően kell használni, ahogyan az Atya akarta.

A KERESZTÉNYSÉGBEN AZ EGYIK LEGNAGYSZERŰBB AZ, HOGY MINDIG VAN LEHETŐSÉG A MEGÚJULÁSRA. EZÉRT HÁLÁSNAK KELL LENNÜNK, HA KAPUNK JELZÉST ARRA, HOGY VÁLTOZTATÁSRA VAN SZÜKSÉGÜNK.

A Mennybe jutni úgy lehet, ha olyanná válunk, aki örömet fog jelenteni az ott jelenlévőknek. Az útmutató ehhez a Biblia, ami minden szükséges tanácsot tartalmaz. Az életvezetésünkben arra kell figyelnünk, hogy mi az, amit mi magunk tudunk a legjobban csinálni. Látni kell, hogy a munkánál fontosabb a házastársi szerep, és a szülői, mert ezeken a területeken nincs második személy, aki helyettesíthetne.

Az elhangzott igék:

  • Lukács 15:11-24

Hrabovszki György jegyzete