Dr. Hack Péter: Az élet Szent Szellemmel és anélkül | Regionális ifjúsági alkalom

Dr. Hack Péter: Az élet Szent Szellemmel és anélkül | Regionális ifjúsági alkalom

Regionális ifjúsági alkalom – 2020. február 14.

2020. február 14-én, pénteken Dr. Hack Péter, a pécsi Hit Gyülekezete pásztora rendkívül fontos üzenettel érkezett hozzánk. A több, mint kétszáz fiatal részvételével zajló regionális ifjúsági alkalom központi kérdése: „Hogyan változtatja meg az ember életét a Szent Szellem kenete?” – melynek tankönyvi példája Péter apostol élete.


„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”
(2 Tim. 3:16-17)


Minden esetben rendkívül fontos, hogy a fenti igerészlet szerint tanulmányozzuk a Bibliát, mert számunkra az egy olyan forrás, ami segít nekünk abban, hogy formálódjunk, változzunk és tökéletesek legyünk, miként a mi mennyei Atyánk is tökéletes.

A Szentírás egy olyan könyv, amit nem csak mi olvasunk, hanem Ő is olvas bennünk; figyelnünk kell ilyenkor arra, hogy mit szeretne szólni hozzánk és mi a célja az életünkben.

Amikor őszintén, nyitott szívvel olvassuk, akkor tapasztalhatjuk, hogy Isten szembesít bennünket az igazsággal és saját magunkkal: tükröt tart elénk.

A Biblia nagyon világosan bemutatja számunkra Péter apostol életén keresztül, hogy egy hívő, azaz a Jézus Krisztust követő ember életében mekkora fordulatot tud hozni a Szent Szellemmel való találkozás. Betekintést ad arról, hogyan reagált Péter Jézus szavaira, szolgálataira, illetve, hogy ezt követően hogyan változott meg. Ezeket az eseményeket tanulmányoztuk át az ifjúsági istentisztelet folyamán, melyeknek rövid összefoglalója alább olvasható:

Máté 4:18-22: Jézus elhívja Pétert

Péterrel először a Máté evangéliumában találkozunk, Jézus földi szolgálatának az elején, mikor a Galileai tenger partján, halászat közben elhívja őt testvérével, Andrással, valamint Jakabbal és Jánossal együtt. Nem indult különleges napnak, a természetes foglalkozásukat végezték. Ekkor lépett hozzájuk Jézus és különösebb magyarázat nélkül kérte, hogy kövessék Őt. Az Ige arról tesz tanúságot, hogy Péteréknek se volt kérdésük efelől, hanem mindent elhagyva követték Őt. Ugyanúgy reagáltak, mint mi, amikor megtértünk: lettek volna ugyan kérdéseink, de a szívünk vitt Jézushoz. Így Péter, még a Szent Szellem nélkül is érezte azt a vonzást, ami Jézus személyében volt, ami nélkülözhetetlen a megtéréshez és ahhoz, hogy valaki az Atyához menjen. Hiszen Jézus az út és az ajtó az Atyához, ami a mennybe nyílik. Megtörtént az elhívás, elkezdték Jézust követni.

Dr. Hack Péter: Az élet Szent Szellemmel és anélkül | Regionális ifjúsági alkalom

Amikor őszintén, nyitott szívvel olvassuk Isten igéjét, akkor tapasztalhatjuk, hogy Isten szembesít bennünket az igazsággal és saját magunkkal: tükröt tart elénk

Máté 8:14-17: Jézus meggyógyítja Péter anyósát és más betegeket

A következő alkalommal akkor olvasunk ismét Péterről, amikor Jézus meglátogatta őt az otthonában. Péter anyósa lázasan feküdt, de miután Jézus megérintette annak kezét, meggyógyult, és szolgálta őket. Ezt követően Jézus sok más embert is meggyógyított és szabadított meg démonoktól. Ezeknek láttán egy minőségi lépés történik Jézus és Péter kapcsolatában; meggyőződhetett arról, hogy jól tette, amikor úgy döntött, követi Őt.

Máté 14:13-21: Jézus ötezer férfit vendégel meg öt kenyérből és két halból

Később Péter szemtanúja lehetett Jézus újabb csodájának, amikor rádöbbenhetett, hogy nemcsak betegeket gyógyít és foglyokat szabadít meg, hanem egzisztenciális tekintetben sem hátrány Jézust követni; hiszen a hálaadást követően ötezer férfit látott vendégül, megszaporítva az öt kenyeret és két halat.

Máté 14:22-33: Jézus a tengeren jár és a süllyedő Pétert felemeli

Nem sok idő elteltével találkozhatunk Péter életének mindent felülmúló eseményével. Jézus kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, amíg Ő elbocsájtja a sokaságot. Jézus eközben elvonult imádkozni, a tanítványok pedig viharba keveredtek a tenger közepén. Majdan felbukkan Jézus a tengeren járva, a tanítványok pedig kiáltozásba kezdtek, azt hívén, hogy kísértet. Péter egy halászfaluból, Betsaidából származik, rendszeresen hajózott, ebből kifolyólag tisztában volt vele, hogy a vízen nem lehet járni. Ennek ellenére, mint lelkes tanítvány ezt látván kérlelte Jézust, hogy: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Péter a tengeren járt egészen addig, míg elméje nem korlátozta. Ekkor a hite eltávozott és elkezdett süllyedni. Azonban még ebben a helyzetben is megtartotta őt Jézus.

Átélte azt az élményt, hogy ha Jézus parancsára hittel elindul az ember, olyasmire képes amire természetes szinten nem.

Máté 15:15-20: Jézus erkölcsi tanítása a tiszta szívről

A csodákat és jeleket követően olvashatunk Jézusnak azon erkölcsi tanításáról, amiben kifejti, hogy nem a vallásos mosakodás az, ami Isten jelenlétébe visz, hanem a szív tisztasága. Beszélt arról, hogy a szívből származnak a gonosz, gyilkos indulatok, a paráznaságok, lopások, házasságtörések, káromlások. Péter az a tanítvány volt, aki bizonyos értelemben elsőbbséget élvezett a többiekkel szemben, volt lehetősége és bátorsága kérdezni. Péter e bölcsességek hallatán bizonyosan jobb emberré vált, mint elhívása előtt. Olyan intenzív teológiai képzésen vett részt, amiből nekünk a töredéke is elég lenne. Nemcsak hallotta, hanem látta is, hogyan reagál Jézus bizonyos helyzetekre.

Dr. Hack Péter: Az élet Szent Szellemmel és anélkül | Regionális ifjúsági alkalom

Nem a vallásos mosakodás az, ami Isten jelenlétébe visz, hanem a szív tisztasága

Márk 8:27-33: Péter megvallja Jézust Krisztusnak a Szent Szellem által, majd megdorgálja Őt

Az evangéliumok egyik legtanulságosabb eseményével szintén Péter életén keresztül találkozunk. Ez tökéletesen rávilágít arra, hogy milyen könnyű egy hívőnek is átadni a száját különböző szellemeknek, s válhat éppen a Sátán szócsövévé. Péter a Szent Szellem által megvallja Jézust Krisztusnak. Ezt követően Jézus feltárta küldetésének célját, a próféciákat, hogy miképpen kell szenvednie, meghalnia és harmadnap feltámadnia. Péter ennek hallatán elkezdte dorgálni Jézust, Aki viszont megfeddte őt, mondván: Távozz tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. A Bibliában több olyan eseménnyel találkozunk, amikor gonosz szellemek nyilvánulnak meg embereken keresztül.

Láthatjuk, hogy Péter tanítvány, aki Jézussal jár, sok élménye van, de mégis bizonytalan, mégse tudja pontosan, hogy mi az Isten tökéletes akarata.

Előfordulhat, hogy egy hívő is a Sátán eszközévé válik, éppen ezért int bennünket az Ige arra, hogy legyünk gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Csodálatos látni ezen keresztül is, hogy Jézus mennyire irgalmas és csodálatos személy, hiszen a következő mennyei csodából sem hagyta ki Pétert.

Máté 17:1-8: Krisztus megdicsőülése, Mózes és Illés megjelenése a hegyen

Hat nap múlva Jézus – Péter, Jakab és János kíséretében – felmegy egy magas hegyre. Ezen a hegyen arról tesz tanúságot az Ige, hogy Jézus megdicsőül az Atya kenete alatt, a tanítványok megtapasztalják az eljövendő korszaknak csodálatos voltát és megjelenik Mózes és Illés. Péter ezt tapasztalva nem akart távozni Isten jelenlétéből, szíve szerint inkább három sátor készítésébe fogott volna. Mi is rendszeresen átélhetjük Péter érzéseit ezzel kapcsolatban; amikor mi kerülünk a szokottnál kicsit beljebb Isten jelenlétébe, nem igazán vagyunk onnan távozásra bírhatóak.

János 13:4-9: Jézus megmossa a tanítványok lábait, de Péter először nem engedi

A húsvét előtti vacsorán Jézus elkezdte megmosni tanítványainak lábait, de Péter először nem akarta megengedni neki. Ekkor Jézus tájékoztatta arról, hogy ha meg nem mossa őt, semmi köze sincs Őhozzá. Ennek hallatán Péter már nem elégedett meg csak a lábmosással, hanem a kezeit és fejét is szerette volna megmosatni. Nagyon sok ilyen buzgó, élményközpontú kereszténnyel lehet találkozni, akik mindent jobban tudnak, mindenhol ott akarnak lenni. Ennek ellenére Jézus egyszer se állította le a csetlő-botló lelkesedéséért.

Dr. Hack Péter: Az élet Szent Szellemmel és anélkül | Regionális ifjúsági alkalom

Előfordulhat, hogy egy hívő is a Sátán eszközévé válik, éppen ezért int bennünket az Ige arra, hogy legyünk gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra

Máté 26:30-56: Az utolsó vacsora és a Gecsemáné-kerti események

Az utolsó vacsorát követően a tanítványok az Olajfák hegyére menve dicséreteket énekeltek, miközben Jézus elkezdte felvezetni nekik, hogy mindnyájan meg fognak botránkozni benne azon az éjszakán. Péter nagy hittel kijelenti, hogy ő biztosan nem, még akkor sem, ha meg kellene halnia emiatt. Jézus ekkor előre jelzi, hogy Péter háromszor meg fogja tagadni Őt, még a kakas megszólalása előtt. Amikor Júdás elárulja Jézust és a nép elfogja őt fegyverrel, egy a tanítványok közül levágja a főpap egyik szolgájának a fülét. János feljegyzései alapján ez a tanítvány Péter volt. Ezen események nagyon jól jelzik, hogy Péter az utolsó estén is végig Jézussal volt.

Máté 26:69-75: Péter három ízben tagadja meg Jézust, mielőtt a kakas megszólal

Jézus kihallgatását Péter az udvaron ülve kíséri figyelemmel. Arra járt két szolgálólány, akik állították, hogy ő is Jézussal volt, amit egy lendülettel letagadott. Az izraeli társadalom abban az időben nagyon hierarchikus volt, Péter pedig egy szabad zsidó ember. Egy szolgálólánynak nem volt tekintélye, ami világosan megmutatja, hogy meddig tud eljutni egy ember Szent Szellem nélkül. Később az ott levők szintén közülük valónak állítják Pétert, aki immár átkozódás és esküdözés kíséretében tagadja meg harmadszorra Jézust, majd a kakas megszólal. Ekkor Péter visszaemlékezett Jézus beszédére, aki előre jelezte ezt, ennek következtében keserves sírásra fakadt.

Péter a kritikus helyzetben, amikor a hit megvallásának már volt személyes kockázata, elbukott. A vallásos lelkesedés Szent Szellem nélkül csak eddig terjed.

János 21:13-17: Jézus bűnbánati imába vezeti Pétert

Jézus a feltámadott testben megjelenik újra Péternek, ismét halászat közben. Az elhíváskori jelenet szinte újra megtörténik: egész éjjel nem fogtak semmit, majd Jézus megjelenik és utasítja őket, hogy vessék ki a hálójukat. Péter ekkorra már mély bűnbánatra jutott. Mivel háromszor tagadta meg Jézust, háromszor kellett ezután szeretetéről is vallást tennie.

A hit és megpróbáltatás után a követésnek egy új szintje következett és Péter immár feladatot is kapott: Legeltesd az én juhaimat!

Apostolok cselekedetei 1:15-26: Péter a tanítványok élére áll, Mátyás kiválasztása

Ahhoz, hogy Péter egy egészen más ember tudjon lenni, be kellett töltekeznie Szent Szellemmel, mégis a hit megpróbáltatása után Péternek már volt bátorsága a tanítványok élére állni.

Apostolok cselekedetei 2:1-18, 37-41: A Szent Szellem kitöltetése, a nyelveken szólás ajándéka

Nyilvánvaló, hogy a kettős tüzes nyelvek megjelenését követően nem pusztán annyi történt, hogy idegen nyelven kezdtek el beszélni, hiszen mi sem gondoljuk egy külföldiről se, hogy részeg, ha elkezd a saját nyelvén beszélni. Olyan eseményeknek, külső megnyilvánulásoknak kellett történnie, ami hasonlít a részeg ember viselkedéséhez. Ez azóta is tapasztalható közöttünk, amit sokan ki akarnak gúnyolni. A mi döntésünk az, hogy a csúfolók vagy az apostolok sorába állunk-e be. Péter aznapi prédikációjára háromezer férfi tért meg.

Ugyanaz a Péter, aki egy szolgálólány előtt megtagadta Jézust, miután betöltekezett Szent Szellemmel, erővel és hatalommal kezdte el hirdetni Jézus Krisztus keresztáldozatát.

Előtte nem volt elég Jézussal csak járni és megtapasztalni a csodáit, hiszen ettől ő még kívül maradt. Nem elég Jézust csak figyelni, be kell töltekeznünk Szent Szellemmel ahhoz, hogy Jézust ne megtagadjuk, hanem erővel és hatalommal hirdessük evangéliumát.

Apostolok cselekedetei 3:1-10: Péter és János meggyógyítja az Ékes kapuban ülő sántát

Péter és János Szent Szellemmel betelve igyekeztek a Templomba az imádkozás órájára, amikor a kapuban találkoztak egy születésétől fogva sánta emberrel, aki alamizsnát kéregetett. Péter kenet alatt, Jézus nevében megparancsolta a sántának, hogy keljen fel és járjon. A sánta meggyógyult, ezután ragaszkodott Péterhez és Jánoshoz, és az egész nép vele együtt dicsérte az Istent.

Dr. Hack Péter: Az élet Szent Szellemmel és anélkül | Regionális ifjúsági alkalom

Nem elég Jézust csak figyelni, be kell töltekeznünk Szent Szellemmel ahhoz, hogy Jézust ne megtagadjuk, hanem erővel és hatalommal hirdessük evangéliumát.

Apostolok cselekedetei 4:8-13: Péter Szent Szellemmel megtelve tesz vallást Jézusról a főtanács előtt

Nagyon érdekes olvasni Péterről, hogy nem sokkal később  a letartóztatását követően micsoda bátorsággal hirdeti Jézus Krisztus keresztáldozatát a főtanács előtt. Ugyanaz a Péter, aki két szolgálólány előtt megtagadta Jézust, húsvét után ötven nappal betöltekezik Szent Szellemmel és Jézus nevében való tanítás tiltásának ellenére sem futamodik meg, hanem erővel és hatalommal hirdeti az evangéliumot a legrangosabb emberek előtt.

Apostolok cselekedetei 5:14-16: Péternek csak az árnyékától is meggyógyulnak emberek

Ezt követően sorban történnek a csodák Péter körül, emberek ezrei tértek meg az evangélium hirdetésére, az utcákra vitték ki a betegeket, hogy Péternek legalább csak az árnyéka érje őket.

Apostolok cselekedetei 9:32-42: Dorkás feltámasztása

Péter Liddában járva találkozott egy Éneás nevű emberrel, aki gütaütés miatt ágyban feküdt. Péter Jézus nevében meggyógyította őt, és akik ezt látták, megtértek az Úrhoz. Liddától nem messze, Joppéban élt egy Thábita (másként Dorkás) nevű nőtanítvány, akiről a Biblia azt jegyezte le, hogy gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, amit osztogatott. Betegség következtében egyik nap azonban meghalt, de Péter elment hozzá, térdre esve imádkozott érte, és Dorkás feltámadt.

Ezen kívül még annyit fontos megemlíteni, hogy Isten Péternek adta a látást a pogányok megtéréséről, tisztátalan állatokkal szimbolizálva: „Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.” Ezt követően történt meg először Kornélius százados házában Cézáreában, hogy Péter evangéliumhirdetése alatt kitöltetett a Szent Szellem a pogányokra is, aminek köszönhetően hallgathatjuk ma mi is Isten Igéjét.

Összefoglalva: önmagában Jézushoz menni nem elég. Jézussal és a Szent Szellemmel is együtt kell járnunk. Amikor a Szent Szellem rászáll az emberre és elkezd a személyiségében tevékenykedni, akkor hagyni kell, hogy a Szent Szellem a munkát végezze.

Nem az a cél, hogy mi használjuk a Szent Szellemet a céljaink elérésére, hanem hogy a Szent Szellem használjon bennünket Isten céljainak elérésére.

Ne a pünkösd előtti, hanem a pünkösd utáni Pétert akarjuk követni. Ne féljünk attól, hogy mi lesz, ha átadjuk Istennek az életünk irányítását, mert Ő nem akar nekünk rosszat. Amennyiben engedelmességben járunk és nyitottak vagyunk a Szent Szellem munkájára, akkor Isten fel fog bennünket kenni, és nyilvánvalóvá fogja tenni, hogy hozzá tartozunk. Sikeres és vonzó személyiséggé tesz bennünket, akikre odafigyelnek az emberek.

Nagyon köszönjük Dr. Hack Péternek e fontos tanítást, Isten gazdag áldását kívánjuk életére!

(Fotók: Baji Blanka)

Bosnyák Boglárka jegyzete