Dr. Hack Péter: Az Atya házában vagyunk jó helyen

Dr. Hack Péter: Reménytelennek látszó helyzetben kiáltsunk az Úrhoz!

Dr. Hack Péter 2021.08.08-i prédikációjának összefoglalója

Isten meg akarja áldani az Övéit, de ha valaki eltávolodik Tőle, annak is van visszatérési lehetősége Hozzá, de annak feltételei vannak.

A LEGJOBB, HA EL TUDJUK KERÜLNI AZT, HOGY A TÉKOZLÓ FIÚ SORSÁRA JUSSUNK. NEM ÉRDEMES EZT KIPRÓBÁLNI, MERT NINCSEN SEMMI GARANCIA ARRA, HOGY SIKERÜLNI FOG A VISSZATÉRÉS.

Vannak, akik megjárták már ezt az utat, és tudják, hogy rövid távon jónak tűnhet az atyai háztól való eltávolodás. Addig tűnik jó döntésnek, amíg tart a kikért vagyon, de utána már csak a halál marad. A tékozló fiúnak is elfogytak a barátai, amikor távoli helyre költözött, és már semmije nem maradt. Ahová elszegődött, ott még a disznók moslékát is sajnálták tőle, és majdnem éhenhalt. Nem az az ideális keresztény életpálya, hogy tékozló lesz valaki, majd visszatér a tékozlásból.

A bibliai családmodell szerint a lányok a születésük után atyai tekintély alá kerülnek, majd férjhez menésük után a férjük tekintélye alá. Azért van ez így, mert a hölgyek gyengébb edények, akik mindenféle értelemben védelemre szorulnak. Azoknak a lányoknak, akiknek szerető, igazságban járó apjuk volt, nincsen önképzavaruk; ők egészséges lelkű emberek.

EGY FIÚ ADDIG VAN AZ ATYAI HÁZBAN, AMÍG ÖNÁLLÓ ÉLETET NEM KEZD, AMINEK AZ IDŐPONTJA AZ ATYA MEGÍTÉLÉSÉTŐL FÜGG, DE A TÉKOZLÓ FIÚ FELÜL AKARTA ÍRNI EZT AZ IGAZSÁGOT.

A vagyon kikérésével azt nyilvánította ki, hogy ő jobban el tudja dönteni, hogyan kell kezelni azt, mint az, aki létrehozta. Az ilyen ember arra gondol, hogy ha betartaná az isteni igazságokat, akkor ez valami jótól fosztaná meg őt.

Jézus egy példázatában elmondta, hogy a kételkedés ellenpólusa a hit, ami az erőforrásunk. Az ördög is tudja ezt, ezért törekszik arra, hogy kételkedést ébresszen bennünk. Jézus azt tanácsolta a tanítványoknak, hogy legyen olyan megingathatatlan hitük, mint amilyen Istennek van. Az imáink céljaként azt tűzzük ki, hogy Isten akarata legyen meg, ne a sajátunk. Nem szabad kételkednünk abban, hogy az Atya gondoskodik rólunk, hanem keresnünk kell Isten Országát, és az Ő igazságát, és a többi mind megadatik nekünk.

ÁBRAHÁMOT A HIT HŐSEKÉNT ÁLLÍTJA ELÉNK A SZENTÍRÁS. Ő ÍGÉRETET KAPOTT ARRA, HOGY NAGYON SOK UTÓDJA LESZ, DE SZÁZÉVESEN ERRE SEMMI REMÉNYSÉGE NEM VOLT MÁR TERMÉSZETES SZINTEN, MÉGIS KÉTELKEDÉS NÉLKÜL HITT ISTEN BESZÉDÉBEN.

A tények ellene szóltak ugyan, de ő az ígéretre nézett. Isten Igéje alapján bármilyen állítást megvizsgálhatunk, de ha az Ige alapján meggyőződtünk valamiről, akkor már nem szabad tovább kételkednünk. Istentől kérhetünk bölcsességet azért, hogy ne hozzunk rossz döntéseket. A Biblia a kételkedő embert kétszívűnek nevezi, és azt állítja, hogy az ilyen ember nem kaphat semmit az Úrtól. Hit által pedig megérthetjük, hogy minden látható a láthatatlanból állt elő. Bármely tevékenységünk próbája az, hogy az Istennel való kapcsolatunkat erősíti, vagy gyengíti, hiszen mindent a gyümölcséről lehet megismerni.

A tékozló fiú esetében a kételkedés eredményezte azt, hogy kikérte a vagyonrészét, sőt annyira törekedett az önállóságra, hogy messzire költözött, így fosztva meg az atyját a kontroll lehetőségétől. A tékozlás útjára a kételkedés vitte. Ezért ne kételkedjünk abban, hogy jó helyen vagyunk az Atya házában.

LEGJOBB EL SEM INDULNI A KÉTELKEDÉS ÚTJÁN, AMINEK MÓDJA A RAGASZKODÁS AZ ATYAI HÁZHOZ. PRÓBÁK AKKOR IS JÖHETNEK, DE GYŐZELEM ÉS JUTALOM LESZ A VÉGE.

Az idősebb fiú útjára se lépjünk, ne legyünk mérgesek, sértettek, hiszen ezzel éppen az ördög célját segítenénk elő, és csak önmagunknak ártanánk. Fogadjuk el, hogy Isten esetleg más utat tart helyesnek, mint amit mi magunk gondoltunk. Ilyenkor ne akarjuk Istent „megbüntetni” azzal, hogy nem fogadjuk el az Ő áldását! És ne gondoljuk, hogy nem fogadhat vissza jutalommal olyan embert, akinek inkább a megbüntetését várnánk. Ne akarjunk Nála igazságosabbak lenni!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Lukács evangéliuma 15:11-32, 12:29-31
  • Mózes I. könyve 3:1-6
  • Máté evangéliuma 21:18-22
  • Márk evangéliuma 11:22-26
  • Róma levél 4:19-21
  • Jakab apostol levele 1:5-8
  • Zsidó levél 11:1-3, 11:6

Hrabovszki György jegyzete