Dr. Hack Péter: Ami embereknél lehetetlen, Istennél az is lehetséges

Dr. Hack Péter: Jézabel szelleme és a hamis tanúk

Dr. Hack Péter 2021.10.17-i prédikációjának összefoglalója

A Biblia arra int minket, hogy mellőzzük a balgatag vitatkozásokat, inkább böjtöljünk és imádkozzunk, mert akkor valóban meg fognak oldódni a problémák. A valóság ugyanis nem ragadható meg racionális gondolkodással. Kétségtelen, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekre emberi úton nincs megoldás. Ezzel találkozott az az apa is, aki démonizált gyermekét vitte  a tanítványokhoz, de nem tudták meggyógyítani. A tanítványok – ahelyett, hogy böjtöltek és imádkoztak volna – vitatkoztak, miért nem sikerült. Végül Jézus elé vitték a gyermeket, Aki meggyógyította. Ilyen lehetetlennek tűnő esetben is van megoldás, csak nem emberi módon. Ami embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges.

Nem csupán egészségügyi helyzetekre igaz ez, hanem akár gazdasági, kapcsolati helyzetekre is. Ilyenkor engedni kell, hogy az isteni erő beáradjon a szívbe! Ehhez hitre van szükség, ami nem emberi gondolaton és nem természetes megtapasztalásokon alapul, hanem Isten beszédén. Természetesen az értelem sem elvetendő, szüksége van arra is az embernek, de az értelem csak a természetes információkat képes feldolgozni és megérteni. Csak a szívben jöhet létre a hit. Akkor lesz képes a szív befogadni az igazságot, ha átadjuk Istennek.

VAN ÚGY, HOGY A HÍVŐ ÉS AZ ÁLDÁS KÖZÖTT OTT VAN EGY HEGY, EZÉRT A HEGYET EL KELL MOZDÍTANI.

Jézus, amikor  a hegyet elmozdító hitről beszélt, nem azt mondja tanítványainak, hogy geológiai változásokat kell létrehozni, nem azt mondta, hogy hegyeket tologassunk, hanem a hittel azt az akadályt kell félretolni, ami az embert Isten ígéretétől elválasztja.

Isten Országa akkora magon keresztül lép be az ember életébe, mint egy picike mustármag. Valaki jelentéktelennek is láthatja, akár le is söpörheti az asztalról, mondván, túl egyszerűen hangzik. De ha az ember hittel befogadja az Igét, mint kis mustármagot, akkor elindul a növekedés. Ennek következménye az lesz, hogy Isten Országa egyre nagyobb mértékben megjelenik a hívő életében igazsággal, békességgel, és Szent Szellem által való örömmel.

VIGYÁZNI KELL, HOGY AZ EMBER EL NE TÁVOLODJON AZ ÚRTÓL, KÜLÖNBEN AZ ELVISELHETETLEN ÓTERMÉSZET ERŐRE KAPHAT, AMI A HALÁLLAL VAN KAPCSOLATBAN. A KRISZTUSI TERMÉSZET CSAK AZ ÚRRAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSBAN MARAD MEG.

Azért fontos, hogy a szívben Jézus Krisztus uralkodjon, mert akkor az élet minden területén is Ő fog uralkodni. Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, akkor a töredelmes szívűekhez szólt elsősorban: „Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam…”Azt jelenti a töredelmes szív, hogy nem büszkén, felfuvalkodottan megyünk Isten elé, hanem annak tudatában, hogy milyen törékenyek vagyunk, mennyire szükségünk van Őrá. Igaz ez a sikerek esetében is, hiszen nagy veszélyt jelent a siker, mert az ember ettől kezdve hajlamos a sikereiben, sőt önmagában bízni.

A TÖREDELMES SZÍVŰ EMBER TELJESEN ÁTADJA MAGÁT ISTENNEK: ÉLETÉNEK MINDEN TERÜLETÉT, ÉS SEMMIT SEM ZÁR EL TŐLE.

Nagyon sok befolyás éri az ember szívét, ezért szükségünk van arra, hogy Isten uralja, és ne más. Így át fogja hatni Isten szeretete az egész életétünket. A megtört szívű emberben fájdalmat okoz annak látványa, hogy emberek a kárhozatra mennek. Ha megvizsgálja a hívő és kiderül, hogy élete lefelé megy, akkor meg kell aláznia magát és elismerni a hibát, Isten segítségét kérve. Tudnunk kell, hogy Isten sosem kér olyat, amit ne tudnánk megtenni. A töredelmes szív ellentéte a gonosz, hitetlen szív. A Biblia azt olvashatjuk, hogy ne keményítse meg az ember a szívét. Mivel ezt Isten kéri tőlünk, tudhatjuk, hogy képesek vagyunk ezt megtenni: ne legyen hitetlen és gonosz a szívünk, mint az elkeseredéskor volt Izrael fiainál a pusztában, annak ellenére, hogy látták Isten csodáit!

PRÓBÁK IDEJÉN SE KEMÉNYÍTSÜK MEG A SZÍVÜNKET! NE MAKACSOLJUK MEG MAGUNKAT, HANEM KÉRJÜK ISTEN SEGÍTSÉGÉT.

A szívünket mindig jó állapotban kell tartani, mert először a szívben kell létrejönnie a változásnak, aztán – a már tiszta szívben – jöhet létre a hit. Töredelmes szív nélkül nincs hit; hit nélkül pedig lehetetlen dolog Istennek tetszeni, és az ilyen ember nem tudja az evangéliumot hirdetni. Jézus pedig azt mondta, hogy Ő akkor lesz velünk mindvégig, ha az Ő munkáját végezzük.

Nem okoskodásokkal, vitatkozásokkal kell tehát tölteni az életünket, hanem átadni a szívünket Istennek, és akkor Ő létrehozza bennünk azokat a változásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy képesek legyünk az Úr munkáját eredményesen végezni. Hasonlóan Pál apostolhoz, aki azokkal foglalkozott, akik az igehirdetést hittel fogadták, de akik megkeményítették magukat, és gonoszul szóltak az Úr útjáról, azokat otthagyta.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 17:20-21, 21:21
  • Márk evangéliuma 4:30-33
  • Lukács evangéliuma 4:18-19
  • Ésaiás próféta könyve 57:15-16
  • Zsoltárok könyve 51:12-21, 34:19-20, 145:18, 147:3
  • Zsidókhoz írt levél 3:8-14
  • Apostolok cselekedetei 19:8-9

Hrabovszki György jegyzete