Dr. Hack Péter: Akik az Úrban bíznak, nem félnek, mert erejük megújul

Dr. Hack Péter: Akik az Úrban bíznak, nem félnek, mert erejük megújul

Dr. Hack Péter 2021.02.14-i prédikációjának összefoglalója

Saul uralkodásának első két éve sikeres volt, hiszen fordulatot hozott Izrael életében. A Józsué vezetésével történt honfoglalás után voltak hiányosságok. A kánaáni népek utálatosak voltak Isten előtt, ezért Ő teljes kiirtásra ítélte őket. Ezt az ítéletet Izrael fiainak kellett volna végrehajtani, de ez nem történt meg teljes mértékben. Ennek lett a következménye a bírák kora, ami megelőzte Saul regnálását. Őt Sámuel kente királlyá. Korábbi években hullámhegyek, hullámvölgyek követték egymást; attól függően értek el katonai sikereket, hogy éppen jó vagy rossz bíró volt. A bűnök következménye az lett, hogy sok ellenségük volt.

ÉLI FŐPAP IDEJÉBEN A SZOLGÁLATBAN LÉVŐK IS SÚLYOS BŰNÖKET KÖVETTEK EL, ÉS EZEKET A BŰNÖKET TESTI ELBIZAKODOTTSÁGGAL IGYEKEZTEK ELTAKARNI. AKKOR IS MAGUK ELŐTT HURCOLTÁK A FRIGYLÁDÁT, AMIKOR BŰNÖKBEN ÉLTEK, ÉS TÉVESEN AZT GONDOLTÁK, HOGY MEG FOGJA ŐKET VÉDENI.

Voltak ugyan jó korszakaik Sámson, Gedeon, Debóra idejében, de több volt a kudarc. Saul idejében ismét elkezdődött a győzelmek korszaka. Felkenetése után Saulnak várakoznia kellett volna Sámuel megérkezésére, de ő türelmetlen volt, és vétkezett. Ez a történet prófétikus, hiszen nekünk is türelmesen kell várakoznunk Jézus Krisztus visszajövetelére. A bibliai jövőkép azt mondja, hogy a világra ítélet fog jönni az utolsó időkben. Isten Országát a Földre nem az Egyház hozza el, hanem a Messiás.

Amikor a filiszteusok meghallották, hogy Izrael győzelmeket kezdett aratni, akkor ők megsokszorozott erővel támadtak. A létszámarányok egyértelműen az ellenség túlerejét mutatták, az izraeli sereg nagy része ezért elbujdosott előlük és akik ott maradtak, azok is rettegtek.

A FÉLELEM ROSSZ DÖNTÉSEKET EREDMÉNYEZETT SAUL ESETÉBEN IS, AKI OLYAN SZOLGÁLATBA LÉPETT, AMIT NEM ISTENTŐL KAPOTT. ENNEK KÖVETKEZMÉNYE LETT, HOGY ELVESZÍTETTE A KIRÁLYSÁGOT.

Nekünk is várakoznunk kell a kijelölt ideig. Azt kívánjuk, hogy közülünk senki ne veszítse el a királyi papságra szóló elhívását.

A történetben a fordulatot az hozta, hogy Jonathán és fegyverhordozója megütközött a filiszteusok előőrsével az Úr vezetése szerint.


„És monda Jonathán a szolgának, aki az ő fegyverét hordozá: Jer, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek előőrséhez, talán tenni fog az Úr érettünk valamit, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást.”


Ez a két ember az ellenségnek olyan meglepetést okozott, hogy azután Izrael az egész filiszteus seregen győzelmet aratott. A mi bizalmunk sem a természetes körülményekben van, hanem az Úrban. Tudjuk, hogy az istentelen emberek többségben vannak nem csak nálunk, hanem Amerikában is, ahol az új elnök hivatalba lépésével a sötétség birodalmának szolgálata erősödött. Az ott élő keresztények jelezték számunkra, hogy most először fordul elő, hogy az állam a keresztény értékrendet képviselők ellen hoz intézkedéseket.

ARRA GONDOLJUNK, HOGY ISTENNEL A TÚLERŐ IS LEGYŐZHETŐ, MERT AZ ÚR SZERZI A SZABADULÁST. BÍZNUNK KELL ABBAN, HOGY AZ ÚR ELKÜLDI AZ IGAZSÁG SZELLEMÉT, AKI ÁLTAL GYŐZTESEK LESZÜNK.

Nem azért van hitünk a győzelemben, mintha többen lennénk, mint az ellenség, vagy különbek lennénk náluk, hanem azért, mert az Úr van velünk. Az Úr, aki elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad. A bizalmunk az Úr ígéreteiben van; abban, hogy Ő megszabadít. Bármit is hoz a holnap, nekünk van ígéretünk, hogy eljön a Messiás, és mi Vele együtt fogunk uralkodni.

AKIK AZ ÚRBAN BÍZNAK, EREJÜK MEGÚJUL. EZÉRT NINCS OKUNK FÉLNI, HANEM ABBAN BÍZZUNK, AKI AZ ÍGÉRETEKET TETTE. Ő A MI KŐSZIKLÁNK!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Sámuel I. könyve 13:1-23, 10:7-8, 14:1-23
  • Bírák könyve 6:1-5
  • Sámuel II. könyve 23:8-12
  • Efézusi levél 1:3-14

Hrabovszki György jegyzete