Dániel könyve próféciái segítenek a jövőre való felkészülésben – Dr. Hack Péter

Dániel könyve próféciái segítenek a jövőre való felkészülésben - Dr. Hack Péter

Dániel könyve próféciái segítenek a jövőre való felkészülésben – 2017. március 26.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Dániel és társai a babiloni fogságban voltak, ami nem volt áldás. Isten kijelentette Mózesnek, hogy ha szorgalmasan hallgatnak az Ő szavára, akkor áldottak lesznek, ha pedig nem, akkor átkok fogják nehezíteni az életüket, a népek közé kerülnek szétszóratásba. A bűn is fogságban tud tartani, tehát nem csupán fizikai fogságra kell itt gondolni. A kiszabadulás csak őszinte megtérés által lehetséges.

Amikor Dánielék a babiloni udvarba kerültek, nem haragudtak meg Istenre, hanem törekedtek arra, hogy a korábbinál jobb kapcsolatot alakítsanak ki Vele. Dániel nem fertőztette meg magát a király ételével, italával. Nagy kísértés lehetett Dániel számára az, hogy elitképzésben vehet részt a fogságban, és emiatt igyekezzen belesimulni a többségbe, így majd jól megél abból a képzésből, amit kapni fog. Ma sok fiatal nem azt teszi, amit Dániel tett; ha bekerül az egyetemre, igyekszik elvegyülni a többségben.

Dániel könyve próféciái segítenek a jövőre való felkészülésben - Dr. Hack Péter

Ma sok fiatal nem azt teszi, amit Dániel tett; ha bekerül az egyetemre, igyekszik elvegyülni a többségben

Jó, hogy Dániel nem így döntött. A többiek is neki köszönhették az életüket. Dániel megmaradt különcnek, elválasztotta magát a környezetétől. Te is ezt tedd! Látszatra jónak tűnik a világgal való együtt sodródás, de ez egyre nehezebb. Az igaz is alig tartatik meg. A megtartatásunk attól függ, hogy képesek vagyunk-e elválasztani magunkat a világtól. Olyan korban élünk, amikor természetes szinten nem fogunk tudni jó döntéseket hozni. Ezért fontos elkülönülni a világtól, nem fertőztetve meg magunkat.

Isten enged bizonyos vezetőknek betekintést a szellemvilágba. Nabukodonozor Isten akaratát hajtotta végre, és ezért Isten megengedte neki, hogy meglássa: mi fog jönni az ő uralkodása után. Ő ezt az álmot látva pontosan érzékelte, hogy ez egy különleges álom volt. Nagyon foglalkoztatta őt, és fontosnak tartotta, hogy megértse. Ezért is volt a szokatlan kérés, amit számon is kértek rajta. Nabukodonozor bölcs volt, ezért azt kérte, hogy előbb mondja el a megfejtő magát az álmot, és akkor fogja elhinni a megfejtést. Igazuk volt a bölcseknek, hogy azt mondták, nincs ember, aki ezt meg tudná tenni, hogy más ember álmát megmondja. Igen, ez embernek valóban lehetetlen. Isten kegyelmi ajándéka vezethet el csak a megoldásra.

Dániel próféciája nem kulturális érdekesség, hanem az embereket fel akarja készíteni a várható eseményekre.

Sok vita volt Dániel próféta könyvéről, mégpedig azért, mert nagyon is pontos próféciákat adott. Az aranyfej, az ezüst karok, a réz oldal és has, a vas lábak, a cserépből és vasból lévő lábfejek egy-egy birodalmat jelképeznek, amelyek eljövetelét láttatta Isten Dániellel. Ott ér véget, amikor a kő kéz érintése nélkül összetöri, és az az ország viszont örökké megáll. A birodalmak után eljön Isten országa.

Természetes módon nem tudták megmagyarázni, hogyan láthatta Dániel ilyen pontosan előre az eseményeket. Az egymás utáni birodalmak egymásból építkezve jöttek létre. Ez gyakorlatilag a történelemnek a leírása.

Ez a prófécia teljes mértékben harmóniában van a Jelenések könyve próféciáival. A földön Jézus Krisztus visszajöveteléig birodalmak fogják meghatározni a történelmet. A birodalom mindig negatív szereplő, a Sátán eszköze. El fog jönni az antikrisztus, ez ellen nem kell imádkozni, mert az a Bibliával ellentétes ima lenne. A kegyelem időszakának meghosszabbítását viszont kérhetjük. A Jelenések könyve olyan helyzetet ír le, amihez képest a második világháború csak lokális probléma volt. Nem ijedtséggel kell a jövőre nézni, hanem Istent kell keresni. Történelmi fordulat előtt áll a világ.

Dániel könyve próféciái segítenek a jövőre való felkészülésben - Dr. Hack Péter

El fog jönni az antikrisztus, ez ellen nem kell imádkozni, mert az a Bibliával ellentétes ima lenne

Rómában adott a pápa egy programot Európa vezetőinek. Birodalom létrejötte előtt állunk. A történelmet birodalmak fogják meghatározni Jézus Krisztus visszajöveteléig.

Jól látható, hogy két irány van, amely a világot át akarja alakítani. Az egyik szerint a világ problémái nemzeti szinten oldhatók meg. Magyarország is ezt az álláspontot képviseli. Az így kialakított megoldások az adott közösség számára kedvezőek. A másik a globális megoldások híve, mondván, hogy a problémák is globálisak. A helyi sajátosságok viszont különbözők, ezért a globális megoldásoknak vannak nyertesei és vesztesei.

A próféciák mutatják, hogy létre fog jönni egy egységes világrend, de ez nem Istentől való lesz. Szörnyűbb lesz a korábbiaknál, és hadakozni fog a szentek ellen. Isten kivonja ebből az övéit.

Legyen hitünk arra, hogy amikor a borzalmak fognak történni, mi már nem leszünk itt. Sose volt a világ ilyen közel ehhez az időhöz. Vannak események, amelyek hátráltatják ezt a folyamatot.

Rövid időn belül óriási megosztás várható a gyülekezetek között is. Olyan lesz ugyanis ez a világbirodalom, amelyhez tartozás racionálisan igazolható lesz. Semmi más nem fog szólni ellene, csak a Biblia. Nem csupán a gazdasági befolyás újraelosztása lesz a cél, hanem a teljes hatalom megszerzése a világ fölött. A boszorkányok és varázslók tudják, hogy az egyházra nyomást helyezve sok keresztény elhagyja majd a hitét, és elfogadja a házasságon kívüli szexuális élet létjogosultságát, a homoszexuális házasságot, az abortuszt, a nemek relativizálását. A bibliai értékek feladása után pedig már csak a bálványimádás marad. A parázna asszony szövetséget fog kötni az új világrend vezetőjével.

Dániel könyve próféciái segítenek a jövőre való felkészülésben - Dr. Hack Péter

Olyan lesz ez a világbirodalom, amelyhez tartozás racionálisan igazolható lesz és semmi más nem fog szólni ellene, csak a Biblia

Rómában egy fontos lépése történt meg ennek a folyamatnak. Ezért a keresztényeknek munkálkodniuk kell; intenzíven dolgozni a saját elkülönülésükön. A másik oldal azt követeli, hogy ne foglalkozzunk politikával, csak langyos keresztény életet éljünk – amíg majd az antikrisztus eltapos minket. Ez a birodalom ugyanúgy terjeszkedik, mint annak idején az oszmán. Ebben a harcban az ellenség visszatartása a feladatunk.

Sok vita lesz az egyházon belül is. Sokan fogják mondani, hogy jó lesz nekünk az egyesült Európa. A vádakkal szemben elmondhatjuk, hogy nem a nacionalista politikát támogatjuk, hanem azt, ami a Bibliában van. A nemzeteknek van létjogosultsága. Jézus Krisztus a nemzeteket ítéli majd meg, ahogyan szétválasztják a juhokat és a kecskéket, és nem az egységes Európát. Pál apostol azt mondta, hogy a nemzetek határait Isten jelölte ki.

Dániel végig fejpozícióban maradt. Ne engedjük be mi se a világ szeretetét az életünkbe. Minél többen legyünk majd az ítélők oldalán, és ne az ítéltek oldalán. Ezt a mai döntéseinkkel tudjuk befolyásolni.

A fontos döntések során azt kell vizsgálni, hogy mi az, ami megtart az Úrban.

Ennek megfelelően kell foglalkoznunk a karrierünk építésével, a társválasztással, a lakóhely megválasztásával.

A bűnbeeséssel a Sátán kapta meg azt a hatalmat a földön, amit Isten eredetileg Ádámnak adott, és annak adhatja, akinek akarja. Pozíciókkal, anyagiakkal jutalmazza azokat, akik közreműködnek az ő céljainak elérésében. Aki viszont mindvégig kitart, az üdvözül.

Dániel könyve próféciái segítenek a jövőre való felkészülésben - Dr. Hack Péter

A fontos döntések során azt kell vizsgálni, hogy mi az, ami megtart az Úrban

Elhangzott igék:

  • Dániel próféta könyve 2:1-47 és 7:1-28
  • Péter apostol II. levele 1:19-21

(Fotók: Szabó Barnabás és Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete