“Boldogok a békességteremtők” – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója | 2024.02.18.

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2024.02.18-i prédikációjának összefoglalója

Az emberiség alapproblémája a békesség megőrzése. Az ördög törekvése ezzel ellentétes. Az Édenkertben az ember kezdetben szeretetközösségben élt Istennel, Aki hűvös alkonyatkor mindennap meglátogatta Ádámot és Évát.

EGY HÍVŐ EMBER AKKOR VAN JÓ ÁLLAPOTBAN, HA VÁGYÓDIK AZ ISTENNEL VALÓ KÖZÖSSÉGRE.

Ebbe a kapcsolatba lépett bele Isten és az ember ellensége, aki azt akarja elhitetni az emberekkel, hogy Isten rossz, és nem akar jót az embernek. A Sátán oldalára kerül az, aki szembehelyezkedik Istennel, és mi is ilyenek voltunk megtérésünk előtt. A megtérés lényege az, hogy megadjuk magunkat Istennek, és elfogadjuk, hogy Ő jobban tudja, mi jó nekünk, mint mi magunk.

NEM HELYES AZ A MONDÁS, HOGY A NÉP SZAVA ISTEN SZAVA, HISZEN JÉZUS HELYETT A NÉP BARABBÁST VÁLASZTOTTA KÉTEZER ÉVVEL EZELŐTT.

A jó és rossz közötti küzdelem egyre élesebben mutatkozik meg, és nagyon nem mindegy, hogy az ember melyik oldalon áll. A Szentírás szerint a megtért embernek Jézus Krisztus által békessége van Istennel. Miután megbékéltünk vele, már nem vagyunk a harag fiai.


“Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.”
(Róma 5:1)


Ezáltal Isten Országába léphetünk be, ami igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Az igazság műve a békesség.

A BÉKESSÉG SZERZŐJE MAGA ISTEN. NAGYON KELL VIGYÁZNUNK ARRA, HOGY NE ENGEDJÜK ELVENNI A BÉKESSÉGÜNKET.

Történhetnek az életben olyan események, amelyek hirtelen megütik az embert, aki ilyenkor tud olyan döntéseket hozni, amit később megbán. Ilyen helyzetben érdemes tartózkodni a hirtelen reagálástól, és inkább visszamenni a békesség forrásához, aminek következménye az lesz, hogy Isten ad egy jó megoldást. Ő megígérte, hogy Ő, mint békesség Istene, megrontja a lábaink alatt az ellenségünket hamar.

HA VALAKI ISTEN MELLETT KÖTELEZTE EL MAGÁT, NEM KERÜLHETŐ KI A SÁTÁNNAL VALÓ ELLENSÉGESKEDÉS, DE EZT A HARCOT MÉGIS ÉRDEMES FELVÁLLALNI.

Ami igazán érték az életünkben, az az üdvösségünk. Ehhez szükséges, hogy békességben éljünk. Békesség legyen az otthonunkban, és a testvéri kapcsolatokban is. Törekedjünk arra, hogy békességben éljünk mindenkivel!

ISTEN BÉKESSÉGE OLYAN AJÁNDÉK, AMI ÉRTELEMMEL NEM FOGHATÓ FEL ÉS MEGŐRZI A HÍVŐ SZÍVÉT JÉZUS KRISZTUSBAN. Ő AZT ÍGÉRI, HOGY BOLDOGOK LESZNEK A BÉKESSÉGTEREMTŐK.

Az ilyen embereken meglátszik Isten jelenléte. Aki meggyőződött arról, hogy az Ige oldalán áll, az folytassa nyugodtan azt, amit kezdett, de nem kell harcolnia, hiszen ez esetben maga Isten harcol mellette. Az Ige szerint szépek az örömmondónak lábai a hegyeken, aki békességet hirdet.

Az elhangzott igék:

  • Efézusi levél 2:1-5, 14-16
  • Róma levél 5:1-2, 14:17, 15:33, 13:20, 12:18
  • Ésaiás próféta könyve 26:12
  • Korinthusi II. levél 13:11
  • Filippi levél 4:6-7
  • Máté evangéliuma 5:9, 16-19

Hrabovszki György jegyzete