A Bibliai hit a jövőre irányul és Isten ígéreteire épít – Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter: A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést

Dr. Hack Péter 2022.09.04-i prédikációjának összefoglalója

A keresztény életben nagyon fontos a hit, hiszen az igaz ember hitből él. A bölcs ember házépítés előtt számot vet a költségekkel, és a csatába induló felméri a seregek létszámát. Hitben élni nem azt jelenti, hogy nem veszünk tudomást a tényekről, hanem azt, hogy reálisan gondolkodunk. A hit lényege, hogy a remélt dolgok megvalósulásának az alapja, és a nem látott dolgok bizonyítéka. A hit a jövőre irányul, amelyek még nem történtek meg, azaz nem ragadhatók meg materiálisan. A remélt dolgok várakozására helyezzük rá a hitünket.

A BIBLIAI HIT ALAPJA MINDIG AZ ISTEN ÍGÉRETEIBE VETETT BIZALOM. A BIBLIA A HIT HŐSEIRŐL ELISMERŐEN SZÓL. AZ ÍGÉRETEKBE VETETT HIT EREDMÉNYEZ MAJD OLYAN TÖRTÉNÉSEKET, AMELYEK BIZONYÍTÉKUL SZOLGÁLNAK AZ ÍGÉRŐ SZEMÉLY HŰSÉGÉRE VONATKOZÓAN.

Vannak dolgok az életben, amiket megkérdőjelezhetünk, de van olyan, amit nem, az pedig Isten Igéje. Az Igével kapcsolatos kételkedés felszítása az ördög eszköze. Folyamatosan érkezik az emberhez a kísértés. A Sátán nem teljes tagadással kezdi a kísértést, hanem kezdetben kétséget igyekszik létrehozni a hívőben Isten ígéreteivel kapcsolatban. Nem érdemes barátkozni az olyan emberrel, aki ugyanezt teszi!

Amikor egy hívő hall egy bibliai igazságot, és azt el akarja tőle lopni valaki, akkor tudhatjuk, hogy ki küldte azt az embert, bármit mond is az illető önmagáról. Különösen fontos tudni azt, hogy ki az a személy, aki valamit közölni akar, és ha nem fedi fel a kilétét, akkor nem kell foglalkozni a mondanivalójával.

A hit hősei közül elsőként említi az Ige Ábelt, aki Ádámnak és Évának a második gyermeke volt. Ő már a bűnbeesés és a Paradicsomból történt kiűzetés után született. Érdekelte őt, hogy miképpen jutottak az eredetihez képest más, mégpedig rosszabb helyzetbe. Szülei valószínűleg pontosan tájékoztatták mindkét fiút a tényekről.

ÁBEL MEGÉRTETTE AZT, HOGY AKKOR TUD KEGYELEMBEN MARADNI, HA VÉRÁLDOZATOT VISZ ISTENNEK. KERESTE AZ IGAZSÁGOT, ÉS MEGÉRTETTE AZ ÖSSZEFÜGGÉST AZ ÁLDOZAT ÉS A KEGYELEM MŰKÖDÉSE KÖZÖTT, AMI UTÁN HELYES DÖNTÉST HOZOTT.

Aki már hívőnek vallja magát, de nem változott meg az élete, az nem jó bizonyság, ezért általa nem fognak megtérni az emberek. A változásokat észreveszik az emberek, és rákérdeznek a változás okára. Káin is kereshette volna az igazságot, ő is vihetett volna Istennek tetsző áldozatot, de ő ezt elmulasztotta. Ennek az lett a következménye, hogy megirigyelte testvérétől Isten elfogadását, ezért meggyűlölte, majd meg is ölte őt. Ábelt nem érte nagy veszteség, mert a megátkozott Földön rövidebb ideig élt, és most nagy valószínűséggel a Mennyben van, míg Káin vélhetően a pokolban.

A HIT LÉNYEGE: FELTÉTEL NÉLKÜL HINNI ISTEN BESZÉDÉBEN. AZ ÁLDOZAT EREJÉBEN KELL HINNI, EZÉRT NAPONTA AZ ATYA ELÉ KELL JÁRULNI JÉZUS VÉRÉBE VETETT HITTEL, HARAG, GYŰLÖLET, ELÉGEDETLENSÉG NÉLKÜL.

Az emberben a hit olyan lelkületet tud létrehozni, aminek következményeként az ember és családja boldogabb lesz, mint a nem hívők. Jó állapotban akkor van egy hívő, ha testvérei sikerének jobban tud örülni, mint a sajátjának. Káin viszonyulása testvéréhez nem ilyen volt, és az irigysége vezetett a gyilkosságához.

Akinek bizonyos területen nem megy jól az élete, az ne kezdjen el rágalmazni, vádaskodni, hanem járjon utána annak, hogy mi módon tud változtatni. Káin másképpen reagált, és bár Isten még szólt hozzá, mégsem tért meg, nem változtatott hozzáállásán.

AZ E VILÁG FEJEDELME IS AKAR TANÁCSOKAT ADNI AZ EMBEREKNEK, DE MI NE EZEKET A TANÁCSOKAT KÖVESSÜK, HANEM ISTEN TANÁCSÁT. TELJES SZÍVVEL HELYEZZÜK RÁ ÉLETÜNKET ISTEN ÍGÉRETEIRE!

Keressük Istent, éljünk szellemi életet, olvassuk rendszeresen a Bibliát, így Isten Beszéde alapján kapunk impulzusokat. Érdemes a napunkat nem a hírek fogyasztásával kezdeni, hiszen az lenyomja az embert, hanem a Bibliával, mert az viszont felemeli az olvasóját.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  •  Zsidó levél 11:1-10
  • Mózes I. könyve 3:1-6, 4:1-4

Hrabovszki György jegyzete