A beszéd hatalma – Istentisztelet

A beszéd hatalma - Istentisztelet

A beszéd hatalma – 2016. november 13.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Jézus Krisztus azt mondta a tanítványoknak, hogy amit kételkedés nélkül kimondanak, az meglesz. Meglesz, mert a beszéd nemcsak szó, hanem változást létrehozó erő is. Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, a beszéd képességét is átadta neki. A fizikai lét alapja az újabb kutatások szerint nem annyira az anyag, mint inkább a hullám, azaz az Ige.

Isten – a Teremtő, aki a beszédével teremtett –, munkatársául magasztalta fel az embert. Ez abban nyilvánult meg, hogy elfogadta az állatok nevének azt, amit Ádám adott azoknak. Ez azért fontos, mert a Bibliában a név nem formális, hanem a dolognak, vagy lénynek a lényegét fejezi ki. Az a jó, amikor az ember beszéde megegyezik Isten beszédével.

Az ember beszédében lehet sebeket okozó pusztító erő is, de lehet építő is – attól függően, hogy az igazságot mondja-e ki. Óvatosan fogalmazzuk meg ezért a véleményünket! Van, amikor jobb hallgatni. Mondhatjuk, hogy az emberi élet sikerének a kulcsa a jó beszéd. A bölcs ember beszéde jó irányban formálja az emberi sorsokat.

A beszéd veszélyes fegyver, amivel lángba boríthatjuk mások életét is, de a sajátunkat is. Nehéz élethelyzetben jót mondjunk önmagunkra: Isten Beszédét, akkor az lesz meg! A megtérés nem csupán öncélú: jó, ha másoknak is haszna lesz abból, az által, hogy hirdeti a megtérő az evangéliumot. Nem számít, hogy ez tetszik-e a hallgatóságnak, hiszen ma a világban a bibliai álláspont népszerűtlen, de a Biblia azt mondja: ne félj! Vigyázzunk, hogy ne háborítsuk fel Istent a beszédünkkel. Tegyünk inkább bizonyságot Isten Igéjéről, és az életünkkel mutassunk példát, akkor hiteles lesz a bizonyságunk.

Elhangzott igék:

  • Máté evangéliuma 21:19-22
  • Márk evangéliuma 11:20-26
  • Mózes első könyve 1:27
  • Zsoltárok könyve 33:8-9
  • Mózes első könyve 2:19
  • Példabeszédek könyve 12:12-13, 13:2-3, 18:4, 18:20-21
  • Jakab apostol levele 3:2-13
  • Ezékiel próféta könyve 2:3-7
  • Prédikátor könyve 5:1-6
  • Titushoz írt levél 2:1-8 és 11-15