Békesség a jóakaratú embereknek! – Dr. Hack Péter

Királyi menyegzőre vagyunk hivatalosak - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2019.12.22-i prédikációjának összefoglalója

Jézus születésének időpontjáról tudjuk, hogy nem történhetett december 24-én. Józsefnek és Máriának a népszámlálás miatt vissza kellett menniük názáreti lakóhelyükről szülővárosukba, Bethlehembe. Ennek még az esős időszak beköszönte előtt kellett megtörténnie, ezért nem lehetett az esemény december végén. Mégis jó lelkiismerettel ünnepelhetjük a téli napfordulókor Jézus megszületését, mint ami jelzi, hogy a sötétség uralma végetér, és a világosság uralma növekedni kezd.

A HANUKA ÉS A KARÁCSONY IS OLYAN ÜNNEP, AMI A VILÁGOSSÁG NÖVEKEDÉSÉNEK IDEJÉT JELZI.

Jézus születésekor angyalok jelentek meg, és kijelentették, hogy örömüzenet az evangélium, hiszen nem kell meghalnia senkinek a saját bűnei miatt, mert van menekülési lehetőség. Megszületett a Megtartó!


„Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”


Az emberi élet csak a létezésnek az előszobája. Isten akarata, hogy már itt a Földön is élvezzük az életet, az Ő áldásait, ajándékait. Hamis világlátás viszont az, hogy a földi élet után minden ember számára a Menny következik. Nem így van, hanem – az evangéliumhoz való hozzáállásától függően – a Menny vagy a pokol lesz az illető osztályrésze. Az angyalok által átadott üzenet fontos része, hogy a békesség a jóakaratú emberek számára adatik.


„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!”


Isten azért küldi el a követeit, hogy a békesség útjára vezesse azokat, akik még a sötétség útján járnak. Keresztelő János szolgálata is ez volt. A békesség üzenete azért fontos, hogy az addig Istennel háborúságban lévő emberiség rendezze a kapcsolatát a Teremtővel.

A BIBLIA ARRA TANÍT, HOGY LÉPJÜNK A BÉKESSÉG ÚTJÁRA.

A háborúság oka, hogy az óember bűnös cselekedetekben él. Meg lehet viszont térni ezekből a cselekedetekből, és ezzel megvalósulhat a kibékülés Istennel. Ez kegyelemből történik meg. A kegyelem és a békesség nagyon fontos számunkra, ezért van az, hogy az apostolok rendszeresen így köszöntik a gyülekezeteket: „kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.”

Jézus Krisztus békített ki minket Istennel.

Nagyon kell törekednünk arra, hogy a megszerzett békességet őrizzük is meg. A békességet viszont nem az ünnepektől kell várnunk, mert ha ezt tesszük, annak kiábrándulás és depresszió lehet a vége. Máshoz nem hasonlítható a bűnbocsánat öröme és az akkor nyert békesség, ami a lélek üdvösségének megnyerését jelenti. A békesség hiánya zaklatott állapotot eredményez, aminek következtében az ember olyanokat mond, amire Isten haragja jön. Amíg belül nincsen valakiben békesség, addig nem tud az emberekkel békességben élni. Amikor viszont megvan ez a békesség, akkor törekedjünk arra, hogy ami rajtunk áll, minden emberrel békességben éljünk.

A BÉKESSÉG LÉTREJÖTTÉT AKTÍVAN MOZDÍTSUK ELŐ. JÉZUS MEGÍGÉRTE, HOGY A BÉKETEREMTŐKET ISTEN FIAINAK FOGJÁK NEVEZNI.

A békén munkálkodó ember erősítést fog kapni a Mennyből. Ma az emberek a normális emberi kapcsolatok helyett pótcselekvésekbe menekülnek, és alig kommunikálnak egymással. Amikor valakinek viszont nem jó dolgok vannak a szívében, akkor valóban jobb, ha nem szólal meg, mivel csak azt tudná átadni, ami rossz van a szívében, hiszen a szív bőségéből szól a száj. Ezért fontos, hogy az ünnepek alatt is csak jó dolgokkal, gondolatokkal töltsük meg a szívünket! Legyünk hálásak Istennek.

LEGYÜNK TELE HÁLAADÁSSAL, ÉS AKKOR BÍZHATUNK ABBAN, HOGY A BÉKESSÉG ISTENE MEGRONTJA A SÁTÁNT A MI LÁBAINK ALATT HAMAR.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Lukács evangéliuma 2:8-14, 1:79
  • Róma levél 1:7, 8:6, 5:1-5, 14:17, 12:18-21,16:20
  • Korinthusi I. levél 1:3
  • Korinthusi II. levél 1:2, 5:20-21
  • Kolossé levél 3:5-10, 13-16
  • Efézusi levél 2:17-20
  • Máté evangéliuma 5:9
  • Filippi levél 4:6-7

Hrabovszki György jegyzete