Békesség és szentség nélkül senki sem láthatja meg az Urat

Dr. Hack Péter 2021.02.07-i prédikációjának összefoglalója

Dr. Hack Péter 2021.02.07-i prédikációjának összefoglalója

Akik Jézus Krisztus vérének védelmére vágynak, azoknak szól Péter apostol üzenete, hogy vessék el maguktól a gonoszságot, ami aktív ellenállást feltételez. Akik elfogadják Isten feltételeit, azok áldottá válnak, akik viszont ennek árát – a szorgalmas igehallgatást és annak megcselekvését – nem hajlandók kifizetni, azok viszont gyakran irigykednek az áldott emberekre. Márpedig irigykedés helyett okosabb dolog keresni az áldásba jutás útját. Örülni kell annak, ha valaki áldottá válik, nem pedig Káin útját választani, akit zavart, hogy Ábel áldozatára tekintett Isten, de az övére nem.

ÉLETÜNK CÉLJA FELÉPÜLNI SZENT HÁZZÁ, AMELYBEN MINDEN HÍVŐ EGYÉNILEG MEGSZENTELŐDIK, KIRÁLYI PAPSÁG TAGJÁVÁ VÁLIK. EZ MINDEN HÍVŐRE VONATKOZIK.

A szent papság feladata szellemi áldozatokat bemutatni Istennek. Nem égőáldozatokat, véres áldozatokat, hanem dicséret áldozatát, adakozást Isten céljai számára, igetanulmányozást, hálaadást. Az Ószövetségben rendelt papi szolgálat ma már nem csupán Áron leszármazottainak szolgálata, hanem minden hívőé is. Önmagunkért, és másokért is áldozatokat kell bemutatnunk. Isten Igéje pontosan bemutatja, hogyan kell egy papnak született személynek áldozatot vinni Isten részére. Szívből, szellemből és szentségben való szolgálat értékes csak Isten előtt, ellenkező esetben azt fogja mondani Jézus Krisztus, hogy „nem ismerlek titeket!”.

A PAPI SZOLGÁLAT A SZÖVETSÉGEN BELÜL VAN. EZ A TEVÉKENYSÉG NEM FAKULTATÍV PROGRAM. SZELLEMI MÓDON VÉGEZVE A SZOLGÁLATOT MEG TUDJUK TAPASZTALNI ISTEN JELENLÉTÉT AZ OTTHONUNKBAN IS.

A süveg nagyon fontos része a papi öltözéknek, ami tartalmazza azt a feliratot, hogy „Szentség az Úrnak”. Ez kifejezi azt, hogy nem akárkihez közeledik az ilyen személy, hanem a Teremtő Istenhez.

A testünket, életünket szent áldozatként vigyük Isten elé, és ne a világhoz szabjuk magunkat, akkor megismerhetjük az Ő jó, kedves és tökéletes akaratát. Szellemi és erkölcsi megtisztulásra van szükség. A testünket is adjuk át Istennek, azaz a teljes valónkkal Istent szolgáljuk. Arra kell törekednünk, hogy Isten használhasson minket. Ehhez fontos, hogy alkalmassá váljunk a használatra. Ő kiválasztott minket a szentségre és feddhetetlenségre a világ megteremtése előtt. Az Egyházhoz tartozás a szent épülethez tartozást jelenti. Isten jelenlétébe szentség nélkül nem tudunk belépni, mert Ő a szeretetét a szentségen keresztül tudja megosztani. Mózes azt az utasítást kapta a Sínai hegynél, hogy semmi szentségtelen ne érjen a hegyhez. Isten akarata a szentté válásunk, mert erre hívott el minket.

BÉKESSÉG ÉS SZENTSÉG NÉLKÜL SENKI SEM LÁTJA MEG AZ URAT. EL KELL EZÉRT VÁLASZTANI MAGUNKAT MINDEN OLYANTÓL, AMI ISTEN SZÁMÁRA ELFOGADHATATLAN.

A Mennyben folyamatosan zengik az élőlények, hogy szent, szent, szent az Úr, és mi is ezt fogjuk majd tenni. Mi ezt a szent Istent várjuk. Legyünk tehát Isten eszközei, mert ez a feltétele annak, hogy meglássuk Őt. Válasszuk el magunkat a világtól, ne engedjük meg, hogy az visszarántson bennünket. Ne menjünk vissza a világba, hanem maradjunk meg a földi életünkben is szentnek. Szellemi értelemben legyen ott a mi homlokunkon is a felirat: „Szentség az Úrnak”, és akkor meg fogjuk Őt látni színről-színre.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Péter apostol I. levele 2:1-5
  • Mózes II. könyve 29:1-9, 39:27-36
  • Róma levél 12:1
  • Efézusi levél 1:3-4, 2:19-22
  • Kolossé levél 1:21-23, 3:12
  • Thesszalonikai I. levél 4:3-8
  • Zsidó levél 12:14-15
  • Jelenések könyve 4:2-11

Hrabovszki György jegyzete