A babiloni király álma és az utolsó idők – Hack Péter

A babiloni király álma és az utolsó idők - Hack Péter

A babiloni király álma és az utolsó idők – 2018. szeptember 16.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Isten Jézus ígéretének megfelelően megjelenti nekünk az eljövendő eseményeket, amelyeknek meg kell lenniük. Így az Úrral szövetségben lévők felkészülhetnek a korszakváltásra. A Biblia nem a múltról szól – noha tanulságul szerepelnek benne múltbeli történetek is –, hanem a jövőről; arról, hogyan lehet felkészülni a jövőbeni eseményekre.

A JELEK, CSODÁK LEGFONTOSABB CÉLJA, HOGY EZEK IS SEGÍTSÉK A JÖVŐRE VALÓ FELKÉSZÜLÉST. ISTEN SEGÍTSÉGÜNKRE VAN EBBEN, MERT Ő KÉSZ KIJELENTENI NEKÜNK AZT, AMI EZUTÁN FOG BEKÖVETKEZNI.

Számunkra sokkal inkább adottak a feltételek arra, hogy higgyünk a végidőkről szóló próféciákban, hiszen az apostolok idejében több prófécia még nem teljesedett be azok közül, amelyek már a szemünk előtt megvalósultak.

Amikor Babilon megszállta Izraelt, a legkiválóbb embereket fogságba hurcolták és a király közvetlen szolgáivá képezték ki, köztük Dánielt és három barátját. Elképesztő méretű világbirodalom volt Babilon, aminek létrehozásában természetfölötti erők is szerepet játszottak.

Nabukodonozor király jövendőmondók és álommagyarázók segítségét kérte, hogy álmát megfejtsék. (A mai időkben ismét megjelent ez, hiszen sok döntéshozó vesz igénybe okkult tevékenységekből származó információkat.)

TÖBBSZÖR MEGTÖRTÉNIK, HOGY NEMZETEK SZÁMÁRA, VAGY AKÁR AZ EGÉSZ EMBERISÉG SZÁMÁRA ADOTT KIJELENTÉSEKET ISTEN KIRÁLYOKNAK AD MEG.

Ilyen volt a fáraó álma, amit József fejtett meg: ebben az álomban hét kövér és hét sovány tehén, és hét teljes és hét aszott gabonakalász képe jelentette ki előre a hét bő és a hét szűk esztendőt, ami Egyiptomban bekövetkezett és az összes környező népet érintette.

Nabukodonozor bölcs ember volt, ezért azonnal átlátta, hogy rendkívüli jelentőségű álmot kapott. Ragaszkodott a pontos megfejtéshez.

A próféciákkal kapcsolatban sok visszaélés volt már, ami az ördög céljait szolgálja, hogy az emberek szemében nevetségessé tegye a próféciákkal való foglalkozást, hogy helyette inkább a mának éljenek. A babiloni király nem akart engedni a szélhámosoknak, mert szellemében érzékelte, hogy nagyon nagy jelentőségű az álma; nagyon hosszú időszakra vonatkozik az, és ő másképpen nem képes meggyőződni a magyarázat valódiságáról, csak akkor, ha magát az álmot is meg tudják mondani neki.

A babiloni király álma és az utolsó idők - Hack Péter

A Biblia nem a múltról szól – noha tanulságul szerepelnek benne múltbeli történetek is –, hanem a jövőről; arról, hogyan lehet felkészülni a jövőbeni eseményekre

Dániel időt kért a megfejtéshez. Ő és társai kiképzésük elejétől kezdve nem akartak részesülni a király tisztátalan eledeleiből, hanem természetes szinten és szellemi értelemben is igyekeztek önmagukat elválasztani a körülöttük lévőktől. Dániel imájára megjött a válasz, és ő nem cselekedett elhamarkodottan, hanem először hálát adott Istennek a kijelentésért.


„Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké: mert övé a bölcseség és az erő. És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcseséget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a setétségben; és világosság lakozik vele!
Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcseséget és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled; mert a király dolgát megjelentetted nékünk!”


A próféta megmondta az álmot, és el is magyarázta a királynak annak értelmét. Elmondta, hogy nagy szobrot látott a király, amelynek arany feje volt, és ez őt magát jelképezte birodalmával együtt. Tudjuk a történelemből, hogy Babilon bukása után egy kevésbé értékes birodalom jött létre, amit jelképez az, hogy a mellkas és a karok kevésbé értékes anyagból, ezüstből készültek. A két kar a médek és perzsák együttes hatalmát jelentik. Ezt követte Nagy Sándor elképesztő méretű birodalma, amelyet az mutat, hogy bronzból készült a törzs, ami szintén értékcsökkenésre utal. A nagy hadvezér korai halála után a birodalom részekre szakadt, és a részek további leértékelődést mutattak. Ezt a negyedik, a római birodalom követte, amely feltartóztathatatlanul terjeszkedett, szinte a teljes mai Európát hatalma alá hajtva. A lábak anyaga vas és cserép.

Érdemes meggondolni, hogy az első három birodalom anyagán nem fog a rozsdásodás, de a vas már nem állhat ellene annak. Az agyagcserép arra mutat, hogy barbár népekkel is kapcsolatba fog kerülni a negyedik birodalom, keveredni fog, de úgy, hogy nem egyesül azokkal, mert a vas nem elegyedik a cseréppel. A birodalom részben erős, részben törékeny lesz.

A babiloni király álma és az utolsó idők - Hack Péter

Dániel imájára megjött a válasz, és ő nem cselekedett elhamarkodottan, hanem először hálát adott Istennek a kijelentésért

A két láb azt is mutatja, hogy a birodalom keleti és nyugati részre oszlik. Ahogy a lábak a leghosszabbak a többi részhez képest, a negyedik birodalom lesz időben a leghosszabb, és ez az, amit az eljövendő ötödik birodalom fog összezúzni, mint egy hatalmas kő, ami az égből zuhan le.

NABUKODONOZOR NAGYON NAGYRA ÉRTÉKELTE DÁNIEL MAGYARÁZATÁT, MERT AZONNAL BIZONYSÁGOT KAPOTT ISTENTŐL A SZELLEMÉBEN ARRÓL, HOGY PONTOS A PRÓFÉCIA; A TÖRTÉNELEM UTÓLAG IGAZOLTA IS EZT.

A negyedik birodalom ma is él, illetve ezt akarták már többen is a történelemben újjáéleszteni a Rómához kötődő szellem által. A Bibliában a négy birodalom egyike sem pozitív színben jelenik meg, hiszen minden birodalomépítés szembehelyezkedés Istennel. Ennek egyik következménye lett az, hogy Izraelt el akarták törölni, sőt Jeruzsálem nevét is, és Júdea nevét is megváltoztatták, de Isten helyre fogja állítani, és elhozza az Általa létrehozott világrendet. Ez nem a meglévő világ megjavítása által fog megvalósulni ­– mert Isten azt már megítélte –, hanem új világot fog teremteni. Előtte viszont még a negyedik birodalom meg fog erősödni.

AZ EGYÉN RÉSZÉRŐL NAGYON NEM MINDEGY, HOGY HOVÁ ÁLL, MERT HA A NEGYEDIK BIRODALOM MELLÉ, AKKOR  A  KŐ SZEMBE FOG VELE JÖNNI.

Nagyon nagy istenfélelemmel töltheti be az embert az, hogy 2600 évvel ezelőtt születtek ezek a végidőkre vonatkozó próféciák, és amelyeknek már be kellett teljesedniük, azok már maradéktalanul beteljesedtek. Figyelemreméltó, hogy a cionista mozgalom kezdetével egybeesett a pünkösdi-karizmatikus mozgalom kezdete, az egyházban a Szent Szellem kiáradása.

A babiloni király álma és az utolsó idők - Hack Péter

A Bibliában a négy birodalom egyike sem pozitív színben jelenik meg, hiszen minden birodalomépítés szembehelyezkedés Istennel

Az antikrisztusi birodalom ravasz módon nem kényszerrel fog érkezni, ami azért veszélyes, mert elaltatja az emberek éberségét, így nem akarnak majd harcolni ellene. El fogja érni ez a birodalom azt, hogy az emberek önként álljanak bele, mivel a kényelemre fog apellálni. Így tehát kényszer nélkül fogják magukra venni az emberek a fenevad bélyegét, azaz elfogadják a birodalom működésének szabályait. Márpedig ezek a szabályok szinte minden lényeges ponton ellene mennek a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásnak.  Ma még a jogrend nem áll teljesen szemben a Bibliával, de például a mai európai szabályok közül az egyik legjellegzetesebb a halálbüntetés eltörlése, ami ellene mond a Noé részére adott kijelentésnek, ami minden népre máig érvényes. Az abortusz kérdését ma sokan az önrendelkezés aspektusából közelítik meg, aminek oka az, hogy a magzatot nem tekintik emberi lénynek. Így a gyilkosoknak kegyelmet adnak, a magzat viszont esélyt sem kap az életre.

A BIRODALOM MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJA AZ LESZ, HOGY CSAK AZ MARADHAT ÉLETBEN, AKI NEM MERI A ROSSZRA AZT MONDANI, HOGY ROSSZ, HANEM MINDENT ELFOGAD KRITIKA NÉLKÜL.

Már Pál apostol idejében is jelen volt a törvénytaposó, de az Egyház akkor is, és még most is jelen van, hogy azt visszatartsa, a rendelt időben viszont félre kell majd tolatnia. Addig viszont az Antikrisztus a világ megmentőjeként fog tetszelegni, és szövetséget fog kötni Izraellel. Felépül a Templom is, ahova ő maga fog beülni, önmagát istenként mutogatva. Akik ezt nem fogadják el, azok ellen háborút indít.

Ekkor fog Jézus Krisztus a szentjeivel együtt visszajönni, és Armageddonnál legyőzi az ellenséges hadsereget. Az utolsó időkben a világ fog megítéltetni  büntető csapásokkal, és nem az igaz Egyház, mely ekkor már a szentek seregéhez fog tartozni.

A negyedik birodalom kiépítésére irányuló folyamatot megakadályozni nem lehet, de késleltetni igen, és ez a keresztények feladata a mai időkben, hogy még minél több ember megmenekülhessen.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Péter apostol II. levele 1:19-21
  • Jelenések könyve 1:1-3
  • Ámos próféta könyve 4:13
  • Dániel próféta könyve 2:1-49
  • Thesszalonikai II. levél 2:6-10
  • Jelenések könyve 19:11-21

(Fotók: Fekete Eszter)

Hrabovszki György jegyzete