Az Úrvacsora Isten igéjének tükrében – Istentisztelet

Az Úrvacsora Isten igéjének tükrében - Istentisztelet

Az Úrvacsora Isten igéjének tükrében – 2016. december 18.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Az úrvacsora nagyon fontos hitbeli cselekedet. A világ az erőtlen Krisztust ünnepli karácsonykor és húsvétkor. Mi nem a csecsemő Jézust hirdetjük, nem is azt, aki erőtlenül szenved a kereszten, hanem a feltámadott Jézus Krisztust.

Az úrvacsora az Úrra vonatkozó étkezés, és hálaadás (görögül eukharisztia), ami örömteli jókedvet jelent. Az úrvacsora tehát örömteli esemény. Az utolsó vacsora egy páskavacsora volt. Jézus azt mondta, hogy ezt cselekedjük az Ő emlékezetére, és megadott olyan alapigazságokat, amelyek megmentenek minket a kárhozattól. Az úrvacsora tartalma négy pontban foglalható össze:

1. Ősi prófécia beteljesülését jelenti az újszövetség eljövetele.

Jézus bejelentette, hogy új szövetséget köt a vére által. Isten törvénye nem kőtáblán lesz, mint az ószövetségben, hanem az emberi szívbe kerül bele, ami által személyes közösségbe kerülnek az emberek Istennel.

2. Együtt étkezés, ami szellemi közösséget hoz létre.

Megerősíti a szövetséget, és plusz kötelezettségvállalást jelent békesség ígéretével. Isten szemében az ilyen szövetség betartása nagyon fontos. Akivel szövetségben van az ember, azzal szembeni vétek súlyosabban esik latba.

3. Az úrvacsorának fontos előképe a páskabárány, amit Isten rendelt el.

Az ezzel kapcsolatos rendtartás a 2 Móz 12-ben található. János és Pál apostolok is Isten Bárányának nevezik Jézust. A páska szó elkerülést jelent. Az ítélet elkerüléséről van itt szó. Jézus Krisztus, a mi húsvéti bárányunk megváltott minket a bűntől, a haláltól és a pokoltól.

4. Kenyér és bor fogyasztása.

Tévhit az, hogy úrvacsorakor Jézus testét és vérét fogyasztjuk. A kenyér és a bor hittel történő elfogyasztása esetén Jézus Krisztus testével és vérével lesz közösségünk. Az úrvacsora fogyasztása szent, szellemi cselekedet, ami a melkisedeki papságba vezet be minket. Jézus a Melkisedek rendje szerinti papi szolgálatba lépett be. Ő emberi származását tekintve nem lévita, de a Zsidókhoz írt levél szerzője éppen azt bizonyítja, hogy a melkisedeki papság magasabb rendű, mint a lévita papság. Mi is a melkisedeki papság tagjai vagyunk, ezért szolgálhatunk Isten felé.

Az úrvacsorának három eleme van: az asztal, a kenyér és a bor. Az asztal a közösség jelképe. Nagyon fontos, hogy tisztán járuljunk az Úr asztalához. A kenyér Jézus Krisztus megtöretett testének a jelképe, valamint az egyházé is, ami szintén Jézus Krisztus teste. A Krisztus testével és vérével való közösség életet ad és megerősít minket abban a hitben, hogy részesülni fogunk a feltámadásban. A bor hittel történő elfogyasztása Jézus Krisztus vérével való közösséget hoz létre, ami által a bűnért való áldozattal van közösségünk.

Az úrvacsora egyrészt visszatekintést jelent, másrészt előretekintést is az Úr eljövetelére. Megerősíti a szövetséget. Ígéretet is tesz mindkét fél. Isten azt ígéri, hogy megbocsátja bűneinket, mi pedig azt, hogy szeretjük Őt, ami elsősorban azt jelenti, hogy megtartjuk a beszédét.

Mi származik az úrvacsorából?

Azok számára, akik méltó módon fogyasztják, a szövetségnek és a hitnek a megerősödését hozza a megváltás áldásaival, melyek a bűnbocsánat mellett az egészség, jólét, szabadulás, és az örök élet. Aki viszont méltatlanul eszik és iszik, annak áldás helyett ítéletet hoz. Az méltó, aki felveszi a keresztjét: akinek életében Jézus Krisztus foglalja el az első helyet, és önmagát megtagadva követi Őt. A kereszténység nem tradíció, nem vallás, hanem Jézus Krisztus követése az Ő Igéje alapján.

Elhangzott igék:

 • Korinthusi I. levél 5:6-8, 5:11-13, 10:16-21 és 11:20-32
 • Lukács evangéliuma 22:14-20
 • Jeremiás próféta könyve 31:31
 • Zsidókhoz írt levél 7:11-22, 8:6-13 és 9:12
 • Mózes I. könyve 26:28-31 és 31:51-55
 • Mózes II. könyve 18:12
 • Mózes III. könyve 24:5-8
 • Zsoltárok könyve 41:10
 • János evangéliuma 1:29 és 6:48-57
 • Jelenések könyve 3:4, 3:20 és 5:5-12
 • Máté evangéliuma 10:37-38 és 26:27-29

Hrabovszki György jegyzete