“Az Úr öröme a mi erősségünk!” – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2023.10.01-i prédikációjának összefoglalója

Miután Isten bevitte Izraelt az Ígéret Földjére, a nép nagyon hullámzó módon állt az Igéhez. Később egyre nagyobb mértékben megengedték a bálványok térnyerését, noha tudták, hogy mi Isten hozzáállása a bálványokhoz. Ismerték az Ő fenyegetését is, amit kilátásba helyezett erre az esetre: hogy kihányja őket a föld, ha a bálványokat imádják.

Salamon után az ország kettészakadt északi királyságra 10 törzzsel és a délire két törzzsel.

AZ ÉSZAKI ORSZÁGRÉSZBEN EGYRE INKÁBB TERET NYERT A BÁLVÁNYIMÁDÁS, SŐT KÉSŐBB EZ A DÉLI ORSZÁGRÉSZBEN IS MEGJELENT. ISTEN ADOTT IDŐT A MEGTÉRÉSRE, DE ŐK NEM ÉLTEK EZZEL, AMINEK KÖVETKEZTÉBEN MINDKÉT KIRÁLYSÁG TÖRZSEI FOGSÁGRA JUTOTTAK.

Az északi királyság törzsei a mai napig nem kerültek elő, de a déli királyság törzsei kaptak még egy lehetőséget azzal, hogy három hullámban visszatérhettek ősi földjükre. A harmadik hullámban hazatérők már közel száz évvel azután tértek vissza a földjükre, hogy letelt a babiloni fogság ideje. A helyreállítás hosszú ideig tartott, mire visszatértek a Szentíráshoz.

A Bibliában leírt történetek a mi tanulságunkra írattak meg. A kereszténység hasonló utat járt be, mint Izrael: csak addig tudott erővel és hatalommal szolgálni, amíg nem engedte be a bálványimádást, beépítve azt a keresztény teológiába. Hiba volt, hogy az egyházban megengedték Jézus Krisztuson kívül más közbenjáróhoz történő imádkozást is, ami ellentétes az Igével.

Fontos kijelentés Nehémiásnál, hogy a nép egy akarattal járult Isten elé az ünnepen, amikor Ezsdrás pap felolvasta a Törvényt.

EKKOR AZ ISTENTISZTELET KÖZÉPPONTJÁBA AZ IGE KERÜLT. ISTEN PONTOSAN KÖZÖLTE AZ IGÉJE ÁLTAL, HOGY MILYEN ISTENTISZTELET AZ, AMIT Ő ELFOGAD.

Az összejövetelen az egész nép részvételét igényli Isten. Hangsúlyozza az Ige, hogy a nép nagy figyelemmel hallgatta a felolvasást. A mai kor egyik jellegzetes tünete, hogy egyszerre több csatornán keresztül akarnak az emberek információkat nyerni, de Istennel ezt nem tehetjük meg. Amikor Ezsdrás áldotta Istent, akkor az egész nép felemelt kézzel mondott áment. Ezáltal szívükben azonosultak az elhangzott Igével.

Az igehirdetés következménye az lett, hogy az emberek belenéztek az igazság tükrébe, és rájöttek, hogy mennyi mindent elrontottak, ezért sírni kezdtek. Ekkor a papok és a léviták azt mondták, hogy ne sírjanak, mert látták, hogy a nép nem az önsajnálat miatt sír, hanem az őszinte bűnbánat miatt. Ettől lett a nap szent az Úrnak, és ekkor már nem kellett tovább szomorkodniuk, hanem csak elfogadni az Úr bűnbocsánatát, és örömét, ami az erősségünk.

VAN MA OLYAN TÖREKVÉS, HOGY CSAK DICSÉRŐ ÖSSZEJÖVETELEKET TARTSUNK, DE EZ NEM IGEI. LEHET KERESZTÉNY KONCERTEKET TARTANI, DE FONTOS, HOGY AZOKON IS  LEGYEN IGEHIRDETÉS.

Az Ige felolvasása hallatán a nép felismerte, hogy meg kell ülniük a sátoros ünnepet, ami visszatekintés az Egyiptomból való kiszabadulásra és a pusztai vándorlásra. A sátorok ünnepén minden zsidó férfinak meg kellett jelennie az Úr előtt. Ez az ünnep a betakarításhoz kapcsolódik. A mezőgazdaságban lehetetlen dolog Isten nélkül jó termést elérni, hiszen víz és napfény nélkül nincs jó termés. Ezért azok az emberek sokkal inkább képesek a hálaadásra, akik a mezőgazdaságból élnek. Isten arra utasította népét, hogy a betakarítás ünnepén hét napon át örvendezzenek Őelőtte, aki betölti a szükségeket, és védelmezi az övéit.

NEKÜNK IS HÁLAADÓ ÉLETET KELL ÉLNÜNK, ELLENÁLLVA A KORSZELLEMNEK, AMELYRE A ZÚGOLÓDÁS A JELLEMZŐ.

Izrael fiai száz évvel azután kezdtek hálát adni, hogy visszatérhettek a földjükre. Meg kell értenünk Isten üzenetét, hogy tegyük helyre az értékrendünket, és tanuljuk meg Őt követni. Nekünk is hálásnak kell lennünk, hogy megszabadultunk a mi Egyiptomunkból az Úr vezetésével.

MA IS FONTOS ÜZENET, HOGY AZ IGÉT HELYEZZÜK A KÖZÉPPONTBA, ÉS LEGYÜNK HÁLÁSAK AZÉRT, AMINK VAN. HITTEL NÉZZÜNK A JÖVŐBE!

A sátorok ünnepe a vízmerítés ideje is, ami arra utal, hogy legyünk mi is olyanok, mint az a növény, például a szőlő, aminek mélyen vannak a gyökerei. Mindig bátran, várakozással, örömmel érkezzünk az istentiszteletre! Törekedjünk arra, hogy helyreállítsuk a kapcsolatunkat Istennel! Adjunk hálát azért, hogy nem a familiáris szellemek uralkodnak felettünk, hanem átadhattuk életünket Jézus Krisztusnak.

Elhangzott igék: