„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” – Hack Péter

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” - Hack Péter

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” – 2018. szeptember 9.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Dávid korában a juhokról minden embernek voltak ismeretei, és azoknak természetéről is. A 23. Zsoltár mutatja be legjobban, hogyan gondoskodik az Úr a népéről: olyan a viszonya a népéhez, mint pásztornak a nyájhoz.

Jézus Krisztus a Főpásztorunk. Ő vigasztal minket, mégpedig egyszerre kegyelemmel is, és bottal is. Személyes, élő kapcsolatra van lehetőségünk Vele, és csak a hívőn múlik, hogy él-e ezzel a lehetőséggel. Aki elismeri, hogy az Úr az ő pásztora, az vállalja, hogy az Ő juha lesz, és törekszik arra, hogy juhtermészete legyen. A juhok különböznek a kecskéktől, a disznóktól pedig teljesen elüt a természetük. A jó Pásztor vezeti, táplálja és tanítja az ilyen embereket, kijelölve nekik a határokat. A juhok ismerik a hangját, idegeneket nem követnek.

A PÁSZTOR ÉS A JUH KAPCSOLATÁBAN AZ ELSŐ A SZEMÉLYESSÉG. JÉZUS KRISZTUS NAGYON DRÁGA ÁRAT FIZETETT A JUHAIÉRT.

Jézus az életét adta a juhokért. A Biblia szerint más ember nem lenne erre képes; nem adhat senki váltságdíjat embertársáért. Jézus Krisztus azért lehetett Megváltó, mert Ő szeplőtlenül fogantatott, és isteni természettel is rendelkezett, noha ember is volt. Hamis tanítás az, hogy „sok út vezet a hegyre”, azaz több módon is lehet Istenhez közeledni. Csakis Jézus Krisztus az út az Atyához, és Ő az ajtó is, amely a mennyre nyílik.

A pásztor vezeti a juhokat, de csak azok tartoznak a nyájhoz, akik az ajtón kívánnak belépni, és juhok.

A juh azzal mutathatja meg a Pásztor iránti szeretetét, hogy ismeri és megtartja az Ő parancsolatait. Aki csatlakozik Jézus Krisztushoz, annak nem egy intézménnyel lesz kapcsolata, hanem a Megváltójához kerül közel. Az Egyházban nem emberekhez kell kapcsolódni, hanem rajtuk keresztül az Úrhoz. Ennek előfeltétele Péter apostol szerint a megtérés, a vízkeresztség és a Szent Szellem-keresztség.

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” - Hack Péter

A pásztor vezeti a juhokat, de csak azok tartoznak a nyájhoz, akik az ajtón kívánnak belépni, és juhok

A keresztény élet Jézus Krisztus befogadásával kezdődik, ami által a hívő Isten Országának a polgára lesz, Isten nyájához fog tartozni. A Pásztorral való együtt járás lehetővé teszi a kölcsönös megismerést, és a javak átvételét. A vízkeresztség után már Istentől született ember lesz a hívő, aki hatalmat is kap Tőle ahhoz, hogy Isten fiaként járjon a világban. Egyszerre áll fenn a kettő: juhok is vagyunk, és Isten fiai is, azaz van hatalmunk, de azt méltósággal, szelíden és alázatosan kell gyakorolnunk. Ezt úgy tudjuk megtenni, ha Pásztorunkra hagyatkozunk és figyelünk Rá.

A JUH ÉLETE TELJES MÉRTÉKBEN A PÁSZTOR TEVÉKENYSÉGÉTŐL FÜGG, MERT ÖNÁLLÓAN NEM KÉPES FENNTARTANI MAGÁT. UGYANÍGY A MEGTÉRT, ÚJJÁSZÜLETETT EMBERNEK KRISZTUSTÓL KELL FÜGGŐVÉ VÁLNIA.

Meg kell Őt ismerni és a táplálását meg kell szokni, el kell fogadni, ott kell lenni az ellátás helyén. Aki tud alázatos maradni, az egészséges tudományt fog kapni eledelül, ami hasznára válik. Isten az ellátását a gyülekezetbe helyezi el, ahol a hívő megkap mindent, amire szüksége van. Aki együttműködik a Pásztorral, annak nincs oka a félelemre, mert Ő minden helyzetben megvédi.

A KERESZTÉNY KÖVESSE A PÁSZTORT, VIGYÁZVA, HOGY A SZÍVÉT EL NE TÉRÍTSE TŐLE SEMMI. NEM CSAK A FÖLDI DOLGOKKAL KELL FOGLALKOZNI, MERT AZ VAKSÁGOT IDÉZHET ELŐ, ÉS ELIDEGENÍTHET ISTENTŐL.

Meg kell ismernie a juhnak a Pásztor hangját, és követnie kell Őt. Ma a Szent Szellem a Pásztor hangja, Aki elvezérel minket minden igazságra.


Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.”


Szüntelen imádkozásra tanít minket az Ige, ami azt jelenti, hogy egy keresztény mindig osztott figyelemmel éljen, azaz figyeljen a természetes feladataira is, és közben tartsa nyitva a szellemét Isten felé is. Ilyen módon elkerülhetjük azt, hogy áldozattá váljunk. Az ördög azt akarja, hogy megszakadjon a kapcsolatod Istennel. A technikai fejlődést arra használja, hogy az embereknek ne maradjon egy szabad perce sem, hogy elmélkedhessenek, imádkozhassanak.

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” - Hack Péter

A keresztény élet Jézus Krisztus befogadásával kezdődik, ami által a hívő Isten Országának a polgára lesz, Isten nyájához fog tartozni

Jézus Krisztus pásztorként legyen jelen az életedben. Ennek három feltétele van: Isten Igéje alapján vezessed az életedet, ráhagyatkozva és figyelve Jézus Krisztusra. Ne a világi mintákat kövessed. Halld meg a pásztor hangját, és kövessed Őt.

Az ilyen embernek megmarad a békessége. Ennek bizonyítéka az, hogy megjelennek a gyümölcsök az életében: rendezettek a kapcsolatai, nem élősködik másokon, hanem képes önmagát és családját eltartani.

Ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz, Ő legyen a Pásztorunk. Figyeljünk rá, fogadjuk el az ellátását,  és kövessük Őt. Ekkor juhtermészetű emberek leszünk.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Zsoltárok 23:1-6
  • János evangéliuma 10:1-5, 1:12-13, 16:13-15
  • Apostolok cselekedetei 2:38
  • Ésaiás próféta könyve 1:3
  • Jeremiás próféta könyve 17:9
  • Kolossé levél 3:1-3

(A tanítás vázlata a Szent Pál Akadémia Pásztorlástan jegyzete alapján készült.)

(Fotók: Baji Blanka)

Hrabovszki György jegyzete