Az ünnep valódi tartalma – Abaházi Zoltán vendégszolgálata

Az ünnep valódi tartalma - Abaházi Zoltán vendégszolgálata

Abaházi Zoltán vendégszolgálata – 2024.03.31.

Ünnepelni nem kötelező. Az Ige szerint az a lényeg, hogy mindenki a maga értelméről legyen meggyőződve, azaz teljes szabadságot kaptunk az ünneplésre. Az Ószövetségben ez nem így volt, hanem meg volt határozva, hogy mely napon volt lehetőség találkozni az Úrral. Ilyen volt minden szombat, mert az Úr akkor jött, és aki szombaton nem volt ott, az lemaradt a találkozóról. Ezen kívül volt évente három ünnep, amelyen nagyon mély találkozó volt az Úrral, ezért volt kötelező ilyenkor minden férfinak felmennie Jeruzsálembe az ünnepre.

NEKÜNK MINDEN NAPON VAN LEHETŐSÉGÜNK ÜNNEPELNI, MIVEL JÉZUS KRISZTUS UTAT KÉSZÍTETT SZÁMUNKRA A MENNYBE.

Ma az a lényeg, hogy ha ünnepelünk, akkor töltsük meg az ünnepet a tartalmával. A világ mindenféle húsvéti szokásokkal, tradíciókkal tereli el a figyelmet a legnagyobb csodáról, a megváltásról.

Az Ószövetség tekinthető úgy, mint egy diafilmsorozat, amit Isten lejátszott a népének, annak érdekében, hogy a megváltást előre vetítse.

MINDEN ÜNNEP CSAK ÁRNYÉKA A VALÓSÁGNAK, AZ ÜZENET A LÉNYEG.

„Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.”


A kovásztalan kenyerek ünnepének a lényege, hogy lesz egy test, amiben nincs bűn. Csak egy test van, amiben nem volt bűn, az Jézus Krisztusé. Az első zsengék meglengetése a feltámadás elsőinek előre vetítése volt. Az ötven nap elteltének jelentősége az, hogy Szent Szellem ötven nappal Jézus Krisztus feltámadása után jött el, hogy tanúskodjon arról, hogy Jézus Krisztus a világmindenség Királya, a Messiás, akit az Atya megkoronázott. Őt senki sem látta a maiak közül, de Szent Szellem levetítette nekünk az eseményt, amikor a Mennyben ujjongó örömmel megkoronázták.

JÉZUS KRISZTUS GYŐZELME VÉGLEGES ÉS VISSZAVONHATATLAN, ÉS A MI IDENTITÁSUNK EHHEZ KÖTŐDIK.

Jézus Krisztus győzelmével együtt a halál vereséget szenvedett. Igen, amikor Jézus feltámadt, vesztett a halál, és ez is végleges és visszavonhatatlan.

Az ünnep valódi tartalma - Abaházi Zoltán vendégszolgálata

Nekünk minden napon van lehetőségünk ünnepelni, mivel jézus krisztus utat készített számunkra a mennybe” – Abaházi Zoltán, Pécs, 2024.03.31.

Ezzel a négy tavaszi ünnep már beteljesedett, sőt nekünk, az Egyháznak a három őszi is beteljesedett. A Szent Szellem kivetített nekünk a falra egy kürtzengést. Maga az Úr fogja megfújni a kürtöt. Akkor le fog járni a nemzetek ideje, és arra fognak feltámadni a halottak, és átváltozni az élők. Előre vetítette a Jóm Kippúr (az engesztelés napja) főpapját is, és azt a sátrat is, amelyben majd a Messiás örökké velünk fog sátorozni. A mi Jóm Kippúrunk már megvan, mert Jézus Krisztus bement a Szentek Szentjébe, mégpedig az igaziba. Az Ő vére a legdrágább kincs.

AZ ÜNNEPEN ELEVENÍTSÜK MEG JÉZUS KRISZTUS VÉRÉNEK EREJÉT! AZ ÚRVACSORA ERRŐL SZÓL. AZ Ő VÉRE MEGVÁLTÓI VÉR. EHHEZ A VÉRHEZ HITTEL KELL TUDNI HOZZÁ ÉRNI.

Ami ezután történik, azt nem mi végezzük el, hanem az Úr. Hasonló ez a vízkeresztséghez abban az értelemben, hogy akkor is az engedelmességi cselekedet hittel történő elvégzése után a továbbiakban már Isten cselekszik.

A Messiásról vetített kép szerint a Mennybe bejutott Jézus Krisztus megöletett Bárányként jelent meg, beteljesítve a megváltó vérrokon törvényét. Minden népből és ágazatból valók számára adva van az üdvösség lehetősége, csak egyetlen feltétele van, a hit. Ma is szükséges megerősödni ebben a hitben. Újra és újra be kell vinni az életünket a vér alá, hogy védelem alatt legyen az.

JÉZUS KRISZTUS VÉRE JEL IS, HOGY A PUSZTÍTÓ NE TUDJON ÁRTANI ANNAK, AKIN RAJTA VAN.

Ma is sok pusztító van, és azok ma is értik a vér hangját, és elkerülik a megjelölt személyt. Ráháb is jelezte, hogy ő Istennel van, ezért amikor jött a pusztulás, akkor ő kimaradt ebből, mert láthatóvá tette, hogy ő szövetséges. Nekünk is rendszeresen jelezni kell a Messiás részére, hogy az Ő szövetségesei vagyunk.

Az ünnep valódi tartalma - Abaházi Zoltán vendégszolgálata

Jézus Krisztus győzelme végleges és visszavonhatatlan, és a mi identitásunk ehhez kötődik” – Abaházi Zoltán, Pécs, 2024.03.31.

Sok minden beszivárog ma az életünkbe, ezért kell folyamatosan erősíteni a hitünket. Hamarosan fel fog épülni a harmadik Templom, ahol majd ismét áldozni fognak, de ránk, keresztényekre ez nem vonatkozik, mert nekünk nem kell a másolat, hiszen van Eredeti.

JÉZUS KRISZTUS VÉRÉNEK KIOLDÓ EREJE VAN A BŰNBŐL. EZ A KÖZPONTI ELEME AZ ÜNNEPNEK.

Azt teszik az emberek, ami a szívük szerint van. Az úrvacsora során adjuk oda a szívünket az Úrnak. Ma még nincs teljesen helyreállítva az úrvacsora, hiszen nem történnek még olyan csodák sem, amiket Jézus tett a Földi szolgálata során. Pedig Ő azt mondta, hogy még nagyobb csodák is lesznek, mint amiket Ő tett. Nem ígérhetjük, hogy ma sikerül teljesen megvalósítani a helyreállítást, de szintet lépni mindenképpen kell, amit hittel tehetünk meg.

ÖRÖK ÉLETET KAPTUNK, ÉS ENNÉL NAGYOBBAT NEM VÁRHATUNK. SOSE ENGEDJÜK MEG, HOGY BIZALMATLANSÁG KERÜLJÖN A SZÍVÜNKBE ISTENNEL KAPCSOLATBAN.

Nem számít, hogy úgy történnek-e a dolgok, ahogyan mi elképzeltük. Isten nem azt akarja, hogy a mi tervünk valósuljon meg, hanem azt, hogy mi álljunk bele az Ő tervébe. Nyíljon ki a szíved, és találd meg az Ő tervét!

Az úrvacsorát méltósággal kell fogyasztani, mert az nem az evésről szól. Jézus Krisztus olyan ajtót nyitott, amit ember be nem zárhat. Maxoljuk ki ezt a lehetőséget, és önmagunk számára se zárjuk be a nyitott ajtót!

FELOLVASOTT IGÉK:

  • Róma levél 14:5-6
  • Kolossé 2:16-17
  • Péter apostol I. levele 1:18-19
  • Jelenések könyve 5:8-10, 1:5
  • Korinthusi I. levél 11:27-23

(Fotók: Akaró Rafael)

Hrabovszki György jegyzete