Az Istennel járó ember harcai győzelemmel végződnek – Dr. Hack Péter

Az Istennel járó ember harcai győzelemmel végződnek - Dr. Hack Péter

Az Istennel járó ember harcai győzelemmel végződnek – 2017. május 14.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Megtörténhet egy közösség életében is, és egy egyén életében is, hogy küzdelemre kényszerül, mert nem jó szemmel nézik, hogy olyan pozíciót foglal el, ami Istennek tetszik. Isten akarata az, hogy látható váljon a különbség azok között, akik szolgálják az Urat, és azok között, akik nem szolgálják.

Amikor elkészít számodra Isten egy pozíciót, amibe be akar vezetni, akkor engedelmeskedjél. Ez a siker alapja. Ne akard Istent meggyőzni arról, hogy te mit tartasz jónak. Az ördög azt akarja, hogy elszigetelt emberek legyünk, de ha mégis sikerült elérnünk valamit, akkor legyünk elzárva, hogy ne tudjunk bizonyságot tenni.

Kérjük, hogy Isten segítsen nekünk felismerni az Ő akaratát, és tudjuk azt mondani, hogy az legyen meg, ne a sajátunk.

Minden fontos döntés előtt keresnünk kell az Úr akaratát. Természetes szinten mindig van egy bizonytalanság az emberben egy-egy ilyen helyzetben, de ha valaki az Úr akaratában jár, annak minden a javára válik. Ami az Úrtól van, az mindig jó, mert Ő jó Isten, csak jót ad.

Az ember saját magát sem ismeri elég jól, és azt a területet sem, amivel kapcsolatban döntenie kell. Tudomásul kell venni azt is, hogy aki az Úr akaratában van, és sikeres lesz, annak irigyei is lesznek. A sikeres embernek fel kell készülnie a harcra.

Az Istennel járó ember harcai győzelemmel végződnek - Dr. Hack Péter

Amikor elkészít számodra Isten egy pozíciót, amibe be akar vezetni, akkor engedelmeskedjél, ugyanis ez a siker alapja

Jósafát korában jól ment Izraelnek, ezért megjelentek az ellenségei, mégpedig óriási túlerővel. Olyanok is voltak közöttük, akikkel ők korábban jót tettek, és ez ma is így van. Ennek célja, hogy kiszorítsanak téged arról a helyről, ahová Isten helyezett. Az ördög azt akarja, hogy a keresztények láthatatlanok legyenek, legfeljebb csak kis zárt csoportokban tevékenykedjenek.

Amikor viszont győzelmeket kezdenek aratni a hívők, akkor már az ördög számára ellenségekké válnak. Egy kereszténynek minden szereplése, megmérettetése szellemi küzdelem is. Egy vizsga is ilyen. Kell készülni, de ne gondold azt, hogy csupán természetes módon képes vagy legyőzni azt, aki a sikeredet meg akarja akadályozni.

Az Istennel járó ember harcai győzelemmel végződnek - Dr. Hack Péter

Jó dolog, ha vannak barátaid a gyülekezetben, akikkel meg tudod osztani a kihívásokban a terheidet

Jó dolog, ha vannak barátaid a gyülekezetben, akikkel meg tudod osztani a kihívásokban a terheidet. Nem úgy értendő ez, hogy mindenki személyes ügyeiért az egész gyülekezet imádkozzon, de jó, ha vannak olyan személyek, akiktől adott esetben közbenjárást tudsz kérni. Akinek nincsenek ilyen kapcsolatai, az igyekezzen változtatni a gyülekezet tagjaihoz való kapcsolódásán. Megtörténhet, hogy a közös ima után sem kapod meg, amit kérsz; akkor arra gondoljál, hogy az Úr még jobbat készített, mint amit kértél.

Fontos, hogy semmilyen helyzetben ne féljen egy keresztény. Mindegy, hogy kivel kerülsz konfrontációba, mert nem az a lényeg, hogy ki van ellened, hanem az, hogy ki van veled. A hit a reménylett dolgok valósága. A félelem pedig negatív hit. A félelem által leuralt ember látja önmagát elbukva.

Nem mindegy, hogy a küzdelembe hogyan megyünk bele. Hittel kell belemenni! A harcunk az Úr harca is, mert Ő nem akarja, hogy a neked szánt pozíciót a sátán embere foglalja el.

Jósafáték történetében az volt Isten vezetése, hogy úgy menjenek ki csatázni, hogy természetes szinten semmi esélyük se legyen. Ők elfogadták ezt a vezetést, és teljes mértékben az Úrra bízták magukat – hittel, félelem nélkül. A félelem gyötrelemmel jár, mert a lényege a hitetlenség. Aki fél, az nem bízik abban, hogy Isten képes őt megsegíteni.


„Megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!”


Nem minden ütközet végződött győzelemmel. Egy másik csatában Izrael fiai a filiszteusok ellen harcoltak. Ebben az ütközetben nem Izrael félt, hanem a filiszteusok. Önmagában viszont a hittel kilépés nem elegendő. Mi a különbség a kettő között? Milyen állapotban voltak akkor a harcolók? Az alapprobléma az volt, hogy e csata előtt züllött állapotok uralkodtak Izraelben: teljes korrupció, törvénytelenség, hamis istenek tisztelete. A Frigyládát fétisként hurcolták maguk előtt. Éli fiai, a papok gonosz dolgokat cselekedtek. Nem azzal voltak elfoglalva, hogy hogyan töltsék be az Isten iránti szolgálatukat, hanem a saját érdekükben igyekeztek előnyöket szerezni – visszaélve pozíciójukkal. Paráználkodtak a gyülekezet sátora előtt szolgáló nőkkel. Ilyen esetben a hit sem elég, a kudarc borítékolható.

Az Istennel járó ember harcai győzelemmel végződnek - Dr. Hack Péter

Fontos, hogy semmilyen helyzetben ne féljen egy keresztény

A két történet egyike áll ma is előtted. Rendezzed a kapcsolatodat az Úrral, és hűséggel, tökéletes szívvel szolgáld az Urat, akkor az élet más területén is sikeres leszel. Bármilyen kihívás fog érni, az Úr harcolni fog érted, és olyan megoldásokat ad, amivel győztes leszel. A munkahelyi feladatok ellátása is vizsga, ezekkel kapcsolatban is naponta vizsgázunk, csak nem biztos, hogy azonnal megismerjük a kapott érdemjegyet.

Mik tehát a siker feltételei? Megszentelődés, és félelem nélküliség, valamint megfelelő szívbéli állapot.

Amikor az Urat szolgáljuk, nem jó motiváció a versengés; az, hogy különbnek láttasd magadat másoknál. Jó viszont az, ha az Úr dicsőségéért teszel valamit.

Akkor Ő felemel téged, és vonzó lesz az életviteled más emberek előtt. Be fog teljesülni az a prófécia, hogy tíz ember kapaszkodik egy istenfélő embernek a ruhájába azt kérve, hogy vele mehessenek, mert látják, hogy velük van az Isten.

Az Istennel járó ember harcai győzelemmel végződnek - Dr. Hack Péter

Mik a siker feltételei? Megszentelődés, és félelem nélküliség, valamint megfelelő szívbéli állapot

Ne saját erődben, tehetségedben, emberekben bízzál, hanem az Úrban. Nem mindegy, hogy nehéz helyzet esetén mi az első reakciód. Minden területen az Úrban bízzál, és higgyél abban, hogy az igehirdetéskor hallott törvények működnek máshol is, máskor is. Minden harcod egyben szellemi konfliktus is, ezért jó, ha vannak, akik közbenjárnak érted. Az Úr álmában is ad annak, akit szeret, de ez nem azt jelenti, hogy ne kellene megtenned a magad (sokkal kisebb) részét.

A Biblia szerint nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Nem azt jelenti ez, hogy a győzelmet nem kell akarni, hanem azt, hogy nem az akaratod dönt, hanem Isten kegyelme. Ez esetben a sikerért rögtön Istent tudod magasztalni. Önmagadban bízva győzelem esetén önteltségbe kerülhetnél. Az a jó, ha Isten méltónak talál arra, hogy győztessé tegyen téged. Érdemes tehát minden napodat azzal a megvallással kezdeni, hogy Isten kegyelméből akarsz ma is élni.

Az Isten adta kereteken nem tudunk túllépni. A tálentumokat Isten helyezi belénk. Meg kell azokat találni, és használni is, mégpedig annak tudatában, hogy készen kaptuk azokat.

Az Istennel járó ember harcai győzelemmel végződnek - Dr. Hack Péter

A Biblia szerint nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené

Ma is van harc, ha nincs is inkvizíció. A sátán nem örül annak, ha Isten embere kerül pozícióba. Irritálja, ha te sok emberrel tudsz kommunikálni, bizonyságot tenni. Nekünk mégis ezt kell tennünk, hogy az emberek lássák meg általunk Istent. Nabukodonozor hatalmas uralkodó létére is azt mondta Dánielnek, hogy a te Istened az egy igaz Isten. Járj hűségesen az Úrral, és akkor neked is ezt fogják mondani az emberek, mert látják, hogyan jutsz győzelemről győzelemre anélkül, hogy kevéllyé válnál, lenéznél másokat. Ez a sátánnak nem jó. El akar téged bizonytalanítani.

A harc kimenetele attól függ, hogy hogyan élsz. Akkor Isten nem fog megszabadítani, ha bűnök vannak az életedben. Ő fogja viszont megharcolni a te harcaidat, ha az Ő Igéje szerint élsz. Jóból még jobba fog vinni téged.

A félelemből is meg kell térni. Jóbnak is voltak félelmei, és mivel nem szállt azokkal szembe, ezért amitől rettegett, az jött el rá. Te sose lássad magadat megbukva, legyőzve. Diadal vár rád az által, Aki szeret. A tenyerén fog hordozni téged az Úr, ha Vele jársz.

Az Istennel járó ember harcai győzelemmel végződnek - Dr. Hack Péter

Érdemes minden napodat azzal a megvallással kezdeni, hogy Isten kegyelméből akarsz ma is élni

Elhangzott igék:

  • Krónikák II. könyve 20:1-30, 19:4-9
  • Sámuel I. könyve 4:1-18, 2:12-17 és 22
  • Zsoltárok könyve 20:1-9, 127:1-2
  • Róma levél 9:16, 8:35-37
  • Korinthusi II. levél 3:5

(Fotók: Horváth Barni és Szabó Barni)

Hrabovszki György jegyzete

Mentés

Mentés