Blog

Legfrissebb hírek Az igazság és a szellemi erő tartja vissza a hazugság erejét – Dr. Hack Péter

Az igazság és a szellemi erő tartja vissza a hazugság erejét – Dr. Hack Péter

Az igazság és a szellemi erő tartja vissza a hazugság erejét - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2022.11.13-i prédikációjának összefoglalója

A kereszténység jövőre néz, és nem a múlt megőrzésére szolgál. A Biblia üzenetei erősen a jövőre koncentrálnak. Amellett, hogy visszanézünk Jézus keresztáldozatára és feltámadására, a hitünk középpontjában ma a Jézus Krisztus eljövetelére történő várakozás áll.

PÁL APOSTOL FIGYELMEZTETI A HÍVŐKET, HOGY NE ENGEDJÉK MAGUKAT MEGTÉVESZTENI HAMIS TANÍTÁSOK ÁLTAL, MISZERINT MÁR ELJÖTT VOLNA AZ ÚR NAPJA.

Ez jövőbeli lehetőség, amivel kapcsolatban fontos, hogy a jó oldalon álljunk, hogy méltókká váljunk arra, hogy majd elvigyen Magával az Úr.

Jézus Krisztus visszajövetelének vannak feltételei. A teremtéskor Isten a látható világot az ember számára készítette el. Ezzel azt is kívánta minden lény számára megmutatni, hogy a Neki való engedelmesség gyönyörűséget eredményez az embernek, hiszen az Éden jelentése gyönyörűség. Csakhogy az ember nem tudta ellátni azt az egyszerű feladatát, hogy őrizze a kertet, hanem az ördög szolgálatába állt, Isten szolgálata helyett. Márpedig nincs harmadik út; vagy Istent szolgálja az ember, vagy az ördögöt.

AZ EMBER BUKÁSA UTÁN ISTEN NEM MONDOTT LE AZ EMBERRŐL, HANEM RÖGTÖN MEGÍGÉRTE A MEGVÁLTÁST.

Mivel az e világ fejedelme az ördög lett, tudni kell, hogy a szenvedésekért nem Isten a felelős. A törvénytaposó a megjelenésével mindenben ellene mond Isten törvényének. A világ szelleme a tízparancsolat minden parancsával szemben az ellenkezőjét állítja.

Pál a levelében ad reménységet, hogy a törvénytaposót meg fogja emészteni az Úr szájának leheletével, de kijelenti az Ige, hogy előtte a törvénytaposó csodákat is fog tenni, és hazugsággal és erővel fog megjelenni.

Mit jelent a hazugság? Egyre közelebb van a törvénytaposó megjelenése, ezért egyre terjed a hazugság a világban. Sátán a hazugság atyja. Egyik hazugsága, hogy minden ember a Mennybe jut földi élete végén, másik pedig az, hogy reinkarnálódik, azaz egy másik létformába kerül. A materialisták szerint halála után megsemmisül az ember. Ez is hazugság, azaz olyan állítás, amely az embert el akarja választani Istentől.

AMIKOR HALL VALAMIT AZ EMBER, AKKOR AZT ÉRDEMES MEGVIZSGÁLNI, HOGY ANNAK ELFOGADÁSA KÖZELEBB VISZ ISTENHEZ, VAGY TÁVOLÍT TŐLE. NE ENGEDJÜK MAGUNKAT MEGTÉVESZTENI AZZAL SEM, HA A HAZUGSÁGBA AZ IGAZSÁG MAGJAIT KEVERIK!

A hazugság első következménye az emberek szívének megkeményedése, és hazug hitetlen szív létrejötte. A hazugság befogadása által képes az ember elfelejteni azt, hogy mit tett érte Isten. Ez történt az Egyiptomból kiszabadult néppel is akkor, amikor nehézségbe jutottak. A kemény szívű ember nem képes Istennel együttműködni, hanem cinikusan áll Hozzá. Akinek nem kemény a szíve, az örül, ha egy ember problémája megoldódik. Ne engedjük soha, hogy megkeményedjen a szívünk a hazugságok miatt! Azért akarja az ördög a szíveket megkeményíteni, mert tudja, hogy az a személyiségnek a középpontja.

A KEMÉNY SZÍVŰ EMBER NEM KÉPES ISTEN ELÉ MENNI, MERT ŐELÉ CSAK LÁGY, ENGEDELMES SZÍVVEL LEHET JÁRULNI. GYÓGYMÓD ERRE A HAZUGSÁG KISZORÍTÁSA A SZÍVBŐL.

Komoly veszély ez, mert még a Jézus mellett lévő tanítványok is beleestek ebbe a hibába. Isten elé járulni tiszta és igaz szívvel lehet. A tiszta szívben nincs semmi utálatosság; semmi olyan, ami a hazugságnak megnyitná az utat. Az igazságot kell tehát követni, és az ember a Bibliából tudhatja meg azt, hogy mi az igazság. A Sátán erővel és hazugsággal jön, ennek ellenállni csak úgy lehet, ha szellemben és igazságban imádjuk Istent.

AZ IGAZSÁGOT JÉZUS KRISZTUSBAN TALÁLJUK MEG. AZ IGÉVEL VALÓ KÖZÖSSÉG A JÉZUS KRISZTUSSAL VALÓ KÖZÖSSÉGET JELENTI, ÉS EZ ANTIDÓZIS A HAZUGSÁGGAL SZEMBEN.

A keresztény ember életének lényege az igazságban maradás, aminek eredménye az, hogy irgalom, békesség és kegyelem veszi őt körül. Az igazságot felülbírálni nem lehet, még akkor sem, ha nagy felekezetek magasrangú képviselői érintettek abban, hogy átírják az igazságot.

Az ördögi erővel szemben Isten nem hagyja erő nélkül a hívőket, hiszen megígérte, hogy vehetünk erőt megtérés és Szent Szellemmel betöltekezés által. Akkor is kell az erő, ha vannak, akik ezt furcsának találják, mert inkább legyünk furcsák és erősek, mint úgy, ahogy megszoktak minket, de gyengék.

A HAZUGSÁGGAL SZEMBEN NEM ELÉG AZ IGAZSÁG, MIVEL A HAZUGSÁG ERŐVEL ÉRKEZIK, EZÉRT ERŐT IS KELL SZEMBE ÁLLÍTANI VELE. AMIKOR AZ IGAZSÁGOT HIRDETIK, ISTEN GONDOSKODIK ARRÓL, HOGY MEGLÁSSÁK AZ EMBEREK AZ ERŐT, MERT AZ IGAZSÁG HIRDETÉSÉT JELEK ÉS CSODÁK KÍSÉRIK.

Ne rutinszerűen olvassuk a Bibliát, ne rutinszerűen járjunk istentiszteletre, hanem azzal a vággyal, hogy még jobban megismerjük az igazságot. Az igazság megismerésén keresztül lehet elkerülni a világra jövő ítéletet, amit Isten nem fog visszatartani az idők végén. Ekkor a hazugság minden korábbinál nagyobb méreteket fog ölteni. Ez a folyamat már elindult, de van még, ami visszatartsa, ezért még nincs itt a harag ideje.

A PRÓFÉCIÁK ARRÓL SZÓLNAK, HOGY AZ UTOLSÓ IDŐKBEN KÉT OLDAL LESZ. TÖREKEDJÜNK ARRA, HOGY A JÓ OLDALON ÁLLJUNK, AZ IGAZSÁG OLDALÁN.

Az igazságot ragadjuk meg, de ne csak az elménkkel, hanem elsősorban a szívünkkel. Ehhez lágynak kell lennie a szívnek, szelídséggel kell fogadni a beoltott Igét, és a döntéseket szívből kell meghozni.


„Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától.”


AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Thesszalonikai II. levél 2:1-15
  • János evangéliuma 8:44-45, 1:14, 14:6, 8:31
  • Mózes II. könyve 17:2-6
  • Zsidó levél 3:7-12, 3:15-19, 4:7-8, 10:22
  • Márk evangéliuma 3:1-5, 6:50-52, 8:15-21, 16:20
  • Róma levél 10:10
  • János II. levele 1-4

Hrabovszki György jegyzett

Paste your AdWords Remarketing code here