Az elhívott emberek pásztora Jézus Krisztus – Dr. Hack Péter

Az elhívott emberek pásztora Jézus Krisztus - Dr. Hack Péter

Az elhívott emberek pásztora Jézus Krisztus – 2017. március 19.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Dávidot Isten fontos történelmi szolgálatra hívta el. Nem Dávid akart király lenni; nem volt ambíciója arra, hogy vezető legyen. Ő az igazságért akart harcolni. Volt a belsejében egy késztetés, hogy ő is harcoljon. Nagyon fiatalon még nem kapott erre lehetőséget, csak élelmet vihetett a csatába bátyjainak. Nem öldökölni akart ő; az háborította fel, hogy a körülmetéletlen filiszteus gyalázattal illette az élő Isten seregét. Dávid alkalmassága az igazság iránti szeretetétől volt. Isten választotta el őt, kiválasztása és elhívása tanulságos, hiszen mi magunk is elhívottak vagyunk.


“Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, aki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.” (János evangélium 6:44)


Csak azok mehetnek Jézus Krisztushoz, akiket vonz az Atya. Mindannyiunkra igaz, hogy Isten hosszan szervezte az életünket. Megtérésünk előtt is voltak események, amelyekkel kapcsolatban utólag derült ki, hogy Isten jelen volt, és beavatkozott a javunkra.

Isten hívására minden embernek személyesen kell válaszolnia; nem elég, hogy valaki keresztény családba szülessen. Megtérés előtt gyakran tiltakozik az ember elméje. A szív viszont érzi a vonzást. Van egy másik tényező is, ami elterelni igyekszik az Isten hívását hallgató embert: a társadalmi megítéléstől való félelem.

Az elhívásunk az Atyától van. Sose feledkezzünk meg arról, hogy az Atya vonz minket. Isten akarata az, hogy folyamatosan a boldogság legyen az életérzésünk. Isten Országának lényege az öröm. Dönteni kell arról, hogy mit akarsz az életedben meghagyni, és mit kigyomlálni.

Az elhívott emberek pásztora Jézus Krisztus - Dr. Hack Péter

Sose feledkezzünk meg arról, hogy az Atya vonz minket. Isten akarata az, hogy folyamatosan a boldogság legyen az életérzésünk

A kiválasztottság ne töltsön el senkit felsőbbrendűségi érzéssel. Feladatra választott ki minket Isten; ennek semmiféle fajelmélethez nincs köze. Isten Önmagát megalázva tekint le a földre, mert számára már az is megalázó, hogy lenéz, mégis hajlandó elhívni minket, porszemeket.

Érdemes megvizsgálni az elhívás eseményeit Dávid életében. Sámuel Dávid apjához, Isaihoz ment. Az Úr küldte oda áldozatra. Sámuel Isten embere volt. Olyan időben született, amikor Isten hangja nem volt hallható. Éli pap idejében megtanulta meghallani Isten hangját. Meghallotta akkor is, amikor királyt kértek, és akkor is, amikor elvetette Isten Sault, aki egy nehéz helyzetben rossz döntést hozott, és kikerült a kegyelemből.


“Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.” (Sámuel első könyve 16:7)


Amikor Sámuel megnézte a fiúkat, már az első láttán azt gondolta, hogy ő az Úr választottja. Az Úr viszont nem a külsőt nézi, hanem azt, ami a szívben van. Három fiúnak a neve is szerepel a történetben. Beszédes a nevük. Eliáb: Isten az Atyám. Isten viszont nem nézi az ember származását. Abinádáb = bőkezű atya. A vagyon és a gazdagság sem számít Istennél. Samma = megcsodálás, hírnév. A hírnevet sem nézi Isten. Dávid nevének jelentése: szeretett, összekötő. Ami számít, az Dávidnál volt: szerette Istent, és az volt később a szolgálata, hogy összekötötte az embereket Istennel. A szeretet az, ami összeköt, a büszkeség szétválaszt, mert aki büszke a származására, gazdagságára, vagy hírnevére, az a többieket lenézi.

Dávid alázatos volt. Amikor felajánlották neki Mikhálnak, Saul lányának kezét, ő azt nagyon nagy dolognak tartotta, holott ő szegény és megvetett ember. Tisztában volt állapotával. Dávid várakozása, alázata azt eredményezte, hogy Isten felmagasztalta őt. Az ő zsoltára a 23., az elhívott emberek zsoltára. Aki elhívásban jár, annak tudnia kell néhány dolgot ezzel kapcsolatban.

Az elhívás nem foglyul ejtést jelent. A sátán az, aki foglyul ejti az embereket, Isten viszont hív, amire mindenki szabadon válaszolhat. Lehetnek a döntésünkkel szembeni, azt nehezítő erők, de Jézus Krisztussal ezeket legyőzhetjük. A gonosz erők sosem tudják az akaratunkat teljesen elnyomni, vagy megakadályozni a jó döntéseinket. Mindenkinek van szabadsága arra, hogy válasszon a kárhozat és az üdvösség között. Nem jó hír, ha valaki elhagyja az Urat, de ezzel együtt is tiszteletben tartjuk a szabadságát.

Jézus úgy látja a sokaságot, amikor nem követik az elhívásukat, mint pásztor nélküli juhokat. Az a jó, ha a pásztor elöl megy, a juhok pedig követik őt. Amikor van pásztor, akkor van védelem és táplálék. Az elhívással együtt jár, hogy juhtermészetünk legyen. A juhok sajátossága, hogy bajban igyekeznek összeállni. Ez is egy védelem. Jó dolog a nyáj belsejében lenni, mert ott a juh védettebb, és még inkább védett a pásztor közelében.

Az elhívott emberek pásztora Jézus Krisztus - Dr. Hack Péter

Mindenkinek van szabadsága arra, hogy válasszon a kárhozat és az üdvösség között

Az ember dönthet, hogy juh-, kecske-, disznó-, vagy farkastermészetet választ, de a választás azt is eldönti, hogy Jézushoz fogsz-e tartozni. Az egyházban csak juhok lehetnek. Jézus Krisztust kell a központba tennünk. Ha jó juh valaki, akkor hallja a pásztor hangját, és követi őt.

Farkasok is vannak. Nem mindegy, hol töltöd az idődet. Farkasok között tölteni, az öngyilkos hajlam. Ők csak addig kedvesek, amíg az érdekük mást nem kíván. Az ördög mindig be akar csapni azzal, hogy a világban vonzóbb emberek vannak. Azt kell nézni, hogy juh-e az illető, vagy farkas. A báránynak a farkassal szemben nincs esélye, mert a báránynak vannak gátlásai, de a farkasnak nincsenek. Az Úrban született gyermekeknek el kell mondani, hogy miért nem jó a farkasok között.

Jézus azt mondja, hogy Ő elküld minket, mint juhokat a farkasok közé; ha Ő küld oda, akkor mehetsz. Legyen veled a kígyók eszessége, a galambok szelídsége, de a farkasok közé beilleszkedni nem kell. Ne akarjál farkas lenni, inkább az Úr nyájának juha.

A pásztor követése azt is jelenti, hogy alárendeled az életedet neki. Ekkor megtapasztalod az Úr gondviselő kegyelmét, és nem fogsz szűkölködni. A pásztor jó gondviselőként füves legelőkre, csendes vizekre vezeti nyáját, azaz táplálja szellemi eledellel az Ige éléstárából. Így vidámítja meg a juhok lelkét.

Sok ember a nagy gazdagsága ellenére sem ismeri az örömöt. Legyen örömöd a házasságodban, gyermeknevelésedben, munkádban, otthonodban. Ekkor az Úr öröme fordul feléd, ami erősséged lesz. Áldás leszel a környezeted számára, ha olyan életet élsz, hogy örömet találsz mindenben. Érték ez, mert tele van a világ dühös emberekkel. Az Úr szolgálatára különösen igaz, hogy csak örömmel szabad végezni, mert különben az Úr megmutatja az alternatívát, ami az ellenség szolgálata, és  nagyon keserves. Márpedig az egész elhívásunk az Úr szolgálatára szól; és ez minden keresztényre igaz.


“Az igazság ösvényein vezet engem, az Ő nevéért.” (Zsoltárok 23:3)


A pásztor az igazság ösvényein vezeti juhait az Ő nevéért. Aki ezen az ösvényen jár, az képes lesz az Atyát szellemben és igazságban imádni. Az igazi elhívott ember vezethető. Nem fél a gonosztól, mert tudja, hogy pásztora vele van.

Megtörténik, hogy valakinek az egészségét megtámadja az ördög, de rossz diagnózis esetén se engedje be a félelmet a szívébe, mert azt nem Isten adja. Tőle a fiúság szellemét kaptuk. A félelem negatív hit.

Aki fél, az a problémáját nagyobbnak gondolja Megváltójánál. Akkor tudunk halálfélelem nélkül élni,  ha tudjuk, hogy velünk van az Úr, és Rá bízzuk magunkat abban a kérdésben is, hogy Ő meddig tart  itt a földön, és mikor kerüljünk a mennybe.


“Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.”


Jó, ha tanítható az, aki a pásztorhoz tartozik; elfogadja a fenyítést is, nem csupán a táplálást. Istennek nem közömbös, hogy mi van veled. A fenyítés nem rossz dolog, hanem életmentés. Akit szeret az Úr, azt megfenyíti. A pásztor gondoskodik arról is, hogy kapjanak kenet-olajat a juhok, hogy hosszú életük legyen. Arra kaptuk a Szent Lélek kenetét, hogy elvezessen minden igazságra, követni tudjuk Jézus Krisztust, mint jó pásztort, és megmaradjunk a vele való közösségben.

Minket a hűséges Isten hívott el, ezért fontos, hogy úgy kövessük, ahogyan Dávid követte az Urat.

Elhangzott igék:

 • Zsoltárok könyve 23:1-6
 • János evangéliuma 6:44, 6:65, 4:23-24, 8:32, 14:6
 • Sámuel I. könyve 16:4-13, 18:23-24,
 • Máté evangéliuma 9:36-38, 10:16-17, 6:24-34, 13:52
 • János evangéliuma 10:1-11 és 14-15
 • Timótheushoz írt I. levél 4:16
 • Mózes V. könyve 26:11, 30:9, 28:47-48
 • Ésaiás próféta könyve 43:2
 • Rómaiakhoz írt levél 8:15
 • Zsidókhoz írt levél 12:5-11
 • Jelenések könyve 3:19
 • János apostol I. levele 2:20, 23-24, 27-29

(Fotók: Baji Blanka)

Hrabovszki György jegyzete