Az Egyház egységét a Krisztusi természet és a Szent Szellem hozza létre – Dr. Hack Péter

Az Egyház egységét a Krisztusi természet és a Szent Szellem hozza létre - Dr. Hack Péter

Az Egyház egységét a Krisztusi természet és a Szent Szellem hozza létre – 2017. augusztus 27.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Az egység létrejötte kulcs az egyház növekedéséhez.


“Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a Szellem egységét a békességnek kötelében.” (Efézusi levél 4:1-3)


Az egység és békesség együtt munkálkodnak; a Szent Szellem a békesség kötelékében hozza létre az egységet. Ezzel szemben a sátán elszakítja az embereket egymástól, megosztásokat akar létre hozni – ezért is az egyik neve diabolosz, azaz szétdobáló. A megosztás a békesség ellentéte, ami a rosszhiszeműséget helyezi az emberekbe. Azt állítja, hogy Isten meg akar fosztani téged valami jótól, pedig Isten nem megfosztani akar a jótól, hanem mindig jót ad. A rosszhiszeműség Káin és Ábel történetében jól nyomon követhető, hiszen már akkor megjelent Káinban.

A világ is létre akar hozni egységet, de ez Isten elleni egység. Kétféle egység formálódik tehát, és e két törekvés egymás ellen hat. Isten munkája vissza akarja tartani a másik egységtörekvést. A visszatartás sikeréhez elengedhetetlen, hogy egység legyen az egyházban. Természetes szinten különböző kultúrából, különböző háttérből jöttünk. Nem könnyű ilyen heterogén közegben egységet létrehozni.

FONTOS, HOGY NE LEGYEN OLYAN LISTÁD, HOGY KI NE MARADJON A GYÜLEKEZETBEN. ÖRÜLNI KELL INKÁBB ANNAK, HOGY ISTEN ADOTT ESÉLYT AZOKNAK IS A VÁLTOZÁSRA, AKIK NEKED JELENLEG MÉG NEM SZIMPATIKUSAK, ÉS AZ ÚJ MEGTÉRŐKET IS SZÍVESEN KELL FOGADNI.

Nem szabad szektásan viselkedve, zártkörű rendezvénnyé tenni az istentiszteletet. A békességet keressed, ha együtt akarsz munkálkodni Szent Szellemmel. Aki akar találni okot a felháborodásra, az találhat, de te ne ezt az utat válasszad. Arra int minket az Ige, hogy egymást szeretetben szenvedjük el. Ehhez pedig hosszútűrés és alázat szükséges.

Az Egyház egységét a Krisztusi természet és a Szent Szellem hozza létre - Dr. Hack Péter

Az egység és békesség együtt munkálkodnak; a Szent Szellem a békesség kötelékében hozza létre az egységet

Az alázatos ember nem úgy gondolja, hogy jár neki az, hogy ide tartozhat, hanem kiváltságnak tekinti azt. Nem önmagát akarja emelni, ismertté tenni, hanem Isten ügye fontos számára. A halászháló sok mindent összefog. A válogatás a háló után történik, nem előtte. Majd. Kellő időben ki fog derülni, hogy ki maradhat belül, és ki nem, de ennek eldöntése, a szelektálás nem a mi feladatunk. Hidd el, hogy nem Istentől való ima az, hogy valaki ne járjon ide. Krisztus a testvéredért is meghalt, ezért nem hagyhatod figyelmen kívül az ő életében a Megváltó áldozatát. Nincs jogod tehát a testvéredről Jézus vérén kívül beszélni, gondolkodni.

MINDANNYIUNKNAK SZÜKSÉGE VAN VÁLTOZÁSRA. ISTENRE ÚGY TEKINTSÉL, MINT FAZEKASRA, AKI FORMÁLJA AZ AGYAGOT, AKIT NEM KORLÁTOZHATUNK E TEVÉKENYSÉGÉBEN.

Helyesebb, ha azért imádkozol, hogy Isten ma is nedvesítsen meg, hogy formálható legyél, és Krisztus természete még jobban kiábrázolódjon rajtad, mint eddig. Ez az alázat megnyilvánulása. Az várható természetes szinten, hogy a szülők, nagyszülők tulajdonságai jelenjenek meg benned, de arra kell inkább törekedni, hogy Jézus Krisztusra hasonlítsál!

Az egység létrejöttének feltétele, hogy az emberek ne romlott beszédeket szóljanak, ne hazugságok uralják a kapcsolatokat. A kereszténység folyamatos küzdelem az ótermészet leépítése és az újnak a felépítése között. Az előbbi különösen a beszédek által okoz sok esetben sérüléseket. Meglepő lehet, de ez keresztények között is gyakran megtörténik.

CSODÁLATOS MEGTAPASZTALÁSA A KERESZTÉNYSÉGNEK, HOGY A SZENT SZELLEM KOMMUNIKÁL A SZELLEMÜNKKEL. TULAJDONKÉPPEN MEGMUTAT TÉGED MAGADNAK KÍVÜLRŐL.

Nem ez a látvány a csodálatos, hanem az a lehetőség, hogy megtudhatod, min kell változtatnod.  Ez által elérhető, hogy nehéz helyzetben nem az érzelmeid, nem az indulataid fognak vezérelni, hanem Szent Szellem. Indulat, düh sosem az Úrtól van. Érdemes a napot úgy kezdeni, hogy belenézel az igazság tükrébe, amely a Biblia.

Az Egyház egységét a Krisztusi természet és a Szent Szellem hozza létre - Dr. Hack Péter

Az egység létrejöttének feltétele, hogy az emberek ne romlott beszédeket szóljanak, ne hazugságok uralják a kapcsolatokat

Aki korábban szellemi életet élt, de utána visszacsúszott a testi életbe, az újra az őseire kezd majd hasonlítani. Csak Krisztusban jöhet létre az egység, ezért amit szellemben kezdtünk el, azt szellemben folytassuk, ne vigyük le testi szintre.

ÉRDEMES GYAKRAN MEGVIZSGÁLNI A REAKCIÓINKAT: KRISZTUSI VOLT-E AZ, ÉS HA AZT TALÁLJUK, HOGY NEM, AKKOR AZT BÁNJUK MEG ÉS AKÁR ERŐFESZÍTÉSEK ÁRÁN IS IGYEKEZZÜNK MEGVÁLTOZNI. EKKOR NEM FOG A SZENT SZELLEM MEGSZOMORODNI, ÉS A KÖRNYEZETÜNKBEN LÉVŐKET SEM BÁNTJUK MEG.

„És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.

Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;

Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.” (Efézusi levél 4:30-32)


Meg kell érteni, hogy Szent Szellem nemcsak erő, hanem Személy is. Az egyházban tehát nem önmagadat kell megvalósítanod, hanem Krisztushoz kell hasonlóvá válnod. Ennek persze nem akadálya az, ha megtartod az egyediségedet, azaz az egység nem egyformaságot jelent.

Az Ige az ótermészet levetését a ruha levetéséhez hasonlítja. Törekednünk kell arra, hogy folyamatosan vessük le a világból ránk rakódó rosszat.

Folyamat ez, nem azonnal történik meg. A Krisztusban lehet csak egységre jutni, és ha ilyen az egység két ember között, akkor az megmarad abban az esetben is, ha csak kevés időt tudnak együtt tölteni.

AMIKOR ISTEN TÁPLÁLNI AKAR MINKET, AKKOR OLYANOK LEGYÜNK, MINT AZ ÉHES CSECSEMŐK, AKIKET SEMMIVEL SEM LEHET ELTÁNTORÍTANI ATTÓL A SZÁNDÉKUKTÓL, HOGY TÁPLÁLÉKHOZ JUSSANAK.

Az isteni eledel segít minket abban, hogy még inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Ezzel munkálhatjuk az egységet. Tudnunk kell, hogy Isten mit vár tőlünk ezen a területen: hosszútűrést és szeretetet.

Pál apostol arra inti a hívőket, hogy a csecsemő állapotból igyekezzenek minél előbb az érett férfiúságra eljutni. Ehhez pedig folyamatos növekedésre van szükség a Krisztusban. Életed sikerének mértékeként azt tekintheted, hogy a Krisztusban mennyire tudsz növekedni.

Nem jó hozzáállás az, hogy „nekem ne akarják megmondani, mit tehetek!”. Ez a szív megkeményedéséhez vezet, aminek következményeként meghomályosodik az értelem, és az ember elidegenül az isteni élettől.

Krisztus a megtört szívűekkel van, akik alázatosak és tudják, hogy segítségre van szükségük. Érdemes ezért folyamatosan lágyan tartani a szívünket. Az Ige minden helyzetben érvényes, nem csak istentiszteleten, ezért mindig hagyni kell, hogy Isten alakítson. Így kerülhető el a megkeményedés, és az elidegenedés. Aki nem ezt teszi, annak szétesik az értékítélete, és az erkölcsi bűnök számára már nem lesznek taszítók.

Az Egyház egységét a Krisztusi természet és a Szent Szellem hozza létre - Dr. Hack Péter

Az Ige az ótermészet levetését a ruha levetéséhez hasonlítja. Törekednünk kell arra, hogy folyamatosan vessük le a világból ránk rakódó rosszat

Nincs már alternatíva: vagy növekszel az Úrban, vagy elsodortatsz. Az egység nagyon hatékony eszköz a növekedéshez, ezért örülni kell annak, ha valaki jobban növekszik, mint te. Ne húzd tehát őt vissza a saját szintedre, hanem tanuljál tőle! Az idősebb keresztények vállaljanak teherviselést a gyülekezetért, és járjanak elöl jó példával a nemrégen megtértek előtt!

Az eljövendő idők még nagyobb kihívásokat fognak hozni, mint eddig. Munkálkodjunk ezért az egységen, bátorítsuk egymást. Adjunk hálát az Úrnak, amikor azt látjuk, hogy emberek függőségekből teherviselőkké lesznek. Célunk legyen az, hogy egyre inkább krisztusi emberekké váljunk és igyekezzünk megtartani a Szellem egységét a békesség kötelékében!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Efézusi levél 4:1-3, 4:22-32, 4:13-19
  • Péter első levele 2:1-5

(Fotók: Horváth Barnabás)

Hrabovszki György jegyzete