Akit Isten megszabadít, az valósággal szabad! – Vendégszolgálat Sásdon

Akit Isten megszabadít, az valósággal szabad! - Istentisztelet Sásdon

Akit Isten megszabadít, az valósággal szabad!  – 2016. december 16. Sásd

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Nagy kegyelem, ha az ember bekerül abba az állapotba, hogy tudja, hogy könyörületre szorul. Istenhez való közeledés kulcsa, hogy úgy közeledjünk: „Uram könyörülj rajtam!”  Ez nagy alázatot is igényel, az emberek többsége túl büszke, kevély ahhoz, hogy elismerje – szükségben van. Bartimeus kiabált, radikális volt mert szívében tudta, hogy Jézus a Messiás. (Márk 10/46-52)

Van célja Istennek az életünkkel, mégpedig az, hogy Isten országa jöjjön el rajtunk keresztül a Földön.

Szükségem van, mert az életemet nem tudom saját erőből megtartani. Amikor hív, akkor tudunk lépni felé. Amikor a koldus ledobta a felsőruháját, jelezte, hogy ő már hiszi, változás lesz az életében. Miért kérdezte meg, hogy „mit akarsz hogy cselekedjem veled”, azért hogy megvallja hogy Ő fog választ adni a problémáira.

Az igazi kihívás nem a fizikai világban való eligazodás, hanem a nem láthatóban. Az Úrral való járás középpontjában nem az élmény a cél, hanem a tartós változás. „És azonnal megjött a szeme világa.

Még nehezebb helyzetben volt, mint a vak Bartimeus. Gadarénusok, akiket a démonok arra kényszerítenek hogy ne tudjanak együtt lenni senkivel. Minden mánia, ami nehézzé teszi az együttélést. Kibírhatatlan ember felé irgalommal közeledj! (Lukács 8/26-39)

Mikor van szüksége az embernek szabadulásra? Amikor nem tudja saját akaratából abbahagyni. Függőség: nem vagy ura saját döntéseidnek. Isten szabadítására van szükséged, tartós változásra. Jézus megszabadítva hazabocsátotta, mert abban a közegben ahol élt, ott tudott hiteles bizonyság lenni. A Szent Szellemmel való találkozás, betöltekezés akkor hiteles, ha megváltozol.

A jó állapot az, amikor az ember a környezete számára áldást jelent és nem elhordozhatatlan terhet.

Isten sokszor a társadalmi elvárásoktól függetlenül cselekszik. Ha olyasmire kér Isten, amit nem logikus megtenni, akkor is tedd meg. (János 9/1-39)

A vallásos bigottság amolyan megfélemlítő erő, sokszor minket is körülvesz ilyen környezet: a tagadás „nem is voltál vak”.

Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok” magyarázhattok amit akartok, mióta találkoztam Jézussal azóta látok. Minden nyomás ellenére kitartott a hitében, ezért megmenekült. Nem hagyta magát kibeszélni az áldásból, te se hagyd!

Ha Jézus nevében cselekszel, az Úr követni fog téged, és az igéből lehet venni hitet és erőt. (Márk 16/14-20)

Kaposi István jegyzete