Aki győz, örökségül nyer mindent – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

Dr. Hack Péter: Jézabel szelleme és a hamis tanúk

Dr. Hack Péter 2023.05.21-i prédikációjának összefoglalója

A Biblia szerint a lélek megőrzése az üdvösség megőrzését is jelenti. Ne csüggedjünk el soha, hanem a kudarcnak még a lehetőségét is kizáró bizalommal álljunk az Úrhoz. Sajnos, a bizalmat el is lehet veszíteni, de arra kell törekednünk, hogy ez ne történjen meg. A kereszténység lényege a jövőre irányul, nem a múltba révedezésre, ezért ne hátrafelé keressük a jelen problémáira a megoldást.

JÉZUS KRISZTUS FÖLDI SZOLGÁLATÁT A JÖVŐRE VONATKOZÓ PRÓFÉCIÁK ISMERTETÉSÉVEL FEJEZTE BE. Ő SZÁMON FOGJA MAJD KÉRNI A TÁLENTUMOK HASZNÁLATÁT, A KÖRNYEZETÜNKBEN LÉVŐK FELÉ TÖRTÉNŐ SZOLGÁLATUNKAT. A HITÜNK CÉLJA A JÖVŐBEN VAN, EZT AKARTA JÉZUS EZZEL MEGJELENTENI.

Szent Szellemmel betöltött emberek számára adva van a lehetőség a jövő megismerésére. Jézus Krisztus eljövetelével nem késik, hanem hosszan tűr azokért, akik még nem döntöttek Őmellette. A Biblia szerint két lehetőség van egy ember számára a jövőben: vagy az üdvösség, vagy az elveszés. Az emberek sokszor a saját rossz döntéseik miatt vannak rossz állapotban. Isten megmutatja ugyan mindig a jó döntés lehetőségét, de mi nem mindig fogadjuk el azt. Jézus megmondta a tanítványoknak, hogy nem hagyja őket magukra, hanem elküldi Szent Szellemet, Aki tanácsadójuk lesz.

LEHET EMBEREKTŐL IS TANÁCSADÁST KÉRNI BIZONYOS ÉLETHELYZETEKBEN, DE EZ NE ÚGY TÖRTÉNJEN, HOGY A TANÁCSADÓ DÖNT A SZOLGÁLATOT IGÉNYLŐ HELYETT. A TANÁCSADÓ SEGÍTSEN ELJUTNI ODA, HOGY SAJÁT KIJELENTÉST KAPJON AZ ILLETŐ ISTEN AKARATÁRÓL AZ ADOTT ÜGYBEN.

A Biblia tele van a jövőre vonatkozó információkkal. A próféciákat szó szerint kell érteni, nem szimbolikusan. A világ arra szeretné rávenni a hívőket, hogy az ígéretekben ne higgyenek. Akiknek a hitélete bibliai alapokon nyugszik, azoknak az életmódja vonzó az emberek számára, de akik a régmúltba akarják visszavinni a kereszténységet, azokra ez nem igaz.

JÉZUS UTALT NÉHA A MÚLTRA IS, DE CSAK AZÉRT, HOGY ABBÓL ISMERJÜK MEG A JÖVŐT.

A farizeusokról gyakran kritikusan szólt, de az is tény, hogy ők aktívan várakoztak a próféciák beteljesedésére. Jézus azt mondta, hogy az emberek fogadják el azt, amit ők mondanak, de a cselekedeteiket ne kövessék. Az ország helyreállításával kapcsolatban nem mondta, hogy ne törődjenek vele, hanem azt, hogy meglesz, de az időpontja számunkra nem ismeretes.

A próféciákat komolyan vevő embereket gyakran megvetik, de aki megkapta a kijelentést a jövőre vonatkozóan, annak őriznie kell azt a szívében, és ennek megfelelően vezetni az életét. Ez látszott Noé és családja életében. Lót családja esetében erőteljes isteni beavatkozásra is szükség volt, így az angyalok berántották a megtámadott Lótot, és vaksággal verték meg az erőszakoskodásra készülőket. Voltak Lót családjában is, akik nem voltak képesek a megmenekülésre, mivel az angyalok számára nem nyújtottak „fogást”, így ők elvesztek.

AHOL VESZTES VAN, OTT GYŐZTES IS VAN. GYŐZTESEK AZOK, AKIK MINDVÉGIG KITARTANAK, ÉS NEKIK JÉZUS KRISZTUS JUTALMAKAT ÍGÉRT. A JÓBAN VALÓ BEGYÖKEREZÉST ÍGÉRI AZ ÚR AZOKNAK, AKIK SZELLEMI ERŐT VESZNEK, ÉS ÍGY KÉSZÜLNEK A JÖVŐRE.

Noé korában is, és Lót idejében is tele volt a világ a test és a szem kívánságaival, az élet kérkedésével, és az okkultizmus is nagyon erőteljesen működött, valamint a szexuális perverziók is. A világ újra abba az irányba terelné az emberiséget, ami ezekre a korszakokra volt jellemző. A szellemi erőnek két forrása van, az egyik Isten, a másik a gonoszság, ami hínárként fogja körül az embereket. Akit behálóz, az egy pont után már nem képes győzni. Noé korában az okkultizmus oda vezette az embereket, hogy minden gondolatuk szüntelenül csak gonosz volt. Óriások voltak a földön az emberek leányai és a bukott angyalok nászából. Napjainkban is telis-tele vannak a filmek okkult tartalommal, amikben megszerettetik az emberekkel az emberfeletti hősöket és szörnyeket.

GONOSZ A VILÁG, DE A HÍVŐKNEK ETTŐL SEM KELL MEGIJEDNIÜK, MERT NAGYOBB AZ, AKI BENNÜNK VAN, MINT AKI A VILÁGBAN VAN. SZENT SZELLEMTŐL LEGYEN BENNÜNK ERŐ, ÉS AKKOR Ő A LEFELÉ HÚZÓ HÍNÁRBÓL KI TUD SZABADÍTANI.

Maradjon meg bennünk a jövő felé irányuló vágy! Az üdvösség megszerzése legyen a legfőbb életcélunk! Tudni kell, hogy nem késik az Úr az eljövetelével, hanem hosszan tűr azokért, akik még megmenekülnek. Ebben a munkában legyünk Isten munkatársai!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Zsidókhoz írt levél 10:35-39
  • Jelenések könyve 1:4-?  2:7, 11, 17, 26, 3:5,12, 21, 6:2, 21:7
  • Lukács evangéliuma 17:20-30
  • János apostol 1. levele 2:15-17

Hrabovszki György jegyzete