Blog

Legfrissebb hírek Aki felöltözi a Krisztust, az örökli Ábrahám áldásait hit által – Dr. Hack Péter

Aki felöltözi a Krisztust, az örökli Ábrahám áldásait hit által – Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2024.01.14-i prédikációjának összefoglalója

Isten jobban ismer minket, mint mi magunk. Törekednünk kell a reális önkép kialakítására. A keresztény élet célja, hogy megtaláljuk önmagunkat a Krisztusban. Ő fantasztikus sokszínűséget rejt Magában, ezért, ha Hozzá hasonlók leszünk, még nem kell attól tartanunk, hogy teljesen egyformák leszünk.

FONTOS, HOGY EGYSÉGBEN LEGYÜNK, MERT AZ EGYHÁZ CSAK ÍGY TUDJA VÉGREHAJTANI ISTEN AKARATÁT.

Lucifer a Krisztus helyébe akarta helyezni magát, de az Atya ezt nem engedi meg neki. Amikor megkeresztelkedtünk, akkor esélyt kaptunk arra, hogy krisztusi emberekké váljunk. Ezután még nem lettünk rögtön tökéletesek, hanem alkalmasakká váltunk arra, hogy embereket vezessünk az Úrhoz.

A Sátán mindent megtesz annak érdekében, hogy az embereket Istent gyűlölővé tegye. Ez az antiszemitizmus lényege.  Minden támadás ellenére a zsidóság négyezer éve megőrizte nyelvét és identitását.

Ábrahám eredeti neve Ábrám, ami felmagasztalt atyát jelent. Isten a nemzeteknek Ábrahámon keresztül adja az áldást. Ábrahám elhívásának kulcsa az, hogy engedelmeskedett Istennek. Annak ellenére tette ezt meg, hogy ez a döntés nagyon irracionális volt.

AZ LEGYEN A CÉLUNK, AMI ÁBRAHÁMNAK VOLT: AZ ÚR VÁROSÁBA AKARJUNK BEJUTNI. ENNEK ÉRDEKÉBEN AZ EGYÉNI AMBÍCIÓKAT ISTEN OLTÁRÁRA KELL HELYEZNI. ISTEN AZT ÍGÉRTE ÁBRAHÁMNAK, HOGY ÁLDOTT LESZ, ÉS ÁLDÁS LESZ MÁSOK SZÁMÁRA.

Ne irigykedjünk a zsidó nép áldására, hanem örüljünk annak, hogy ha Ábrahám hite van bennünk, akkor mi is megkapjuk ezeket az áldásokat, ha engedelmességben járunk. Ábrahám bárhová ment, mindenütt áldott volt. Ránk is vonatkozik ez, mert nem a földrajzi tartózkodási helyünk függvénye az áldás, hanem az, hogy az Isten által kijelentett helyen vagyunk-e. Nem a körülmények határozzák meg a sikerünket! Jézus Krisztus Ábrahám magva, és ővele azonosultunk a vízkeresztségben.

AKI FELÖLTÖZI A KRISZTUST, AZ ÖRÖKLI ÁBRAHÁM ÁLDÁSAIT, ÉS HIT ÁLTAL BIRTOKBA VEHETI AZ ÍGÉRETEKET.

Ha szorgalmasan hallgatunk az Úr szavára, és megcselekedjük, ránk szállnak az áldások. Ezek között van a gyermekáldás. Életet csak Isten adhat A hited ne attól függjön, hogy Isten ad-e képességet arra, hogy gyermeked legyen. Ezt is Isten kezébe kell tenni, Isten akaratát keresni, nem engedve, hogy az ördög becsapjon. Aki vágyakozik arra, hogy legyen gyermeke, járuljon ezzel Isten elé, de meghagyva Neki a szabadságot, hogy megadja-e a kérését, vagy nem.

Az anyagi élet területén is megáldja Isten az engedelmes követőit. Változtatnunk kell a szegénységről, gazdagságról kialakított képünket. Nem kell eleve tisztességtelennek tartani a gazdagságot, hiszen ez egy durva előítélet a gazdagokkal szemben. Nem igaz, hogy meggazdagodni csak tisztességtelenül lehet, hanem az igaz, hogy az engedelmesség áldása lehet a meggazdagodás.

ISTEN MEGÁLDJA AZ UTAZÁSUNKAT, A TEVÉKENYSÉGÜNKET, AZ IDŐNK KIHASZNÁLÁSÁT, HA MINDIG AZ Ő VEZETÉSE SZERINT KEZDÜNK VALAMIHEZ. AZZAL A TUDATTAL TEGYÜNK BÁRMIT, HOGY ISTEN KEGYELME ÁLTAL LEHET AZ SIKERES.

Közlekedésünkre is vonatkozik ígéret. Ne zárkózzunk be, mert a remeteség nem Isten akarata szerint van. A harcokban is megáld Isten. Győzelmet ad minden helyzetben, csak vállaljuk fel a hit nemes harcát. Fontos megvizsgálni, hogy azon a helyen vagyunk-e, ahol Isten látni akar, azon a földön-e, amit Ő adott.

A SZENT SZELLEM BE TUD VEZETNI MINKET OLYAN HELYZETEKBE, AHOL FEJJÉ TESZ AZ ÚR. EZ NEM FELTÉTLENÜL AZT JELENTI, HOGY IGAZGATÓ LESZEL, HANEM AZT, HOGY A MUNKAHELYEDNEK NAGYOBB SZÜKSÉGE VAN RÁD, MINT FORDÍTVA.

Ígéretet adott Isten arra is, hogy megtakarításaink is lesznek. Ennek lényege, hogy megelégedettségre juthatunk, ami nem feltétlenül vagyonban, hírnévben valósul meg, hanem békességben.

AZ ÁLDÁSOK SUMMÁJA, HOGY SZERESSÜNK ÉLNI! KRISZTUS MAGA AZ ÉLET, EZÉRT A KRISZTUSI EMBEREKRŐL SÜSSÖN AZ ÉLET SZERETETE!

Amikor imádkozunk, akkor Isten könyörületét keressük, hogy segítsen céljaink elérésében. Ilyenkor kifejezzük, hogy Tőle várjuk a megoldást.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Galata levél 3:26-29
  • Mózes I. könyve 12:1-3, 18:18-19
  • Zsidókhoz írt levél 11:8-10
  • Mózes V. könyve 28:1-14
  • Róma levél 9:16

Hrabovszki György jegyzete

Paste your AdWords Remarketing code here