A prófétai beszéd: Isten üzenete – Istentisztelet

A PRÓFÉTAI BESZÉD: ISTEN ÜZENETE - 2017. január 15.

A prófétai beszéd: Isten üzenete – 2017. január 15.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

A Bibliában, mind az Ó-, mind az Újszövetségben egyaránt erőteljesen jelen van a prófétai beszéd. Isten gyakran úgy kommunikál az emberekkel, hogy prófétákat küld, és az aktuális üzenetét rajtuk keresztül adja át. Az istentiszteletek célja (részben) tulajdonképpen ezeknek a prófétai látásoknak a megosztása.

A prófétálást sajnos sokszor lejáratták, visszaéltek vele, furcsa magatartással, természetellenes hangsúlyozással és nyelvezettel szólták, gyakran bűntudatkeltésre, más életébe való illegális beavatkozásra használták. Mivel ez az igézés, a varázslás táptalajává vált, érthető, hogy sokan fenntartással kezelik. Pedig a prófétálás nem egyenlő a jövendőmondással, hanem Isten Szelleme felindítja az általa kiválasztott szent embereket, hogy szólják az Őtőle kapott kijelentéseket. A tiszta prófétai üzenet Isten kommunikációs csatornája, ami embereken keresztül érkezik.

A prófétálást az hitelesíti, ha szent, odaszánt életű, kipróbált emberek szólják, nem saját akaratukból, hanem a Szent Szellemtől indíttatva, és az üzenete megfelel a szigorú igei követelményeknek.

Rendszeresen fel kell tennünk a kérdést: mit akar Isten, mi az, amit itt és most üzen? Hogyan tudunk az ő akaratába bekerülni és abban járni, egyéni és közösségi szinten is? A választ prófétai kijelentések által kapjuk meg. Ezek által fogunk jó döntéseket hozni, amiket a jövő is igazol. A Hit Gyülekezetében a kezdetek óta működik a prófétai látás, a prófétai kenet (gondoljunk csak a gyülekezet hivatalossá válására, a főiskola alapítására, és még sorolhatnánk).

A próféciák nagyon gyakran politikai folyamatok eredményeként teljesednek be. Isten népe nem politikai hatalmat és befolyást akar szerezni, hanem a bibliai igazságok hirdetésének a szabadságát akarja megteremteni és megőrizni. Vannak olyan ellenséges erők, melyek ezt el akarják némítani. Amikor ezek ellen megszólal az Egyház, akkor nem politizál, hanem prófétai küldetést teljesít be.

Az utolsó időkben is vannak, lesznek, akik prófétai kenettel szolgálnak. Isten azt is megígérte, hogy az utolsó ítélet előtt lerontja a generációk közti válaszfalat egy Illés szellemével megjelenő próféta által.

A próféciákat két részre oszthatjuk:

 • a Bibliában szereplő próféciák
 • a Bibliában nem szereplő, konkrét közösségekre, családokra vagy egyénekre, adott élethelyzetre vonatkozó próféciák

A Bibliában szereplő próféciák általában Izraellel, az Egyházzal, és a nemzetek történetével kapcsolatos kijelentések. A legfontosabbak a Messiás első és második eljövetelére vonatkozó próféciák. Ezek egy része már beteljesedett, másik része még beteljesedésre vár. Jézus Krisztus a tanítványainak pontosan azonosította azokat a próféciákat, amelyek róla szóltak. Az Írás volt a mérce. Minden, ami meg volt írva róla, pontosan úgy teljesedett be, ahogy meg volt írva. Jézus azt is kijelentette, hogy a még be nem teljesedett próféciák is pontosan be fognak teljesedni.

Azért adta Isten a próféciákat, mert azt szeretné, hogy bizalommal legyünk felé. Ezért nem rejti el előlünk a jövőt. Ő olyan vezető, olyan Atya, aki elmondja előre, hogy mi fog történni. Nagy békességet hoz létre az emberekben, ha nem felkészületlenül kell várniuk a következő percet, vagy időszakot.

Gyakran előfordult, hogy az emberek – bár ismerték a próféciákat – nem vették észre, hogy valamelyik közülük éppen akkor teljesedik be. Utólag értették meg, hogy mi történt (például az emmausi tanítványok is). Olyan korban élünk, amikor az idők végét nagyon erőteljesen lehet érzékelni. A színpadkép szinte teljesen összeállt az utolsó jelenethez. Már csak néhány elem hiányzik, de ezek bármelyik pillanatban a helyükre kerülhetnek. Jézus megrótta a kortársait, amiért az idők jeleit nem tudták megítélni. Most is megdorgálhatja azokat, akik nem látják a mai időkben a próféciák beteljesedését. Mi ne essünk ebbe a hibába. Vegyük észre, ha olyan időszakban vagyunk, amikor próféciák teljesednek be. Igyekezzünk nyitottan várni, figyelni, vigyázni, imádkozni.

Ha csak akkor vesszük észre, hogy mi történik, amikor Jézus megjelenik hatalommal és dicsőséggel, nem biztos, hogy készen leszünk. Akkor kell felnéznünk, felemelnünk a fejünket, amikor a Lukács evangéliumának 21. fejezetében Jézus által elmondott jelek KEZDENEK meglenni, vagyis most.

Lesz olyan korszak, amikor az emberek egy része a félelem, a rettegés miatt meghal. De nekünk a Biblia alapján tudnunk kell azt, hogy el lehet kerülni, „meg lehet úszni” az evilág ítéletét. Méltóvá lehet válni arra, hogy elkerüljük ezt. Ami ezt megakadályozza, az a kemény szív.

Jézus két dolgot említ, ami megkeményítheti az ember szívét:

 • a dobzódás, részegség, világi élvezetek – amikor a földi dolgok fontosabbá válnak, mint Isten Igéje, Isten munkája
 • az élet gondjai – a természetes élet dolgai, nehézségei

Vizsgáljuk meg, hogy készen vagyunk-e arra, hogy akár a következő percben visszajöhet az Úr! Igyekezzünk minden pillanatban lágyan tartani a szívünket. Akkor az ítélő próféciákat hallva, azok nem félelmet és rettegést okoznak bennünk, hanem örömöt és boldogságot.

Éljünk úgy, hogy mindig készen legyünk az Úr visszajövetelére!

Elhangzott igék:

 • II. Péter 1:19-21
 • V. Mózes 18:13-19
 • Malakiás 4:4-6
 • Márk 9:11-13, 17
 • Lukács 18:31-33
 • Ézsaiás 53:2-9
 • Lukács 24:17-47
 • János 12:14-16
 • Apostolok cselekedetei 8:28-38
 • Máté 16:1-4
 • Lukács 21:22-36
 • Jelenések könyve 1:3
 • Jelenések könyve 22:6-7

Patócs Andrea jegyzete