A felülről való bölcsességet keressük! – Dr. Hack Péter

A felülről való bölcsességet keressük! - Dr. Hack Péter

DR. HACK PÉTER 2019. 11. 10-I PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

Istennek az a vágya az emberekkel kapcsolatban, hogy Vele közösségben legyünk. Jézus azért imádkozott, hogy általa egyek lehessünk az Atyával. A Teremtés könyvében az áll, hogy Ő a vörös földből formálta meg az embert, majd ebbe a formába lehelte bele a leheletét, így lett az ember élő lélekké. Isten rendszeresen meglátogatta az embert az Édenkertben.

AZ IGAZÁN TERMÉSZETES ÁLLAPOT AZ EMBER SZÁMÁRA AZ, AMIKOR ISTENHEZ KÖZEL VAN.

Megtéréskor azt érzi az ember, hogy végre hazatért. A bűn viszont elválaszt Istentől. Ez sajnos bekövetkezett, amikor Ádámék bűnbe estek, aminek következménye lett a menekülés Isten elől. Ezután sem mondott le Isten az emberről, hanem lehetőséget adott a helyreállításra. Ő úgy szól az emberhez, hogy „Én vagyok a te Istened”. Hibásak azok a tanítások, amelyek szerint elég egy szervezethez tartozni ahhoz, hogy Istennel bensőséges kapcsolatba kerüljön valaki.

ISTEN SZELLEM, EZÉRT SZÜKSÉGES, HOGY SZELLEMBEN ÉS IGAZSÁGBAN IMÁDJUK ŐT. AKI KÖZELEDIK ŐHOZZÁ, AHHOZ Ő IS KÖZELEDNI FOG. A SZEMÉLYES KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSE A SZENT SZELLEM ÁLTAL LEHETSÉGES.

Jézus azt mondta földi szolgálata során, hogy jobb a tanítványoknak, hogy Ő elmegy, mert ha elmegy az Atyához, lehetősége lesz a Szent Szellemet elküldeni.

Isten kinyilatkoztatta, hogy az Ő gondolatai óriási távolságra vannak az emberi gondolatoktól. A gondolkodási képességet Ő adta az embernek, de tudni kell, hogy ezt a képességet alá kell rendelni Isten akaratának. Szükség van arra, hogy az ember képezze magát, de a valóságot csak Isten bölcsessége által lehet megismerni. Jellegzetes példa erre, hogy sokáig „tudományos” tételként volt elfogadott az, hogy a homoszexualitásra való hajlam öröklődik. Nem régen bebizonyosodott, hogy nincs olyan gén, ami felelős lenne ennek a hajlamnak az átviteléért.

A felülről való bölcsességet keressük! - Dr. Hack Péter

Megtéréskor azt érzi az ember, hogy végre hazatért

Isten egy képpel mutatja be, hogy nem mindegy, kire-mire támaszkodik az ember. Az Egyiptomban, azaz: a világi bölcsességben való bízás ahhoz hasonló, ahogy valaki egy törött nádszálra támaszkodik. Ha valaki rátámaszkodik, elesik és ráadásul megsérül, mert a kezét is átszúrja vele.

AZ AZ EMBER TUD BÖLCS DÖNTÉSEKET HOZNI, AKI AZ IGÉHEZ FORDUL TANÁCSÉRT NEHÉZ ÉLETHELYZETEKBEN.

Minden élethelyzetre van tanács a Bibliában. Például hogyha valaki adósságot vállal, nem követ el ezzel bűnt, de az Ige szerint jobb ezt elkerülni, hiszen az adós szolgájává válik a kölcsönadónak. Jó komolyan venni az isteni kijelentéseket, amelyeknek nem mindegyike szól minden időpontban mindenkinek, de tudni kell felismerni az aktuális helyzetre vonatkozó bibliai igazságot.

A TANÍTVÁNYSÁG FELTÉTELEZI AZ ALÁZATOT. AKI TISZTELI ISTEN IGÉJÉT ÉS KÉRI, HOGY TANÍTSA, AZ KAP KIJELENTÉST A BIBLIÁBÓL.

Ehhez még szükséges, hogy a Szent Szellem kenete lágyítsa meg a szívet, ami a termőtalajt jelenti az ember életében, így ha a szív befogadja az Igét ­– a jó magot –, akkor lesz jó termés, jó gyümölcs.

A bölcs ember elfogadja, hogy a saját értelme megbízhatatlan vezető, ezért Isten Igéjét tekinti vezetőjének, nem a testi gondolatait. Az okoskodások, magaslatok az ördög által azért emeltetnek, hogy az Isten megismerésétől eltávolítsanak. A magaslat olyan gondolat, vagy gondolatrendszer, amire nem hat a természetes meggyőzés. Isten Igéje képes lerombolni az okoskodásokat, magaslatokat, így lehet Istentől jövő ismerethez hozzájutni. Sok keresztény megtapasztalta már, hogy amikor hagyja magát Isten által vezetni, akkor hirtelen változásokat tapasztal, például felszabadul az elméje egy sokáig forgatott elképzeléstől.

AZ EMBERI ÉLETIDŐ A FÖLDÖN VÉGES, EZÉRT NAGYON NEM MINDEGY, HOGY MIRE SZÁNUNK IDŐT, PÉNZT ENERGIÁT. TEGYÜK ÉLETFORMÁNKKÁ AZT, HOGY RENDSZERESEN KERESSÜK ISTEN VEZETÉSÉT EGY-EGY FONTOS DÖNTÉS ELŐTT.

Nem biztos, hogy az első imára megérkezik a válasz, de folyamatos keresésben jó élni, és nyitottnak lenni a válasz fogadására és elfogadására.

A bölcsesség forrása többféle lehet: lehet felülről jövő, de lehet földi, lelki, és démonikus is. Az a felülről jövő, amely a békességet munkálja, a testi bölcsesség viszont zavart, felfordulást kelt. A Biblia szerint a lelkiismeret és a gondolatok egymást kölcsönösen vádolják és mentegetik. Az emberi, lelki gondolatok képesek elhallgatni a lelkiismeretet, a szellemünk önismeretét.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁHOZ A FELÜLRŐL VALÓ BÖLCSESSÉGRE VAN SZÜKSÉG.

A felülről jövő bölcsesség tiszta, és akiben ez van, az méltányos, engedelmes, könnyen meggyőzhető az igazsággal, nem kételkedő és nem képmutató.

ISTEN ELVESZTI A BÖLCSEK BÖLCSESSÉGÉT, ÉS AZ IGEHIRDETÉS  BOLONDSÁGA ÁLTAL TARTJA MEG A HÍVŐKET.

Ha választ szeretnénk kapni kérdéseinkre, jó, ha levesszük a figyelmünket a világi dolgokról, és az Isten nagyságát tartjuk szemünk előtt. Így nem válik az Istentisztelet üres liturgiává. Ha kivetjük a szívünkből az aggodalmaskodást, és hálaadással tárjuk Isten elé a kéréseinket, ennek eredményeképpen Isten meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat Jézus Krisztusban.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Ésaiás próféta könyve 55:6-13
  • Róma levél 8:6-7
  • Korinthusi II. levél 10:5
  • Jakab apostol levele 3:13-18, 1:5
  • Korinthusi I. levél 1:19-21
  • Filippi levél 4:6-7

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete