70 éves a modern Izrael – ünnepi fogadás Pécsett

70 éves a modern Izrael – ünnepi fogadás Pécsett

70 éves a modern Izrael – ünnepi fogadás Pécsett

A pécsi Hit Gyülekezete szervezésében május 10-én ünnepi fogadásra került sor a modern Izrael megalakulásának 70. évfordulója alkalmából. Az ünnepség Pécsett, a Palatinus Hotel Bartók termében zajlott, amelyet zsúfolásig megtöltöttek a városi és megyei közélet ismert szereplői, polgármesterek, önkormányzati képviselők, valamint az egyetemi-, a sport-, a kulturális és a gazdasági élet vezető személyiségei. A rendezvény díszvendége és fő előadója Izrael Állam magyarországi nagykövete, Yossi Amrani úr volt. Köszöntőt mondott még dr. Páva Zsolt polgármester, Schönberger András főrabbi, Lőrincz Péter, a Pécsi Magyar-Izraeli Baráti Társaság elnöke, valamint a rendezvény házigazdája, dr. Hack Péter, a pécsi Hit Gyülekezete vezető lelkésze.

70 éves a modern Izrael – ünnepi fogadás Pécsett

A pécsi Hit Gyülekezete szervezésében május 10-én ünnepi fogadásra került sor a modern Izrael megalakulásának 70. évfordulója alkalmából

A műsort a Sztárai Mihály Általános Iskola 80 fős gyermekkórusa kezdte héber nyelven előadott ismert és vidám izraeli dalokkal, amelyek a nagykövet urat is dalra fakasztották, de Instagram oldalára is hamar felkerültek az általa készített fotók. Ezt követően került sor Hack Péter köszöntőjére, amelyben a jelenlévők titkon vagy nyíltan megfogalmazott kérdésére adott bibliai idézetekkel alátámasztott választ, nevezetesen, hogy miért ünnepeljük Magyarországon Izraelt. (Beszédét alább teljes terjedelmében közöljük.) Páva Zsolt szintén a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásra hivatkozva üdvözölte Izrael újjászületését, egyben reményét fejezte ki, hogy hazánk és Izrael kapcsolata a jövőben tovább fejlődik.

70 éves a modern Izrael, Pécsett ünnepeltek

A műsort a Sztárai Mihály Általános Iskola 80 fős gyermekkórusa kezdte héber nyelven előadott ismert és vidám izraeli dalokkal

Ezután egy erre az alkalomra készült dokumentumfilm bemutatása következett, amely több évezredes távlatban mutatta be az ígéret népét az ígéret földje nélkül, majd az ígéret földjét az ígéret népe nélkül, hogy aztán eljusson a végkifejlet kezdetéhez: a modern Izrael megalakulásához. Ahogy Ben Gurion is fogalmaz a film végén: ez az állam még nem az igazi Izrael, ez még csak a kezdet. A katartikus hatású film után a nagykövet szólt a vendégekhez. Meghatottan méltatta, hogy milyen sok barátja van Izraelnek Magyarországon. Egy talmudi idézettel – amely szerint a gyermekek hangja megnyitja a Mennyet – fejezte ki, hogy milyen felemelő élmény volt számára a kórus éneklése. Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket arról is, hogy Benjamin Netanjahu meghívta hazánk miniszterelnökét Jeruzsálembe, amely látogatásra egy-két héten belül sor is kerül. E bejelentését az országos média hamar világgá kürtölte.

70 éves a modern Izrael, Pécsett ünnepeltek

Yossi Amrani, Izrael Állam magyarországi nagykövete meghatottan méltatta, hogy milyen sok barátja van Izraelnek Magyarországon

A főrabbi úr a zsidó vallás szemszögéből világította meg Izrael létének fontosságát, a Baráti Társaság elnöke pedig a két ország közötti kapcsolat építését népszerűsítette. A beszédeket követően Érdi-Krausz Éva Angliában élő fotóművész, aki kifejezetten erre az eseményre utazott haza, kért szót, hogy a nagykövet úrnak egy személyes ajándékot, egy nívós fotóalbumot adjon át. A műsort az Egyiptom hercege című filmből jól ismer betétdal, a „Mert Ő küld száz csodát” zárta a Wing Singers Gospel Choir előadásában.

70 éves a modern Izrael, Pécsett ünnepeltek

Benjamin Netanjahu meghívta hazánk miniszterelnökét Jeruzsálembe, amely látogatásra egy-két héten belül sor is kerül

A rendezvényt állófogadás és hosszan tartó baráti beszélgetések követték, amelyben többen is megfogalmazták, hogy most került fel „bakancslistájukra” Jeruzsálem.

Dr. Hack Péter ünnepi beszéde teljes egészében itt olvasható:

Tisztelt Nagykövet Úr! 

Polgármester Úr! 

Főrabbi Úr! 

Elnök Úr! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink! 

Sok szeretettel köszöntem Önöket mai ünnepi rendezvényünkön. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, hogy együtt ünnepeljük a modern Izrael megalakulásának 70. évfordulóját. 

Beszédemet magyarázattal kell kezdenem. Miért ünnepli egy keresztény közösség Izrael Államát? 

Azon túl, hogy csodákban hívő emberekként, elképedve látjuk, hogy ez a fél Dunán-túlnyi ország, milyen nehéz körülmények között, milyen fantasztikus fejlődést ért el. Miközben az ország lakossága az 1948-as 806 ezerről mára 8.6 millióra növekedett, a Közel Kelet egyetlen demokráciája, világvezető pozíciót ért el az IT technológiától. az orvostudományon keresztül, a mezőgazdaság korszerűsítéséig számos területen. Mindezt úgy, hogy a folytonos fenyegetettség közepette, egy virágzó, sokszínű izgalmas ország jött létre, ahova nem véletlenül látogat el évente több mint 3 és fél millió turista. Ezek a teljesítmények önmagában is tiszteletet, elismerést és ünneplést érdemelnének. 

Számunkra, Bibliában hívő, és a Biblia Istenében hívő evangéliumi keresztények számára Izrael több, mint egy ország a nemzetek között. A világon élő sokmillió evangéliumi keresztényhez hasonlóan számunkra Izrael több mint az általa elért gazdasági, tudományos, kulturális, vagy akár katonai sikerek sorozata.  

Számunkra Izrael az, amit Isten Igéje mond róla.  

Mi a Biblia alapján abban hiszünk, hogy az egyház nem Izrael helyébe, hanem mellé lépett be az üdvtörténelemben. Abban hiszünk, amit Pál apostol a Rómabeliekhez írt levélben kifejt, hogy Izrael a szelíd olajfa, amelybe mi a vadolajfa ágaiként beoltattunk.  

Mi abban hiszünk, amit Pál a Róma 11:26-ban Ézsaiás prófétától idéz, hogy: „el fog jönni Sionból a szabadító”, és abban is hiszünk, hogy „megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.” (Róm 11:29) 

Ezért nem csak arról vagyunk meggyőződve, hogy a zsidó népnek történelmileg, erkölcsileg és jogilag is joga van a nemzeti hazához ősei földjén, amelyről több mint 1800 évvel ezelőtt erőszakkal űzték el, és amellyel a kapcsolata soha meg nem szűnt, hanem azt is hisszük, hogy mindez a bibliai próféciák beteljesedését is jelenti.  

Beteljesedését annak, amit évezredekkel ezelőtt Isten megígért Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, Hóseás és Zakariás prófétákon keresztül. Ahogy Ezékiel próféta írja: „Mikor visszahozom őket a népek közül, és egybegyűjtöm őket ellenségeik földjeiről, akkor megszentelem magamat bennük sok nép szeme láttára. És megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenük, ki fogságra vittem őket a pogányok közé, majd egybegyűjtöm őket földjükre, és senkit közülük többé ott nem hagyok. És többé el nem rejtem orcámat tőlük, mivelhogy kiöntöttem lelkemet Izrael házára, ezt mondja az Úr Isten”. (Ezék 39:27-39) 

Zakariás próféta így szólt: „Ezt mondja az Úr: Megtértem a Sionhoz, és Jeruzsálem közepette lakozom, és Jeruzsálem igazság városának neveztetik, a Seregek Urának hegye pedig szent hegynek. Ezt mondja a Seregek Ura: Agg férfiak és agg nők ülnek majd Jeruzsálem utcáin és kinek-kinek pálca lesz kezében a napok sokasága miatt. És megtelnek a város utcái fiúkkal és lányokkal, akik játszadoznak annak utcáin.” (Zak 8: 3-5) 

Ezen ünnepi alkalommal szólnom kell Jeruzsálemről is. Jeruzsálem Izrael fővárosa. Nem csak azért, mert Izraelnek, mint bármely nemzetnek joga van meghatározni, hogy melyik város a fővárosa, és nem is csak azért, mert Jeruzsálem a történelem során soha egyetlen más nemzetnek sem volt fővárosa csak a zsidók államának. Mint a tényeket tisztelő polgároknak, ennyi is elég lenne. De mint a Bibliában hívő keresztényeknek, azzal is szembesülnünk kell, hogy Jeruzsálem különleges hely. A város nevét a Biblia (Ó- és Újszövetség) 823-szor említi. (Cion 161). Salamonnak azt ígérte Isten, hogy „Jeruzsálembe helyezteti a nevét”. 

Tisztelt Hölgyim és Uraim! 

Tudjuk, hogy Jeruzsálem körül nagy viták vannak és lesznek a jövőben is. De azt is tudjuk, hogy a Bibliában nincs két Jeruzsálem, csak egy. A biblia arról a városról beszél, ahol Ábrahám kész volt feláldozni Izsákot, ahova Dávid felvitte a szövetség ládáját, ahol Salamon felépítette a templomot. Ahol az első és második templom is állt, Ez az a város, ahol a Názáreti Jézus szolgált, ahol felment a templomba, ahol az Olajfák hegyén egybegyűlt a tanítványaival, ahol megfeszítetett, és ahol hitünk szerint feltámadt. Ez az a város, ahol a tanítványok egybegyűltek a felházban, amikor betöltekeztek Szent Lélekkel, és ahonnan a krisztusi tanítások elindultak. Aki ezt a várost úgy akarná felosztani, hogy a bibliai helyszíneket elszakítaná Izraeltől, az nem békeszerető ember. A béke ugyanis csak az igazságon alapulhat. 

Ezt az igazságos békét kívánom Izraelnek. 

Isten éltesse, és áldja meg Izraelt! 

Isten áldja meg Pécs városát! 

Isten áldja meg Magyarországot! 


A ünnepségről készült fotógalériát az alábbi linkre kattintva megtekintheti: http://pecs.hit.hu/galeria/

Külön köszönet a Rubinszki Reklámstúdiónak a rendezvény arculatának tervezéséért és a dekoráció kivitelezéséért! Fotók a dekorációról itt találhatóak: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2029113857117012&id=190410294320720

(Fotók: Horváth Norbert)

Akaró Balázs beszámolója