Tudományos tények a Bibliában

Tudományos tények a Bibliában

Tudományos tények a Bibliában

Sokan azzal az érvvel utasítják el a Szentírás hitelességét, hogy a benne szereplő történetek ellentmondanak a tudománynak, kritikusai szerint lehetetlen dolgokat állít. A Biblia azonban számos olyan tényt tartalmaz a világmindenséggel kapcsolatban, melyekre a tudomány csak évszázadokkal később figyelt fel. Ezekből válogattunk össze néhányat.

1) A Föld alakja

Tudományos tények a Bibliában

A Biblia keletkezésének időszakában az általánosan elfogadott világnézetek egyike sem támogatta a gömb alakú Föld elképzelését, és bár a Bibliában sem találunk egyértelmű utalást a Föld alakjára, több részt megvizsgálva mégis kimondható, hogy a Biblia egy gömb alakú bolygóról beszél.

Ézsaiás 40:22/a – ,,Ki ül a Föld kereksége fölött…”; bár ezen rész alapján mondhatnánk, hogy a Földet a Biblia is korong alakúnak állítja be, tagadhatatlan, hogy aki a tengeri horizontot vizsgálja, vagy az űrből nézi a Földet, két dimenziósnak látja az általa látott bolygót.

Jób 26:10 – ,,Ő szab határt a víz színe fölé – a világosságnak és setétségnek elvégződéséig”; ez a rész már konkrétabban sejteti, hogy a Földnek gömb alakúnak kell lennie, hiszen egy korong alakú objektum vagy teljesen a Nap felé kell, hogy nézzen, vagy teljes sötétségben van. A Jób által leírt vonalat ma Terminátor vonalnak nevezzük, mely bár a Föld légköre miatt nem egy éles határvonal sötétség és világosság között, olyan égitesteken, mint a Hold a Terminátor sokkal élesebben meghatározható.

2) A Föld a semmiben lebeg

Tudományos tények a Bibliában

Jób 26:7 – ,,Ő terjeszti ki északot az üresség főlé és függeszti föl a földet a semmiség fölé”; az ókori kultúrák legtöbbje úgy képzelte el, hogy a Föld vagy egy erős ember vállán, oszlopokon vagy elefántok és teknősök hátán nyugszik, ezzel ellentétben a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy a Föld az űrben, vákuumban található.

3) Az Univerzum tágulása

Tudományos tények a Bibliában

Ézsaiás 22:40/b – ,,…ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra”; Mint ahogyan a sátorépítésnél is a sátorponyvát ki kell feszíteni hogy megfelelő módon megtartsa magát, ezzel megnövelve a felületét is, úgy a teremtett Univerzum területe is folyamatosan növekszik, ezt pedig az infravörös megfigyelések óta már a tudomány is bebizonyította.

4) Az energiamegmaradás törvénye

Tudományos tények a Bibliában

A János 1:3-ban azt olvashatjuk, hogy mindent Isten teremtett, semmi se úgy jött létre, hogy azt ne Isten teremtette volna. Az I. Mózes 2:2-ben azt mondja az Ige, hogy Isten a hetedik napon abbahagyta a munkát, vagyis az általa teremtett világot már nem hagyhatja el energia, se új energia nem generálódhat.

5) A csillagok száma

Tudományos tények a Bibliában

Az I. Mózes 22:17-ben Isten megígéri Ábrahámnak, hogy leszármazottainak száma annyi lesz, mint égen a csillag, vagy mint tengerparton a homok, melyről a 32. rész azt mondja, olyan sok, hogy ember meg nem tudja számlálni. Tudósok a mai napig nem tudják pontosan megbecsülni, mennyi csillag lehet az egész világmindenségben, azonban egy becslés érdekes eredményt hozott; a becsült adatok alapján körülbelül annyi csillag lehet az űrben, mint ahány homokszem van a tengerpartokon….

(Forrás: carm.org és answersingenesis.org)

//Horváth Barnabás//