Mi a siker titka?

Mi a siker titka?

Mi a siker titka?

A világ a sikert az erő és/vagy a vagyon és hírnév eléréseként, felhalmozásaként definiálja. A Mennyei Királyságban a sikeres ember megtanulja a királyság alapelveit és alkalmazza azokat az emberek javára és Isten dicsőségére (lásd Példabeszédek 2:10-11, 4:7, 9:10, 22:1). Egy angol- skót teológus csoport szerint az ember életének értelme és lényege, hogy dicsőítse Istent és élvezze a vele való örökre tartó együttlétet. Ezek alapján mindenki, aki megtanulta, hogyan kell ezt csinálni, sikeresnek tekinthető.

A keresztényeknek a teljes siker – Jézus tanítása szerint – nem az, hogy nincs az ember életében semmi rossz, vagy hogy nagyszerű tetteket tudunk végrehajtani, hanem az, hogy az ember neve fel van írva az életnek a könyvébe (Lukács 10:20).

Első sorban a siker azt kell, hogy jelentse nekünk, hogy tudjuk, hogy meg vagyunk mentve és üdvbizonyosságunk van. Ezen felül, a siker azt is jelentheti, hogy a mennyei alapelveket tudjuk használni itt a földön is.

Nincs semmi rossz abban, ha az ember jó anyagi állapotban van a földi életben, de nagyon vigyázni kell, hogy a gazdagság és a tekintély ne váljon az ember istenévé. A Biblia azt mondja: „Az alázatosság bére az Úr félelme, gazdagság, tisztesség és élet” (Példabeszédek 22:4). Ha egy ember meg tudja alázni magát Isten előtt, és megtanulja félni az Urat, akkor Ő tisztességet, gazdagságot és életet ad annak az illetőnek. Jézus Krisztus azt mondta:


Hanem keressétek először Istennek országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Máté 6:33).


Isten szemében azok a sikeres emberek, akik az Ő királyságában és az Ő törvényében élnek. A világi eredmények elérése minden esetben csak másodrendűek lehetnek.

Magyarra fordította: Mogyorósi Szilárd

Forrás: CBN.com