Kulcs az erőteljes élethez: Bűnbánat

Kulcs az erőteljes élethez: Bűnbánat

Kulcs az erőteljes élethez: Bűnbánat

Ha valaha is meggondoltad magad egy döntésed után, akkor könnyen megértheted a Biblia egyik legalapvetőbb elvét, a megbánást.

Mi is az a bűnbánat?

A bűnbánat egy 180 fokos irányváltást jelent. Azzal az elhatározással kezdődik, hogy elfordulunk a bűntől, és megadjuk magunkat Jézus Krisztus uralmi helyzete előtt. Ez a lépés elengedhetetlen azoknak, akik egyre közelebb szeretnének kerülni Istenhez és nap mint nap vele akarnak járni.

Ennek oka, hogy minden ember bűnös természettel születik, ami bűnös cselekedetek által nyilvánul meg. Ez a bűn egy olyan akadályt hoz létre ember és Isten között, amit emberi erőfeszítéssel nem lehet áthidalni (Róma 3:23, 6:23)

A bűn azonban nem a történet vége. Mindegy mit tettél, Isten készített egy hazavezető utat – fián, Jézus Krisztuson keresztül.

Kereszthalála és feltámadása utat nyitott Isten áldásai előtt, így a bűnbocsánat előtt is. Amit az embernek a maga részéről tennie kell, az a bűn megbánása és az életed átadása Jézus számára (Apostolok cselekedeti 3:19).

Amikor egy ember megbánja bűneit és hajlandó letenni a bűnös természetét azért, hogy Jézustól egy új, tiszta természetet kapjon, akkor történik meg az, amit a Biblia újjászületésnek hív (János 3:3,5). Akkor kerülünk újjászületett állapotba, amikor mi magunk hozunk egy tudatos döntést, hogy elegünk van a bűnből és nem akarunk tovább így élni, ezért Isten bocsánatát kérjük és a segítségét, hogy megszabaduljunk a régi természettől.

Napról napra Istennel járni

A bűnbánat ez fontos kulcsa annak, hogy növekedni tudjunk. Ennek oka, hogy a krisztusi élet egy utazás – nem leszünk tökéletesek egy pillanat alatt. Az életünkben folyamatosan meg kell majd birkózni a testi természet kívánságaival. Hogy teljesen felül tudjunk kerekedni a harcban, amikor elesünk, meg kell vizsgálnunk, mi okozta az esést, és meg kell bánni.

Vannak olyan hozzáállások és cselekedetek, amik egyértelműen bűnösnek mondhatók. A Biblia ezeket a test cselekedeteinek mondja: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés és így tovább (a Galata 5:19-21-ben megtalálható a teljes lista).

Ha a bűnök nincsenek megbánva, az az ember elkárhozásához, vagyis szellemi halálához vezet (Jakab 1:15).

Sőt, minden olyan reakció a körülményeinkre, ami nem hittel történik, bűn (Róma 14:23, 1 János 5:17, Jakab 4:17). Szorongás, aggódás, félelem, keserűség, depresszió, büszkeség, neheztelés és harag mind a bűnből erednek. Ezek mellet minden olyan tevékenységet is meg kell bánni, ami az Istenbe vetett bizalom helyét akarja elfoglalni – úgy, mint a jövendőmondás, horoszkóp, médiumok felkeresése, asztrológia, számmisztika.

Hitet találni a megbánáshoz

Ha egy mélyreható bűnnel küzdesz, a bűnbánat egy nehezen kivitelezhető dolognak tűnik. Ne felejtsd el azonban, hogy a Biblia azt mondja ,,az Istennek jósága téged megtérésre indít” (Róma 2:4). Egy másik helyen biztosít róla, hogy türelmesen vár a megtérésre (2 Péter 3:9).

A mi Mennyei Atyánk nem arra vár, hogy különböző módokon lesújtson és megbüntessen.

Igen, Isten igazságos bíró, de ezzel együtt szerető Atya is, aki megkeresi az elveszett bárányt.

Az egyik példázat, ami nagyon erősen kifejezi Isten szeretetét, az a tékozló fiú története. Miután a fiú rájött, hogy rosszat tett, hazament. A példázatban azt olvashatjuk, hogy bár még messze volt a háztól, apja amint meglátta elé futott és megölelte (Lukács 15:20). Ez pontosan Isten hozzáállása, amikor megtört szívvel elé megyünk.

Ima közben

Isten tárt karokkal vár fiaira és lányaira, hogy hazatérjenek. Részünkről csak a megalázkodásra van szükség és hitre, hogy ha Isten elé járulunk, akkor meghallgat minket, és megbocsátja a bűneinket.

Ha úgy érzed, van valami, ami elválaszt Istentől, egy bűn, ami nem engedi, hogy napról napra egyre közelebb kerülj hozzá, akkor hozd meg a 180 fokos fordulatot jelentő döntést. Ha segítség kell hozzá, mondd el ezt az imát. Fontos, hogy nem magában a szöveg elmondása szabadít meg, hanem az, ha mindezt teljes szívedből el is hiszed, hogy így van!


,,Atyám, hiszem, hogy szeretsz engem. Az Igéd azt mondja, a Te szereteted elvezet engem a bűnbánatra. Így hozzád jövök, magamat megalázva, és megvallom előtted bűneimet. Köszönöm, hogy megbocsátasz nekem a Jézus vére által, és kérlek, tisztísd meg, frissítsd fel a testemet, lelkemet és szellememet. Taníts meg, hogyan kell őszintén veled járni minden nap. Jézus nevében. Ámen.”


Bíznunk kell Jézus Krisztusban, hogy megbocsátja a bűneinket, és szilárd elhatározásra kell jutnunk, hogy Őt fogjuk követni az életünk hátralévő részében. Így tudjuk megismerni Istent és egész életünkben békében élni.

Magyarra fordította: Horváth Barna

Forrás: CBN.com