Biblia Felfedező
RSS VigyázóBlog.hu
 • Kelet-Európa: A kereszténység és az iszlám közötti utolsó védvonal
  "Orbán Viktor a magyar miniszterelnök az európai elit keleti nemezise. Európában rajta kívül senki más nem beszél a kereszténység védelméről. Úgy tűnik, az esély Európa gyökereinek megmentésére a volt-kommunista EU-s tagországokból jöhet, azoktól, akik legyőzték az oszmánokat 1699-ben és most azok kulturális örökösei által érzik fenyegetve magukat.”- írja az olasz Il Foglio című lap kulturális […]
 • “Inkább a tagságotokat kérdezzétek!” - Visszaszóltak a Helsinki Bizottságnak
  Blogunkon jelent meg Mészáros István László nyilatkozata, amelyben a volt SZDSZ-es politikus bejelentette, hogy 25 év után kilép a Magyar Helsinki Bizottságból (MHB). Mészáros “súlyosan aggályosnak, hitelrontónak és elfogadhatatlannak” tartott azt, hogy a jogvédő szervezet - tagjai megkérdezése nélkül - a kvótanépszavazás “meghekkelésére” (érvénytelen szavazásra) szólított fel. A kilépési nyilatkozatra reagáltak a Helsinki Bizottság jelenlegi […]
 • "Kilépek a Magyar Helsinki Bizottságból” - Mészáros István László nyilatkozata
  A Magyar Helsinki Bizottság a kvótanépszavazás meghekkelésére hívta fel a választókat: érvénytelen szavazatok leadásáért kampányol. Mint aki a korai időktől (a 90-es évek elejétől) a Bizottság tagja vagyok, és előtte részt vettem az ellenzéki Független Jogvédő Szolgálat munkájában is, ezt az akciót több szempontból is súlyosan aggályosnak, hitelrontónak és elfogadhatatlannak tartom: [...] Bővebben!
RSS Konzervatív család blog
 • Az igazi férfi nő nélkül él?
  Új kórság jelent meg a férfiak között, ami végképp áthidalhatatlan lövészárkot vont a két nem közé. Egyik oldalon most a feministák állnak, akik minden rosszat az erősebb nem elnyomására vezetnek vissza, a másik oldalon meg az MGTOW férfiak, akik köszönik szépen, soha többé nem kérnek a nőkből. Mi lesz ennek a vége? [...] Bővebben!
 • Top 6: kinek emeljünk szobrot Szulejmán után?
  Keressük azokat a külföldi államférfiakat, hadvezéreket, akik Magyarország történetében I. Szulejmánhoz fogható szerepet játszottak, hogy az ő emlékük előtt is szobrokkal, kultúrközpontokkal, templomokkal tiszteleghessünk. Nincs könnyű dolgunk! [...] Bővebben!
 • Hát ezért gáz, hogy az Európai Unió dönt a betelepítési kvótákról
  Mindössze másfél percbe kerül ezt megérteni. Lássuk csak! [...] Bővebben!
 • Amit anya mond, átformálja a világot
  Anya vagy? Jobb, ha tudod, a mondataid meghatározzák a gyereked életét, sőt, ha felnő, rajta keresztül akár rengeteg másik ember sorsát is befolyásolhatják. Szóval itt az ideje, hogy okos és pozitív beszéddel kezdd el formálni a gyereked sorsát! Példának itt van hat híresség, akikről nem is gondoltad, de az édesanyjuk mondatainak köszönhetik a sikereiket! [...] Bővebben!
 • Haldoklóktól tudta meg a boldogság receptjét
  A nyugati életmód alapjait kérdőjelezi meg az a néhány egyszerű tény, amit egy ausztrál nővér haldokló betegek ápolása közben megtanult. Az egészségügyi alkalmazott egyszerűen összeírta azokat a dolgokat, amikről a betegek azt mondták a halálos ágyukon, hogy megbánták. Kiderült, hogy a közmondásokkal ellentétben senki sem bánta, hogy nem látta Rómát vagy Párizst. Egészen banális módon […]
Eredetünk alternatívái: teremtés, evolúció vagy mindkettő?

Fülöp Otília
2015. szeptember 28.

„Egyre több tudós jut arra a következtetésre, hogy a darwini elmélet valójában nem természettudományos megfontolásokon, hanem a materializmus iránti előzetes filozófiai elkötelezettségen alapszik. Ugyanakkor világszerte kiváló tudósok ezrei utasítják el az evolúciót a bibliai alapokon álló teremtéselmélet javára. És úgy tűnik, az elmúlt évtizedekben megismert tudományos tények egyre erőteljesebben támogatják a teremtési modellt.”

A nyitott gondolkodású, kíváncsi emberi elme számára aligha van izgalmasabb kérdés, mint a Világegyetem – és benne az ember – eredete.

Két alapvető modell kísérli meg, hogy választ adjon erre a nagy horderejű kérdésre.
Az egyik modell, amelyet teremtésmodellnek nevezünk, azt tanítja, hogy a Világegyetem egésze, benne az elemek és az élet teljessége az emberrel együtt, tudatos tervezés és intelligens teremtés, vagyis Isten munkájának eredménye.

A másik modell az evolúció elméletén alapszik, és legelterjedtebb változata szerint a Világegyetem egésze és benne az élet, egészen az emberrel bezárólag, az önmagát szervező anyag még nagyrészt ismeretlen tulajdonságai és a véletlenek összjátékaként alakult ki sok-sok milliárd éven át tartó fejlődés következményeként.
A két alapvető modellnek számos kombinációja létezik, közülük legelterjedtebb az a felfogás, amely az élet eredetét Istennek tulajdonítja, és az evolúciót Isten módszerének tekinti.

Mind a teremtés, mind az evolúció elfogadása intelligens hiten alapszik, mivel a világ kezdeteire vonatkozó elképzeléseket a tudomány – saját korlátaiból adódóan – soha nem lesz képes bizonyítani.
Ennek oka az, hogy a tudományos módszerre (mely a természettudományok és a műszaki tudományok területén használatos) a következők jellemzőek:

 • A történések megfigyelése és regisztrálása,
 • A megfigyelésekre alapozott elmélet felállítása, amely valamilyen mértékben igaz lehet,
 • Az elmélet ellenőrzése további megfigyelésekkel és kísérletekkel,
 • Annak vizsgálata, hogy az elméletre alapozott állítások helytállóak-e vagy sem,
 • Döntés az elmélet elfogadásáról, módosításáról vagy elvetéséről

Márpedig mind az Univerzum keletkezéséről, mind az Univerzumban létrejött élet eredetére vonatkozóan lehetetlen megfigyeléseket végezni és kísérleteket lefolytatni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ismert tudományos tények és megfigyelések semmilyen támpontot nem adnak ahhoz, hogy segítsék tisztázni: a világ kezdeteire vonatkozó melyik modell valószínűbb.

A következőkben egy rövid összehasonlítás mutatja be a két elméletet:

Alapvető megállítások

TEREMTÉSMODELL

 EVOLÚCIÓ ELMÉLETE

 • A Biblia Isten írott szava, minden történelmi és tudományos kijelentése igaz
 • Az élőlények minden alaptípusát Isten teremtette, azóta minden biológiai változás az eredetileg tervezett fajokon belül történik meg
 • Az özönvíz történelmi, világraszóló esemény volt
 • A Világegyetem működését egy értelmes lény (Isten) irányítja vagy idézi elő → a világban van
  egy tervszerűség (rendezettség, célszerűség) → a természetben található dolgok alkalmassága funkcióra lett kitalálva, pl. a szem látásra lett alkotva
 • Van egy tervezőmérnöke a világmindenségnek, aki megadta az élet lehetőségét
 • A világegyetemet 13-20 milliárd évesnek, a Földet 4,6 milliárd évesnek tartja
 • Az élővilág kialakulását vak, személytelen evolúciós mechanizmusok működésével magyarázza
 • A bibliai özönvízről nem vesz tudomást

Evolúció (latin) szó jelentése:

a)       folyamatos fejlődés

b)       szüntelen, fokozatos, ugrás nélküli változásokból összetevődő mozgásformája a természetnek és a társadalomnak

c)       a magasabb-rendű szervezeteknek az alacsonyabb-rendűekből való kifejlődése, fokozatos átalakulása

A világegyetem és a naprendszer keletkezése

TEREMTÉSMODELL

EVOLÚCIÓ ELMÉLETE

Isten teremtette a Napot, Földet, csillagokat, stb. → a látható világ a láthatatlanból állt elő (nem a semmiből!)

6 napos teremtés: (A nap jelenthet 24 órás időtartamot vagy hosszabb időperiódust is)

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet…”

1.        nap: világosság, a világosság és a sötétség elválasztása

A világosságot Isten teremtette, csak később teremtette meg a Napot.

2.        nap: mennyezet (ég) létrehozása a vizek között

3.        nap: vizek egy helyre gyűjtése (tenger, szárazföld) + növények teremtése

4.        nap: Nap, Hold, csillagok → elválasszák a nappalt az éjszakától, amelyek jelek, meghatározói az ünnepeknek

 

Világegyetem: az ősrobbanás-elmélet (Big Bang) szerint egy hatalmas robbanásban született 15 milliárd évvel ezelőtt → létrehozta az anyagot, az energiát, a teret, az időt. („Előtte” semmi sem volt.)
A robbanás után nagyon forró volt, és kb. 10 másodperc múlva kialakultak az atomok alkotórészecskéi. Maguk az atomok több millió év múlva alakultak ki, amikor a Világegyetem megnövekedett és lehűlt.

A Nap és a bolygók: por- és gázfelhőből alakultak ki. Ez az anyag kb. 4,6 milliárd éve kezdett összehúzódni → forgása felgyorsult, közben leszakadtak a bolygók anyagai, amelyek később bolygókká tömörültek. A középen lévő, legsűrűbb anyagból alakult ki a Nap.

Mi az élet, és hogyan jött létre?

 TEREMTÉSMODELL

EVOLÚCIÓ ELMÉLETE

·         Élet csak életből keletkezhet.

·         Az élet Istenből ered → Isten az élet.

·         Az élet eredete egyedülálló, amely az élő Teremtő szavára jött létre.

·         A Jézus Krisztusban megvalósult élet maradandó, örök, különbözik a természetes biológiai élettől.

·         Az életet az anyagvilágból eredezteti.

·         A biológiai evolúciót megelőzte egy kémiai evolúció (a sejt megjelenése a határ) → az első élő sejt egy, aminosavakban és más szerves anyagokban gazdag kémiai közegben, az ősóceánban („ősleves”) fejlődött ki.

·         „Őslégkör”: nagy ammónia-, metán- és vízgőztartalom + sok elektromos kisülés (energiaforrás) + magas hőmérséklet, napsugárzás → aminosavak → szervetlen proteinek

·         Aminosavak: az élet „alapkövei” (alapvetően 20 aminosav).

Probléma: a Föld eredeti légkörében nem volt szabad oxigén! Az aminosavak sohasem jöhettek volna létre oxigéntartalmú levegőben, mert a molekulákat oxidálta volna → gyorsabban szétrombolja, mint amilyen gyorsan keletkezik. De! Az oxigénnek mégis jelen kellett lenni (vagy ózonnak): az aminosavakat oxigén nélküli légkörben a kozmikus sugárzás azonnal megsemmisítette volna → ?

További problémák: a vízfelszín alatt már nincs a további reakciókhoz elegendő energia.

A legalapvetőbb típusú fehérjemolekula, amely élőnek minősíthető, legalább 400 összeláncolt aminosavból tevődik össze. Annak az esélye, hogy ezek véletlenszerűen a helyes sorrendben kapcsolódjanak össze: 1: 10450

A sejtműködéshez kb. 2000, enzimként működő fehérjére van szükség → véletlen kialakulásának valószínűsége: 1:1040000

·         A teljes genetikai kód kialakulása DNS→ a fehérjék keletkezése a DNS-ektől függ, DNS viszont nem képződhet fehérje hiányában.

·         Az élet egy központi ismertetőjegye azinformáció → szellemi eredetű mennyiség (információt csak akarat hoz létre).

A DNS tartalmazza a teljes információt. A magban viszont nincs meg a teljes információ, hogy fa legyen.

·         A fotoszintézist eddig még nem sikerült kísérleti körülmények között megismételni.

Az élet fejlődése

TEREMTÉSMODELL

EVOLÚCIÓ ELMÉLETE

5.        nap: vízi állatok, madarak teremtése

6.        nap: szárazföldi állatok, ember teremtése

7.        nap: nyugalom napja

 

 • Az élőlényeket fajonkénti teremtéssel Isten hozta létre
 • Az élő szervezetek fajtái különböznek egymástól
 • A mutációk összességükben ártalmasak, károsak az élő szervezetben
 • Érdekes, hogy egyetlen olyan növény- vagy állatfajt sem ismerünk, amely az írott történelem korában fejlődött volna ki a Földön
·         Az egyszerűből jutunk el a bonyolultabb felé. Ennek ellentmond →

Termodinamika 2. főtétele: a dolgok a rendezettből a rendezetlen felé haladnak. (Amivel szembe lehet fordulni: újra és újra energiát viszünk be. → ez irányítja az összes kémiai, fizikai és biológiai kölcsönhatást, amit valaha tanulmányoztak.

·         Tengerben kezdődött az élet.

·         A Nap a világosság forrása  De! Atudósok a mai napig nem tudják, mi a fény.

·         Az egyik faj fokozatosan alakul át egy másik fajba → Mutációkkal („génbaleset”!), természetes kiválasztódás útján

·         Darwin: „Ha számos faj… csakugyan egyszerre keletkezett volna, ez a tény valóban végzetes lenne… a fejlődés elméletére.”

Halál

TEREMTÉSMODELL

EVOLÚCIÓ ELMÉLETE

 • A halál nem a létezés megszűnése, hanem: „elválasztva lenni Istentől”
 • A halál egyértelműen ellenséges hatalom
 • A halál a bűn következménye, a bűnbeesés előtt nem létezett
 • A halál az élet abszolút vége
 • Az egyedek halála az evolúció egyik feltétele.
  Ha az egyedek nem halnának meg, nem lenne evolúció, nem lennének más tulajdonságú egyedek → a Földön az egyedek meghalása nélkül az életnek semmilyen fejlődése sem következett volna be → a halál is pozitív és kreatív tényező. → A halál az élet teremtője.

Mit bizonyítanak a fosszíliák?

TEREMTÉSMODELL

EVOLÚCIÓ ELMÉLETE

Szinte biztos, hogy volt egy ősvilág, egy Ádám előtti civilizáció, amelynek a fő problémája a lázadás volt.
Ez a világ elpusztult egy őskatasztrófa következtében → kietlen és puszta lett a Föld.
A Biblia az ádámi faj üdvösségtörténetével foglalkozik, csak annyit utal az előtte lévő korra, amennyire szükséges.

 • Vízözön: hirtelen pusztult el sok élőlény → vastag üledékréteg rakódott le

Bizonyítékok:

1.  Az Araráton találtak egy bárkát

2.  Sok hegycsúcson óceáni élőlények maradványai találhatóak → lehetséges bizonyíték

3.  Déli-sarkon növényi maradványok → esetleg a vízözön szállíthatta

4.  Találtak olyan fatörzset, amely 20 szénrétegen (!) állt keresztbe. Szénrétegek keletkezése nemcsak mocsarakhoz kapcsolódhat → katasztrófa sodorja a növényeket → letörnek darabok → mélybe kerülnek

5.   A Fekete-tenger mélyén vízözön nyomaira bukkantak: 168 m mélyen ősi partvonalat találtak → a térséget valamikor árvíz borította el. 92 m mélyen emberi élet nyomait találták. Kutatások: 7500 évvel ezelőttig édesvízi kagylók, amiket 600 évvel később tengeri fajok váltottak fel → a drámai fordulat oka: árvíz

 • A geológiai oszlop alján kell lenni a legegyszerűbb élőlényeknekDe! A földkéreg alsó kétharmadában (prekambrium) az életformák teljes hiányát mutatják a kövületek. A kambrium kor kezdetén jelent meg drámai hirtelenséggel a fejlett formák óriási sokasága. Nincsenek elődök!
 • Hiányoznak az átmeneti formák → ezt még Darwin is elismerte könyvében

 

Az ember

TEREMTÉSMODELL

EVOLÚCIÓ ELMÉLETE

 • Isten teremtette az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte bele. Az ember azáltal, hogy szelleme van, magasabb rendű lett az állatnál
 • Isten a saját képére alkotta az embert
 • Az emberi (ádámi) faj kb. 6000 éves

A tudósok általában egyetértenek abban, hogy a régészeti leletek és az írott források alapján a ma ismert civilizációk minden átmenet nélkül, mintegy 5-6000 éve bukkantak fel a történelemben.

 • A ma élő etnikumok a vízözön után különültek el egymástól

–          kb. i.e.: 4000: az ember teremtése

–          kb. i.e.: 2350: vízözön

–          kb. i.e.: 2150-1850. pátriarkák kora

 • Evolúció útján jött létre, a majommal közös őstől származik. A pleisztocénben, kb. 2 M évvel ezelőtt jelent meg az ember.
 • Valamennyi mai ember egyetlen közös populáció leszármazottja
 • 2000-ben közzétett nemzetközi kutatócsoport eredményei kromoszómavizsgálatokról: az Európában élő férfiak túlnyomó többsége 10 ősatyára vezetheti vissza származását.
 • A leletek közül sokról kiderült, hogy hamisítvány

 

Források:

Tóth Tibor: Tudomány, hit, világmagyarázat (Focus)
Henry M. Morris: Kreacionizmus – A teremtéselmélet (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp., 2000)