Becsüljük meg a helyi gyülekezetben kapott áldásokat – Nemes Ákos vendégszolgálata

Becsüljük meg a helyi gyülekezetben kapott áldásokat - Nemes Ákos vendégszolgálata

Becsüljük meg a helyi gyülekezetben kapott áldásokat – 2018. június 10.

Nemes Ákos prédikációjának rövid összefoglalója:

Isten a páskabáránnyal kapcsolatos utasítását a gyülekezet részére adta. Az igehirdetés a személyes életünkre hat. Nagy jelentősége van annak, hogy milyen minőségben fogadja be az ember az Igét. Tudnunk kell értékelni azt a sok jót, amit a gyülekezetben kapunk. Kell, hogy látás legyen a gyülekezetben, hiszen az nem csak természetes szervezet. Isten Igéje tükör, ami segít a Megváltóval való közösség létrehozásában és minőségének folyamatos javításában.

ISTEN AZT PARANCSOLTA NÉPÉNEK, HOGY HÍVJÁK ÖSSZE A GYÜLEKEZETET.

A gyülekezet héber káhál szava arra utal, hogy a sófár hangja által gyűjtötték össze a népet. Mi is Isten hangja, hívása által jutottunk a gyülekezetbe. Kihívott minket Isten a világból, de nem a semmibe, hanem az Ő népe közé, hogy ott dicsérje Őt, és hallgassa az Ő Beszédét. Várhatjuk, hogy Isten különleges módon fog itt minket megáldani. Érdemes követnünk Elizeus példáját, aki otthagyta az ökreit; Jézus tanítványait, akik a hajójukat szárazra vonva mindenüket elhagyva követték a Mestert. A Szent Szellem az Istentiszteleten sok mindent megold, beállítja a fontossági sorrendeket, gyógyít, szabadít.

Becsüljük meg a helyi gyülekezetben kapott áldásokat - Nemes Ákos vendégszolgálata

Tudnunk kell értékelni azt a sok jót, amit a gyülekezetben kapunk

Jó dolog kilépni az élet monotonitásából, és erre van is hatalmunk. Képesek vagyunk lezárni a munkánknak az aktuális fázisait, és úgy alakítani az időbeosztásunkat, hogy ott tudjunk lenni az istentiszteleteken. Itt a helye ifjúnak és idősnek: mindenkinek! Ésaiás próféta ír arról, hogy Isten angyalai is segítenek az összegyűjtésben.

AZ ÉBREDÉST NAGYON JÓL TUDJÁK SEGÍTENI A FIATALOK.

Jeremiás prófétát is nagyon fiatalon hívta el szolgálatra az Úr. Timótheust azzal biztatta Pál apostol, hogy senki ne vesse meg az ő ifjúságát. Aki átadta az életét az Úrnak, az számoljon le az alkalmatlanság érzésével! Fontos, hogy a szolgálat tiszta motívumból legyen, nem pedig saját dicsőségre. Aki a szívét hozza, az adja a legtöbbet; az váltja ki leginkább Isten tetszését. Ilyen módon egész lényét fegyverként tudja Isten használni, és a gyülekezet növekedéséhez ez nagy mértékben hozzá tud járulni.

Fontos, hogy az évek múltával is maradjon meg az a képességünk, hogy nyitni tudunk az emberek felé, meg tudjuk őket szólítani, hogy képesek legyünk behívni őket a káhál-ba, a gyülekezetünkbe.

ŐRIZZÜK MEG AZT A KÉPESSÉGÜNKET, HOGY NEM A KÉNYELMÜNKET KERESSÜK, NEM A KAPCSOLATRENDSZERÜNKET FÉLTJÜK, NEM FÉLÜNK ELHAGYNI A KOMFORTZÓNÁNKAT AZ EVANGÉLIUM ÜGYÉÉRT.

Akháb idejében ifjak által szerzett az Úr szabadulást; olyan fiatalok által, akik az atyák örökségében jártak. Azért tudta őket használni Isten, mert engedelmesek voltak Neki, és Ő Úr lehetett az életükben. Az ellenség el akarta őket fogni elevenen, hogy átkódolja őket. Ma is ez az ellenség terve, de ennek ellene kell állni. Ehhez eszköz lehet az elkötelezettség az Úr munkája iránt.

Becsüljük meg a helyi gyülekezetben kapott áldásokat - Nemes Ákos vendégszolgálata

Fontos, hogy a szolgálat tiszta motívumból legyen, nem pedig saját dicsőségre

A szolgálathoz szükséges a megszentelődés, azaz az elválasztás. Erről szólt Joel próféta is, és Jézus is ezért imádkozott főpapi imájában. Az Úr parancsa szerint össze kellett hívni az embereket, mégpedig az időseket is, akiknek szintén nagyon nagy szerepük van a gyülekezet életében. Szükség van érettségükre, tapasztalatukra, kipróbáltságukra.

FONTOS, HOGY AZ IDŐSEBB KOROSZTÁLY BÖLCSEN ÉS HATÉKONYAN ADJA ÁT A TAPASZTALATAIT A FIATALOKNAK, ÍGY VALÓSÍTVA MEG A GENERÁCIÓVÁLTÁST.

Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést! Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából.”


Istennek az összegyűjtésre vonatkozó parancsa már a magzatokra is vonatkozik. Keresztelő János édesanyja megtapasztalta, hogy fia már magzatként is érzékenyen reagált a szintén magzat Jézus jelenlétére. Jó, ha egy gyermek úgy születik meg, hogy már szeretettel várják, megáldják érkezésekor, és már egészen kicsi korától hozzák őt a gyülekezetbe. Itt Szent Szellemmel betöltött személyek foglalkoznak vele, nem csupán megőrzésről van szó. Jézus azt mondta, hogy ne tiltsuk el Tőle a gyermekeket. Nem azt kell várnunk tőlük, hogy ugyanúgy reagáljanak az igehirdetésekre, mint mi magunk. A szívüket érinti meg először is a kenet, és ez a legfontosabb. Olyan magatartási mintákat fognak természetesnek tartani, ami a világban nem természetes, de így Istennek tetsző életet fognak élni.

Istentől van a családalapítás, aminek kétségtelenül terhei is vannak, mégis fontos az, hogy ez sem távolíthatja el a fiatal házasokat a gyülekezetbe járástól. A jegyesekre és a fiatal házasokra is számít az Úr, és a helyi gyülekezet.

VAN NAGYON SOK ÁLDÁS, AMIKET CSAK A GYÜLEKEZETBEN LEHET MEGNYERNI, ÉS EZ IS ISTEN BÖLCSESSÉGÉT MUTATJA.

Az evangéliumot senki nem önmagának hirdette, nem önmagát merítette be, nem önmagának szolgált Szent Szellem-keresztséggel. Életosztás van Krisztus Testében, az Egyházban, ami nem csupán természetes szervezet, hanem természetfölötti intézmény. Nagyon becsüljük meg a helyi gyülekezetet, és értékeljük azt, amit itt kapunk. Isten a szeretetéből ad vezetőket népének.

Becsüljük meg a helyi gyülekezetben kapott áldásokat - Nemes Ákos vendégszolgálata

Istentől van a családalapítás, aminek kétségtelenül terhei is vannak, mégis fontos az, hogy ez sem távolíthatja el a fiatal házasokat a gyülekezetbe járástól

A főpap engesztelést szerzett a népért. Jézus Krisztus mennyei Főpapként is ezt a szolgálatot végzi értünk. A helyi gyülekezet vezetői is közbenjárnak az emberekért, hogy ők bűnbocsánatot kapjanak, meggyógyuljanak. A gyülekezetben koncentrálódik a kenet, és ez gyakran még az ellenséges érzületű embereket is a gyülekezet felé fordítja. Hálásaknak kell lennünk az Úrnak, hogy az Ő munkájában részt vehetünk. Ezt a munkát Jézus Krisztus vezeti, Őt kell követnünk, Ő a mi győztes Hadvezérünk.

Jézus Krisztus a gyülekezetben jelen van, amikor dicsérjük Istent; ez volt számára a vigasz a kereszten: Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben.” Tudta, hogy ki kell bírnia – miértünk. A tökéletes beteljesedés az lesz, amikor népek gyülekezete fölött fog visszatérni a magasságba. Akik tapasztalják, hogy Isten hogyan dolgozik ma a gyülekezetekben, azok látják a Mennyek dicsőséges Országát.

FONTOS, HOGY ELFOGADJUK AZOKAT A SZEMÉLYEKET, AKIKET ISTEN A MI ÉRDEKÜNKBEN KÜLDÖTT.

ELHANGZOTT IGÉK:

 • Mózes II. könyve 12:6
 • Joel próféta könyve 2:15-16
 • Jeremiás próféta könyve 1:5-8
 • Apostolok cselekedetei 2:15-18
 • Királyok I. könyve 20:13-20
 • Péter apostol I. levele 1:7
 • Józsué könyve 24:31
 • Mózes V. könyve 20:5-7
 • Mózes III. könyve 16:17, 33
 • Zsidókhoz írt levél 9:24
 • Sámuel próféta I. könyve 17:44
 • Bírák könyve 5:20-21
 • Zsoltárok könyve 22:26

(Fotók: Horváth Kristóf)

Hrabovszki György jegyzete