Agyaki Mónika 30 éve az Úr szolgálatban

Agyaki Mónika 30 éve az Úr szolgálatban

KITÜNTETŐ OKLEVÉL


Alulírott, mint a Hit Gyülekezete pécsi közösségének vezető lelkésze, ezen oklevél kibocsátásával tanúsítom, hogy

AGYAKI MÓNIKA

a pécsi Hit Gyülekezete diakonisszája, több szolgálati terület vezetője, szolgálataiban 30 éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezért nyilvános elismerésre méltó.

Agyaki Mónika jó bizonyságot szerzett azzal, hogy megtérése első napjától fogva hűségesen és elkötelezetten szolgálta a Gyülekezet alapítását és növekedését, a hitben kitartónak bizonyult, ezért a mai nappal ezen oklevéllel kitüntetem.

Fentiek hiteléül jelen oklevelet Egyházunk pecsétjével, valamint saját kézaláírásommal megerősítve részére kiadni rendelem.  

Kelt Pécsett, 2017. szeptember hó 11. napján.

DR. HACK PÉTER  

VEZETŐ LELKÉSZ,  

HIT GYÜLEKEZETE, PÉCS